Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

KBC vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk. KBC streeft ernaar (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop KBC persoonsgegevens over u verwerkt, specifiek met betrekking tot het gebruik van deze website.

Door deze website te gebruiken, erkent u deze privacyverklaring te hebben gelezen en de inhoud ervan te aanvaarden.

Verantwoordelijke voor de verwerking

KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel is, overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website verzameld worden.

Welke gegevens worden verwerkt?

Om uw profiel te kunnen aanmaken, worden uw naam, voornaam en e-mailadres gevraagd. Bijkomend is het mogelijk (maar niet verplicht) dat u zelf uw profiel aanvult met gegevens over uw bedrijf (sector, omzet, …).

Doeleinden: waarvoor worden deze gegevens verwerkt?

In het algemeen verwerkt KBC Groep NV uw persoonsgegevens om u optimaal gebruik te laten maken van deze website. Als u hiermee hebt ingestemd, kunnen uw gegevens aangewend worden om u commerciële boodschappen te bezorgen over de financiële producten en diensten van de KBC-groep.

Meer in het bijzonder verwerkt KBC Groep NV uw persoonsgegevens zodat u op een actieve manier gebruik kan maken van de website: een profiel aanmaken, vragen stellen, commentaar geven, aangeven of u een artikel interessant vindt, het bewaren en later herlezen van artikels, … U moet er zich van bewust zijn dat uw vraag, commentaar, … gepubliceerd worden op de website. Tevens worden hierbij uw naam en voornaam gepubliceerd op de website en zijn deze dus publiek toegankelijk. We raden u aan om geen persoonlijke gegevens in de commentaren te schrijven. U kan er zelf voor opteren dat bijkomende gegevens van uw profiel gepubliceerd worden (bv. e-mailadres, gegevens van uw bedrijf, …).

Tevens kunnen de gegevens van uw profiel aangewend worden om artikelen die voor u meer relevant kunnen zijn, beter onder uw aandacht te brengen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt recht tot toegang tot de gegevens die over u verwerkt worden.
U kan schriftelijk de verbetering vragen van onjuiste gegevens.
U kan zich verzetten tegen de verwerking van gegevens of de verwijdering ervan bekomen. Indien u uw toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van commerciële boodschappen, hebt u bovendien steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Voor de uitoefening van deze rechten kan u terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven of telefonisch contact opnemen met het KBC-Telecenter (078 152 153).

Cookies en webanalytics

Op deze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van deze website, maar bewaard op (de harde schijf van) uw pc. Die cookies zijn minstens voor een deel technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en de website (bijvoorbeeld afstemmen met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc of een beveiligde verbinding mogelijk maken). Cookies kunnen evenwel ook nuttig zijn voor en gebruikt worden om een aantal (voorkeur)instellingen, (een deel van) uw inloggegevens, uw surfgeschiedenis en dergelijke meer op te slaan op uw pc en (een deel van) die gegevens door te sturen naar de website waarmee die cookie is gelinkt. Deze website kan die inkomende gegevens dan gebruiken voor evaluatie en verbetering van (de processen op) de website. Zo kunnen statistieken over het bezoek aan een bepaalde pagina worden opgemaakt, zoals aantal bezoeken, aantal unieke bezoekers, gemiddelde duurtijd van een bezoek. KBC Groep gebruikt de cookies ook voor die andere, nuttige doeleinden. Specifiek maakt KBC Groep gebruik van Adobe Analytics voor de analyse van het websitegebruik.

U kunt – via de instellingen van uw internetbrowser - vermijden dat cookies (automatisch) worden aanvaard op uw pc. Dat kan wel een invloed hebben op de communicatie met de website, bijvoorbeeld doordat bepaalde pagina’s niet openen, bepaalde filmpjes niet afspelen, bepaalde gegevens niet kunnen worden bewaard om bij een volgend bezoek automatisch in te vullen, enz. U kunt ook – handmatig of via de instellingen van uw internetbrowser - na elke raadpleging van de website de cookies op uw pc (automatisch) verwijderen.

Aan de hand van cookies kunt u in principe niet geïdentificeerd worden. Het is evenwel mogelijk te achterhalen met welke computer u op het internet surft (onder andere via het zogenaamde IP-adres). Als een computer dus door meerdere personen wordt gebruikt of als dezelfde persoon inlogt op verschillende computers, is het niet te achterhalen om welke persoon het gaat, zelfs voor uw internetprovider.

Herziening privacyverklaring

U bent er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden.

Om u daarover te informeren, publiceert KBC Groep NV op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de privacyverklaring op de website.