Real estate certificates (N-Z)

Real estate certificates (N-Z)

Vastgoedcertificaten en vastgoedbevaks

KBC Real Estate is een toonaangevende marktspeler in het omzetten van vastgoedactiva, of zelfs volledige vastgoedportefeuilles, in vastgoedcertificaten of vastgoedbevaks.

Real estate certificates

Vastgoedcertificaten zijn al dan niet beursgenoteerde schuldvorderingen met een variabele rente. Ze geven recht op de economische eigendom van het onroerend goed d.w.z. de netto-inkomsten van de gebouwen en de eventuele verkoopopbrengsten ervan. Een deel van de jaarlijkse coupon geldt als aflossing van de hoofdsom en is dus vrijgesteld van roerende voorheffing. Het andere deel, de rentecomponent, is onderworpen aan 30% roerende voorheffing. De blootstelling aan vastgoedrisico's is over het algemeen geconcentreerd op één gebouw.

Klik op het onderstaande vastgoedcertificaat voor meer informatie. Daar vindt u het prospectus, de financiële kalender en de financiële berichten van het vastgoedcertificaat, uitgegeven door de genoemde naamloze vennootschap. Een deel van de informatie is alleen beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Certificates A-M

Certificates N-Z

North Plaza*

Prospectus

 • Uitgifteprospectus (Dutch)
 • Gecoördineerde statuten (Dutch)
 • Prospectus d’émission (Dutch)

2008

 • Financieel Bericht 17 januari 2008 : Openbaar bod vanwege Banimmo NV (Dutch)
 • Financieel Bericht 19 januari 2008 : Beëindiging due diligence GE Real Estate France (Dutch)
 • Financieel Bericht 30 januari 2008: Samenroeping BAV (Dutch)
 • Financieel Bericht 13 februari 2008 : Bod op het onroerend goed (Dutch)
 • Financieel Bericht 29 maart 2008 : BAV — aanvaarding bod
 • Financieel Bericht 28 april 2008: Couponuitkering nr. 10 (Dutch)
 • Financieel Bericht 20 juni 2008: Verlijden authentieke akte (erfpacht) (Dutch)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2007-2008 (Dutch)
 • Financieel Bericht 14 oktober 2008: Uitkering vereffeningscoupon (Dutch)
 • Goedgekeurde couponberekening 14 oktober 2008 (Dutch)
 • Avis Financier du 17 janvier 2008 : Offre publique par Banimmo SA (French)
 • Avis Financier du 19 janvier 2008 : Finalisation due diligence GE Real Estate France (French)
 • Avis Financier du 30 janvier 2008 : Convocation de l' AGE (French)
 • Avis Financier du 13 février 2008 : Offre sur le bien immobilier (French)
 • Avis Financier du 29 mars 2008 : AGE — Acceptation l'offre (French)
 • Avis Financier du 28 avril 2008 : Paiement coupon n° 10 (French)
 • Avis Financier du 20 juin 2008 : Passer l'acte authentique (emphytéose) (French)
 • Avis Financier du 14 octobre 2008 : Paiement coupon de liquidation (French)
 • Calcul approuvé de coupon de liquidation (French)

Plejaden*

Prospectus

 • Uitgifteprospectus (Dutch)
 • Prospectus d’émission (French)

2008

 • Financieel Bericht 10 januari 2008: Jaarcommuniqué (Dutch)
 • Financieel Bericht 11 januari 2008: Oproeping BAV (Dutch)
 • Financieel Bericht 26 januari 2008: Oproeping 2e BAV (Dutch)
 • Financieel Bericht 16 februari 2008: Besluit BAV (Dutch)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2006-2007 (Dutch)
 • Financieel Bericht 7 juni 2008: Resultaten openbare verkoop (Dutch)
 • Financieel Bericht 19 juni 2008 : Definitieve toewijzing openbare verkoop op 29 mei 2008 (Dutch)
 • Financieel Bericht 14 oktober 2008: Uitkering vereffeningscoupon (Dutch)
 • Goedgekeurde couponberekening 14 oktober 2008 (Dutch)
 • Avis Financier du 10 janvier 2008: Communiquée annuelle (French)
 • Avis Financier du 11 janvier 2008 : Convocation de l' AGE (French)
 • Avis Financier du 26 janvier 2008 : Convocation de 2ième l'AGE (French)
 • Avis Financier du 16 février 2008 : Décision de l' AGE (French)
 • Avis Financier du 7 juin 2008 : Résultats de la vente publique (French)
 • Avis Financier du 19 juin 2008 : Adjudication définitive de la vente publique au 29 mai 2008 (French)
 • Avis Financier du 14 octobre 32008 : Paiement coupon de liquidation (French)
 • Calcul approuvé de coupon de liquidation (French)

