Je vakantie verzekerd

KBC-Vakantiepolis

Je vakantie verzekerd

KBC-Vakantiepolis

Op maat van je vakantie

De vakantieverzekering is een tijdelijke reisverzekering die je sluit voor één specifieke reis. Zo ben je goed verzekerd voor deze vakantie.

Tot 10 personen verzekerd

Je bepaalt vrij wie er meeverzekerd wordt. Dat kan gaan tot 10 verzekerde personen.

VIP-formule mogelijk

De standaardformule biedt al ruim verzekerde bedragen, maar wil je nog hogere bedragen, dan is er de VIP-formule. Die is mogelijk voor alle verzekeringen die je onderschrijft, behalve voor de annuleringsverzekering.

Waarom kiezen voor de vakantiepolis?

Een vakantie dient om te ontspannen. Je zorgen maken hoort er niet bij, zelfs niet als er zich een noodsituatie voordoet of als je de trip moet annuleren. De KBC-Vakantiepolis geeft je rust dankzij een reeks specifieke vakantie- of reisverzekeringen, bedoeld voor de duur van de reis. Je kiest zelf de verzekeringen die jij nodig acht.

Maak je meer dan één reis per jaar?

Je vakantie verzekerd kbc-vakantiepolis

Je houdt van een city-trip, je gaat naar het strand in de zomer en de bergen in de winter, of je reist de wereld rond voor zaken? Dan is de KBC-Polis (reisverzekering) ideaal voor jou. Dat is een product op jaarbasis en dekt al je reizen gedurende één jaar. Ook voor een individuele reis kan het nuttig zijn om te kiezen voor een jaarpolis, omdat het vaak financieel interessanter is.

Welke verzekeringen bevat de vakantiepolis?

Optie zakenreizen

De verzekering Bijstand Personen geldt zowel voor privé- als voor beroepsmatige reizen. De andere verzekeringen gelden voor zowel privé- als beroepsmatige reizen als de optie zakenreizen wordt gekozen. Met zakenreizen bedoelen we reizen in het kader van een bedrijf of de uitoefening van een beroep.

Verzekering bijstand personen

Wat?

Voornamelijk een verzekering voor gezondheidsperikelen op reis, zoals ziekte en ongeval.

Wat is onder andere verzekerd?

 • Bijstand bij ziekte en ongeval op vakantie en de gevolgen daarvan, zoals repatriëring, hospitalisatie, gedwongen verlengd verblijf
 • Medische kosten in het buitenland vergoeden we tot 500.000 euro per persoon
 • Heb je gekozen voor de VIP-formule? Dan verdubbelen we de verzekerde bedragen

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Verwikkelingen bij zwangerschap na de zesde maand en bevallingskosten
 • Verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte als je de voorgeschreven behandeling niet hebt gevolgd
 • Betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen
 • De deelname aan extreme outdoor-activiteiten.  Daarmee bedoelen we outdoor-activiteiten waarbij de extreme omstandigheden of de moeilijkheidsgraad een potentieel levensgevaar inhouden zoals bv. basejumpen, heli-skiën, wrakduiken, …

Extra info

 • Je krijgt snelle en professionele hulp, 24 uur per dag
 • De bijstand personen geldt voor een reis naar geografisch Europa of wereldwijd. Je verste reisbestemming is daarvoor bepalend.
 • De communicatiekosten die je op ons verzoek maakt in het buitenland of die je worden aangerekend als we je daar opbellen, betalen we terug

Annuleringsverzekering

Wat?

Deze verzekering waarborgt de betaling van de kosten die je niet kunt recupereren als je je reis onverwacht moet annuleren of vervroegd moet terugkeren.

Wat is onder andere verzekerd?

Onderstaande gebeurtenissen zijn onder meer een geldige reden om je reis te annuleren of vervroegd terug te keren

 • Gezondheidsredenen zoals ziekte, ongeval en overlijden
 • Studies en werk, bijvoorbeeld herexamen of ontslag
 • Overheid en reisformaliteiten, bijvoorbeeld oproep als jurylid, wijziging van het reisadvies door het Ministerie van Buitenlandse zaken na het boeken van de reis
 • Gemist vertrek van vliegtuig, boot of trein: bijvoorbeeld onverwachte vertraging van het geboekte vervoer met minstens 48 uur

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Gebeurtenissen die je al kende toen je de reis boekte of de verzekering sloot en die maken dat de annulering niet kan gezien worden als onverwacht
 • Verwikkelingen of verergeringen van een bestaande ziekte die als een normaal verloop van de ziekte kunnen worden beschouwd en die gekend waren op het ogenblik dat de reis geboekt werd

Extra info

 • Het is onmogelijk om alle situaties te beschrijven die een annulering rechtvaardigen. Daarom bieden we je de extra zekerheid door iedere gebeurtenis te aanvaarden die niet beschreven werd en voor jou een overmachtssituatie uitmaakt die volledig buiten je wil ligt. Als je daarop een beroep doet, moet je een eigen aandeel dragen in de verzekerde kosten van 25%.  
 • We vergoeden tot maximaal de reissom voor één specifieke reis.
 • De verzekering geldt voor een reis in geografisch Europa of wereldwijd. Je verste reisbestemming is daarvoor bepalend.

Bagageverzekering

Wat?

Een schadeverzekering voor diefstal of beschadiging van je bagage, of verlies door de vervoersmaatschappij.

Wat is onder andere verzekerd?

Je eigen bagage en voorwerpen die je op reis huurt of gratis mag gebruiken zijn verzekerd tot 1.500 euro per verzekerde persoon. Als je de VIP-formule kiest, verdubbelen we de verzekerde bedragen.

