Spaarrekeningen vergelijken

Kies de spaarrekening die het beste bij je past

Spaarrekeningen vergelijken

Kies de spaarrekening die het beste bij je past

Gratis spaarrekeningen

Spaar zoals jij dat wilt met een van onze gereglementeerde spaarrekeningen. Je spaarkapitaal blijft op elk moment beschikbaar.

De KBC-Spaarrekening, KBC-Start2Save, KBC-Start2Save4 en de KBC-Groeispaarrekening zijn gereglementeerde spaarrekeningen van KBC Bank NV België. Deze spaarrekeningen worden beheerst door Belgisch recht. De KBC-Start2Save4 en KBC-Groeispaarrekening zijn van bepaalde duur, de KBC-Spaarrekening en KBC-Start2Save zijn van onbepaalde duur. 

De vermelde rentepercentages zijn bruto-tarieven, uitgedrukt op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC-bankkantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de rekeningafschriften.

 

KBC-Start2Save

KBC-Spaarrekening

KBC-Start2Save4

KBC-Groeispaarrekening

Basisrente

0,60% 

0,01%

0,60%

0,01%

Getrouwheidspremie

0,15%

0,10%

0,15%

0,10%

Kosten

gratis

gratis

gratis

gratis

Roerende voorheffing

15%

15%

15%

15%

Automatische spaaropdracht

Verplicht maandelijks

Optioneel

Verplicht maandelijks

Optioneel

Bedrag Vast (500 euro per maand) Variabel Vast (500 euro per maand) Variabel
Fiscaal voordelig Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 1.880 euro rente per jaar (inkomsten 2016) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
Risico Het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt wordt ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon, onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd. In geval van insolventie van KBC (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van uw deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure “Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België” kosteloos bij jouw KBC-bankkantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.
Meer info 
 

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je een KBC-Start2Save, KBC-Start2Save4, KBC-Spaarrekening of KBC-Groeispaarrekening opent. Het is ook verkrijgbaar in je KBC-bankkantoor.

Bij klachten kun je je wenden tot klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084, tel. 0800 62 084 en/of tot ombudsman@ombudsfin.be.

 

Open online

Open online

Open online

Open online