2007

 • Financieel Bericht 15 december 2007: Geen couponuitkering (Dutch)
 • Avis Financier du 15 décembre 2007 : Pas de paiement de coupon (French)

Regentschapsstraat*

Prospectus

 • Uitgifteprospectus (Dutch)
 • Gecoördineerde statuten (Dutch)
 • Prospectus d’émission (French)

Calendar

 • Kalender Financiële Informatie (Dutch)
 • Calendrier Information Financière (French)

2010

 • Halfjaarverslag - 5 november 2009 (Dutch)
 • Financieel Bericht 22 januari 2010: Uitkering vereffeningscoupon (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport Semestriel - 5 novembre 2009 (French)
 • Avis Financier du 22 janvier 2010: Paiement coupon de liquidation (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)

2009

 • Halfjaarverslag - 5 november 2008 (Dutch)
 • Financieel Bericht 13 januari 2009 : Samenroeping 2e BAV (Dutch)
 • Financieel Bericht 27 januari 2009 : Resultaat stemming - bod niet aanvaard (Dutch)
 • Financieel Bericht 16 juni 2009 : Couponuitkering nr. 15 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Financieel Bericht 14 juli 2009: Aanvaarding bod (Dutch)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2008-2009 (Dutch)
 • Financieel Bericht 20 oktober 2009 : Verkoop van het onroerend goed per 16 oktober 2009 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 5 novembre 2008 (French)
 • Avis Financier du 13 janvier 2009 : Convocation 2ier AGE (French)
 • Avis Financier du 27 janvier 2009 : Résultat du vote - l'offre pas acceptée (French)
 • Avis Financier du 16 juin 2009 : Paiement coupon n° 15 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Avis Financier du 14 juillet 2009 : Acceptation d' une offre (French)
 • Avis Financier du 20 octobre 2009: Vente du bien immobilier au 16 octobre 2009 (French)

2008

 • Financieel Bericht 28 juni 2008: Couponuitkering nr. 14 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2007-2008 (Dutch)
 • Financieel Bericht 24 december 2008 : Samenroeping 1e BAV nav een bod (Dutch)
 • Avis Financier du 28 juin 2008 : Paiement coupon n° 14 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Avis Financier du 24 décembre 2008 : Convocation 1ier AGE suite à une offre (French)

Zénobe Gramme

Prospectus

 • Uitgifteprospectus (Dutch)
 • Prospectus d’émission (French)
 • Gecoördineerde statuten

Calendar

 • Kalender Financiële Informatie (Dutch)
 • Calendrier Information Financière (French)

2020

 • Financieel bericht 24 maart 2020: couponuitkering nr.17 (Dutch)
 • Avis financier du 24 mars 2020 : paiement coupon n°17 (French)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)

2019

 • Financieel bericht 18 februari 2019: huurwijziging (Dutch)
 • Avis financier 18 février 2019: changement situation locative (French)
 • Financieel bericht 22 maart 2019: couponuitkering nr.16 (Dutch)
 • Avis financier 22 mars 2019: paiement coupon n°16 (French)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Jaarverslag - Rapport annuel 2018 (Dutch only)
 • Financieel bericht 27 juni 2019: huurwijziging (Dutch)
 • Avis financier 27 juin 2019: changement situation locative (French)
 • Financieel bericht 12 juli 2019: huurwijziging (Dutch)
 • Avis financier 12 juillet 2019: changement situation locative (French)
 • Halfjaarverslag 30 juni 2019 (Dutch)
 • Rapport semestriel – 30 juin 2019 (French)

2018

 • Financieel bericht 22 maart 2018: couponuitkering nr.15 (Dutch)
 • Avis financier 22 mars 2018: paiement coupon n°15 (French)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Jaarverslag 2017 (Dutch only)
 • Halfjaarverslag 30 juni 2018 (Dutch)
 • Rapport semestriel – 30 juin 2018 (French)

2017

 • Financieel bericht 24 maart 2017: couponuitkering nr.14 (Dutch)
 • Avis financier 24 mars 2017: paiement coupon n°14 (French)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Jaarverslag 2016 (Dutch)
 • Halfjaarverslag - 30 juni 2017 (Dutch)
 • Rapport semestriel - 30 juin 2017 (French)

2016

 • Financieel bericht 13 januari 2016: huurwijziging (Dutch)
 • Avis financier 13 janvier 2016: changement situation locative (French)
 • Financieel bericht 22 maart 2016: couponuitkering nr. 13 (Dutch)
 • Avis financier 22 mars 2016: paiement coupon n° 13 (French)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Jaarverslag 2015 (Dutch)
 • Financieel bericht 10 juni 2016: huurwijziging (Dutch)
 • Avis financier 10 juin 2016: changement situation locative (French)
 • Halfjaarverslag — 30 juni 2016 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 30 juin 2016 (French)