De volgende gebeurtenissen zijn verzekerd als ze zich tijdens de reis voordoen

 • Diefstal met geweld, bedreiging of braak uit een voertuig, uit je verblijf of van jou als persoon
 • Beschadiging of vernieling door een plotse en onverwachte gebeurtenis, zoals een aanrijding
 • Niet of beschadigd afleveren van bagage door de vervoersmaatschappij

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Schade aan het goed louter door het gebruik
 • Schade aan het goed door reiniging, bewerking of herstelling
 • Schade die je met opzet hebt toegebracht
 • Schade als gevolg van een betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen

Extra info

 • Voor krediet- en  betaalkaarten, ski-abonnementen, visum, reispas en andere reisdocumenten vergoeden we de kosten die verschuldigd zijn om de documenten of kaarten te vervangen
 • De schadevergoeding wordt verminderd met een franchise van 100 euro per schadegeval
 • Extra: als je bagage na 4 uur na aankomst op je buitenlandse reisbestemming nog niet is aangekomen, vergoeden we de uitgaven voor de dringende aankoop van de noodzakelijke vervangkledij en toiletartikelen, tot 250 euro per verzekerde persoon

Verzekering reisongevallen met extra bescherming

Wat?

Een verzekering voor de kosten na een ongeval tijdens je reis.

Wat is er onder andere verzekerd?

Als je het slachtoffer wordt van een ongeval tijdens je reis, dan betalen we een vergoeding

 • Voor blijvende invaliditeit
 • Bij overlijden

De vergoeding in geval van blijvende invaliditeit kan oplopen tot maximaal 100.000 euro. De vergoeding bij overlijden bedraagt 10.000 euro.  We vergoeden ook de werkelijk gemaakte begrafeniskosten tot een bedrag van 10.000 euro.
Als je de VIP-formule kiest, verdubbelen we de verzekerde bedragen.

Wat is onder andere niet verzekerd?

 • Ongevallen tijdens de deelname  aan extreme outdooractiviteiten zoals bv. basejumpen, heli-skiën, wrakduiken, …
 • Deelname aan betaalde of winstgevende sportbeoefening, trainingen inbegrepen

Extra bescherming in het buitenland

Ben je in België als zwakke weggebruiker het slachtoffer van een aanrijding waarbij een motorrijtuig is betrokken, dan heb je recht op een hoge vergoeding. In het buitenland is dat niet altijd het geval. KBC vult de vergoeding die je dan krijgt voor blijvende letsels of overlijden echter aan tot wat er in België gebruikelijk is. Deze aanvullende bescherming geldt overigens ook als je als bestuurder van het betrokken motorrijtuig niet aansprakelijk bent voor de aanrijding.
De aanvullende bescherming geldt tot een bedrag van 250.000 euro per verzekerde persoon. 
Als je kiest voor de VIP-formule, verdubbelen we de verzekerde bedragen.

Verzekering reisgeschillen

Wat?

Dit is een rechtsbijstandsverzekering die juridische hulp en bijstand biedt op reis of naar aanleiding van je geboekte reis.

Wat is er onder andere verzekerd?

 • Geschillen met reisorganisators, verhuurders, herstellers en andere dienstverleners
 • Problemen met politie en overheid in het buitenland

Als je een beroep doet op onze rechtsbijstand, dan proberen we in de mate van het mogelijke het geschil minnelijk op te lossen.
We staan je bij in de procedure voor de rechtbank en ook buiten de rechtbank zoals in de geschillencommissie reizen.
De kosten zijn verzekerd tot maximaal 50.000 euro per schadegeval en voor alle verzekerden samen. Onze eigen beheerskosten rekenen we niet mee.

Wat is er onder andere niet verzekerd?

 • Geschillen tussen verzekerde personen onderling
 • Medische reizen en geplande medische behandelingen in het buitenland en de mogelijke verwikkelingen of nabehandeling in België
 • Timesharing

Extra info

 • Bij een juridisch geschil heb je nood aan een onpartijdige verdediging van je rechten. Daarom wordt je rechtsbijstandsdossier behandeld door Defendo, een gespecialiseerd team van medewerkers die uitsluitend optreden in rechtsbijstand en de vertrouwelijkheid van je dossier garanderen.
 • Je hebt de vrije keuze van een advocaat bij een procedure
 • Geschillen met reisorganisators, verhuurders, herstellers en andere dienstverleners zijn verzekerd voor contracten gesloten in alle landen van de Europese unie en in geografisch Europa. Daarbuiten komen we enkel tussen indien de tegenpartij voor een Belgische rechtbank kan aangesproken worden.

Wat je nog moet weten

 • De verzekerde personen moeten in België gedomicilieerd zijn en er hun hoofdverblijfplaats hebben.
 • Dit is een tijdelijke verzekering, beperkt tot de duur van de reis. De reis mag maximum 120 dagen duren.
 • Je kunt de verzekering bijstand personen, bagageverzekering, de verzekering reisongevallen met extra bescherming en verzekering reisgeschillen tot de dag voor je vertrek sluiten.
 • Je moet de annuleringsverzekering minstens twee maanden voor de afreisdatum onderschrijven. Nadien alleen binnen de drie werkdagen na het boeken van de reis. Deze verzekering kan niet worden gesloten als de periode tussen de boekingsdatum en de afreisdatum minder dan acht kalenderdagen bedraagt.
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Vakantiepolis kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Vakantiepolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

 • productfiche
 • algemene voorwaarden

.

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen