Welke subsidies om te bouwen?

Welke subsidies om te bouwen?

Bouwkriebels? Dan hebben we goed nieuws. Want wie duurzaam bouwt, krijgt onder meer via overheidssteun een deel van zijn investering terug. Op welke premies heb je precies recht? We maken je wegwijs in de mogelijke voordelen. 

Financiële voordelen van duurzaam bouwen

Er zijn beloningen voor wie besluit om duurzaam te bouwen met oog voor het milieu. Daarmee bedoelen we dat je investeert in een energiezuinige woning die voldoet aan de wettelijke EPB-eisen (energieprestatie en binnenklimaat) en dus een voldoende laag E-peil heeft.

Wat is het E-peil?

Hoe lager je E-peil, hoe energiezuiniger je woning. Deze factoren beïnvloeden het E-peil:

 • Compactheid
 • Thermische isolatie
 • Luchtdichtheid
 • Ventilatie
 • Koelinstallatie
 • Oriëntatie van de woning
 • Verwarmingsinstallatie en systeem voor warmwatervoorziening

Drie niveaus, drie voordelen

Er zijn drie niveaus die je financiële steun kunnen toekennen: de Vlaamse overheid, de Vlaamse elektriciteitsnetbeheerders, en de gemeentes en provincies. Voor duurzame nieuwbouwwoningen geniet je onder andere de volgende voordelen:

 1. Vermindering van de onroerende voorheffing (Vlaamse overheid)
 2. E-peilpremie (Elektriciteitsnetbeheerders)
 3. Premie voor zonneboiler of warmtepomp (Elektriciteitsnetbeheerders)
 4. Aanvullende subsidies ( Vlaamse overheden, gemeentes en provincies)

Wat bieden de premies zoal? Dat lees je hieronder.

1. Vermindering van onroerende voorheffing

Je woont in Vlaanderen? Dan kun je een vermindering krijgen van de onroerende voorheffing. Daarvoor hoef je zelf niets te doen: dit voordeel wordt automatisch verwerkt in je aanslagbiljet. Je hoeft zelfs niet gedomicilieerd te zijn in de nieuwbouwwoning op het moment van je bouwaanvraag.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De vermindering kan alleen worden toegekend voor een nieuwbouw (of een herbouw van de woning na volledige afbraak). Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op de volledige nieuwbouwwoning.
 • Het E-peil mag niet hoger zijn dan E30 als de bouwvergunning is aangevraagd in 2016 of later. Voor vergunningen aangevraagd in voorgaande jaren gelden andere (hogere) maxima.
 • Het moet niet gaan om de gezinswoning.

Hoe groot is die vermindering en welk E-peil moet ik daarvoor hebben?

Voor bouwvergunningen aangevraagd sinds 1 januari 2016, geldt een vermindering van 50% voor een periode van 5 jaar als het E-peil maximaal 30 is, en een vermindering van 100% gedurende 5 jaar bij een maximaal E-peil van 20.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd toegekend. Dat jaar staat vermeld op het energieprestatiecertificaat.

Hier vind je alvast een overzicht van de voorwaarden. 

2. E-peilpremie

Ook de verschillende netbeheerders kunnen je financieel een hart onder de riem steken voor bepaalde investeringen. Scoort je E-peil nóg lager dan de wettelijke norm? Dan heb je alvast recht op een E-peilpremie.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het gaat om een nieuwbouwhuis of -appartement in het Vlaamse gewest dat voldoet aan de eisen omtrent de energieprestatieregelgeving (EPB)
 • Je netbeheerder moet het aanvraagformulier tijdig ontvangen. Dat wil zeggen: ten laatste 12 maanden nadat je het energieprestatiecertificaat (EPC) hebt gekregen
 • Per woning heb je recht op één E-peilpremie

Bij welk E-peil heb ik recht op een E-peilpremie?

Hoeveel je precies krijgt, hangt af van het officiële E-peil van je huis of appartement en de datum waarop je een bouwaanvraag indiende. Zoals we eerder vermeldden, geldt hierbij: hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie. De precieze bedragen zijn anders voor huizen dan voor appartementen. De tabellen op deze pagina geven je de nodige info.

Om te onthouden

 • Heb je je vorige huis volledig afgebroken om een nieuwe woning te bouwen? Dan verdubbelt je E-peilpremie.
 • Heb je recht op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas? Ook dan gaat de E-peilpremie omhoog met 20%.

3. Aanvullende subsidies

Zowel de gewestelijke organen als verschillende provincies en gemeenten geven aanvullende subsidies. Doe de test en ontdek op welke premies je recht hebt.

Een greep uit de extra’s op Vlaams niveau

Een greep uit de extra’s op provinciaal niveau

 • Limburg: extra premie voor wie een aangepaste woning laat bouwen voor personen met een handicap
 • Oost-Vlaanderen: premie voor aansluiting op openbaar waternet

Een overzicht van alle mogelijke premies vind je op premiezoeker.be. Door in te geven welke werken je zal uitvoeren en waar je woont, krijg je een lijst van premies en subsidies voor jouw project. 

Is deze pagina nuttig voor jou? Ja Neen