2015

 • Financieel bericht 20 maart 2015: couponuitkering nr. 12 (Dutch)
 • Avis financier 20 mars 2015: paiement coupon n° 12 (French)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport du côntroleur de gestion (French)
 • Jaarverslag 2014 (Dutch)
 • Bericht voor bekendmaking — Art. 11 dematerialisatie (Dutch)
 • Avis de publication — Art. 11 Loi dématérialisation (French)
 • Financieel bericht 3 juli 2015: huurwijziging (Dutch)
 • Avis financier 3 juillet 2015: changement situation locative (French)
 • Halfjaarverslag — 30 juni 2015 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 30 juin 2015 (French)

2014

 • Financieel bericht 29 januari 2014: huurwijziging (Dutch)
 • Avis financier 29 janvier 2014: changement situation locative (French)
 • Financieel bericht 7 maart 2014: Couponuitkering nr.11 (Dutch)
 • Avis financier 7 mars 2014: Paiement coupon n°11 (French)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport du Contrôleur de gestion (French)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2013 (Dutch)
 • Rapport Annuel — Exercice 2013 (French)
 • Halfjaarverslag — 30 juni 2014 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 30 juin 2014 (French)

2013

 • Financieel Bericht 8 maart 2013 : Couponuitkering nr. 10 (Dutch)
 • Avis Financier du 8 mars 2013 : Paiement coupon n° 10 (French)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2012 (Dutch)
 • Rapport Annuel — Exercice 2012 (French)
 • Halfjaarverslag — 30 juni 2013 (Dutch)
 • Rapport semestriel — 30 juin 2013 (French)

2012

 • Financieel Bericht 8 maart 2012 : Couponuitkering nr. 9 (Dutch)
 • Avis Financier du 8 mars 2012 : Paiement coupon n° 9 (French)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport de gestion du controleur (French)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2011 (Dutch)
 • Rapport Annuel — Exercice 2011 (French)
 • Financieel Bericht 3 augustus 2012: huurwijziging (Dutch)
 • Avis Financier du 3 aôut 2012: modification situation locative (French)
 • Halfjaarverslag — 30 juni 2012 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 30 juin 2012 (French)

2011

 • Financieel Bericht 16 maart 2011 : Couponuitkering nr. 8 (Dutch)
 • Avis Financier du 16 mars 2011 : Paiement coupon n° 8 (French)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport de gestion du controleur (French)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2010 (Dutch)
 • Rapport Annuel — Exercice 2010 (French)
 • Halfjaarverslag — 30 juni 2011 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 30 juin 2011 (French)

2010

 • Financieel Bericht 24 maart 2010: Couponuitkering nr. 7 (Dutch)
 • Avis Financier du 24 mars 2010: Paiement coupon n° 7 (French)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport du contôleur de gestion (French)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2009 (Dutch)
 • Rapport Annuel — Exercice 2009 (French)
 • Halfjaarverslag — 30 juni 2010 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 30 juin 2010 (French)

2009

 • Financieel Bericht 25 maart 2009: Couponuitkering nr. 6 (Dutch)
 • Avis Financier du 25 mars 2009: Paiement coupon n° 6 (French)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Financieel Bericht 30 maart 2009 : Huurwijziging (Dutch)
 • Avis Financier du 30 mars 2008 : Modification situation locative (French)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2008 (Dutch)
 • Halfjaarverslag — 30 juni 2009 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 30 juin 2009 (French)

2008

 • Financieel Bericht 22 maart 2008: Couponuitkering nr. 5 (Dutch)
 • Avis Financier du 22 mars 2008: Paiement coupon n° 5 (French)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2007 (Dutch)
 • Hafljaarverslag — 30 juni 2008 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 30 juin 2008 (French)

(* Liquidated/Vereffend/Liquidé)

De jaarverslagen, de halfjaarverslagen en andere informatie kunnen elektronisch worden aangeleverd. Op zoek naar andere informatie over een van deze vastgoedcertificaten? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Vastgoedbevaks

Een gesloten vastgoedfonds naar Belgisch recht, of bevak, is een gereguleerde beleggingsmaatschappij met een vast aantal aandelen. Het doel ervan is het kapitaal dat het via een openbare emissie verwerft, te gebruiken om direct of indirect te beleggen in onroerend goed. De aandelen moeten genoteerd staan en verhandeld worden op een beurs. Het vastgoedrisico moet gespreid zijn: bevaks mogen niet meer dan 20% van hun totale vermogen beleggen in één gebouw, één terrein of één huurder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Contacteer je relatiebeheerder

Real estate certificates

KBC Real Estate: real estate certificates & real estate sicafis
Real estate certificates
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.