Een klacht of suggestie?

Een klacht of suggestie?

Suggesties of klachten? Wij werken tot het werkt!

Je verwacht een uitstekende dienstverlening van ons. Gelijk heb je! We horen graag dat je tevreden bent, maar willen het zeker ook graag weten als dat niet het geval is. Deel je klachten of suggesties daarom met ons. Alleen zo kunnen we onze dienstverlening voortdurend verbeteren.

Waar kun je met je suggestie of klacht terecht?

Bij een medewerker van jouw bankkantoor of bij je verzekeringsagent

Neem contact op met je bankkantoor of verzekeringsagent.

Bij KBC-Klachtenmanagement

Vind je dat je met je suggestie of klacht niet in je bankkantoor of bij je agent terechtkunt of ben je niet tevreden over de oplossing die men je voorstelde?

KBC-Klachtenmanagement

Brusselsesteenweg 100
3000 Leuven
Tel. tel. 016 43 25 94
klachten@kbc.be

Neem contact op met KBC-Klachtenmanagement: een ervaren team dat klaarstaat om te bemiddelen en een oplossing uit te werken. KBC onderschreef de gedragscodes voor klachtenmanagement in de banken en de verzekeringen. Kunnen zij je niet meteen helpen? Dan ontvang je een ontvangstmelding, zodat je weet wie je probleem of voorstel behandelt. Je krijgt ook een indicatie wanneer je een antwoord mag verwachten.

Wij vragen je met aandrang om enkel die informatie mee te delen die relevant is voor de behandeling van je klacht. Mocht je in je bericht bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de AVG vermelden, dan geef je door het versturen ervan je expliciete toestemming aan KBC, en meer specifiek de dienst Klachtenmanagement, om deze gegevens te mogen verwerken in het kader van de behandeling van je klacht. Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens, vind je hier.

Bij een onpartijdige externe ombudsman

Wat als je niet tevreden bent met ons antwoord? Richt je dan tot de ombudsman van de verzekeringen of ombudsman in financiële geschillen.  De ombudsman van de verzekeringen en de ombudsman in financiële geschillen zijn gekwalificeerde entiteiten: een onpartijdige externe ombudsman, gratis en in alle discretie.

  Ombudsman van de Verzekeringen Ombudsman in financiële geschillen
Adres de Meeûssquare 35
1000 Brussel
North Gate II
Koning AlbertII-laan 8, bus 2
1000 Brussel
Tel 02 547 58 71 02 545 77 70
E-mail info@ombudsman-insurance.be ombudsman@ombudsfin.be
Website www.ombudsman-insurance.be www.ombfin.be