Real estate certificates (A-M)

Real estate certificates (A-M)

Vastgoedcertificaten en vastgoedbevaks

KBC Real Estate is een toonaangevende marktspeler in het omzetten van vastgoedactiva, of zelfs volledige vastgoedportefeuilles, in vastgoedcertificaten of vastgoedbevaks.

Real estate certificates

Vastgoedcertificaten zijn al dan niet beursgenoteerde schuldvorderingen met een variabele rente. Ze geven recht op de economische eigendom van het onroerend goed d.w.z. de netto-inkomsten van de gebouwen en de eventuele verkoopopbrengsten ervan. Een deel van de jaarlijkse coupon geldt als aflossing van de hoofdsom en is dus vrijgesteld van roerende voorheffing. Het andere deel, de rentecomponent, is onderworpen aan 30% roerende voorheffing. De blootstelling aan vastgoedrisico's is over het algemeen geconcentreerd op één gebouw.

Klik op het onderstaande vastgoedcertificaat voor meer informatie. Daar vindt u het prospectus, de financiële kalender en de financiële berichten van het vastgoedcertificaat, uitgegeven door de genoemde naamloze vennootschap. Een deel van de informatie is alleen beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Certificates (N-Z)

Certificates (A-M)

Antares

Prospectus

 • Uitgifteprospectus (Dutch)
 • Gecoördineerde statuten (Dutch)
 • Prospectus d’émission (French)

Calendar

 • Kalender Financiële Informatie (Dutch)
 • Calendrier Information Financière (French)

2020

 • Jaarverslag - Boekjaar 2018-2019 (Dutch only)
 • Financieel bericht 20 februari 2020: verkoop gebouwen AB (Dutch)
 • Avis Financier 20 février 2020: vente bâtiment AB (French)

2019

 • Jaarverslag - Boekjaar 2017-2018 (Dutch only)
 • Financieel bericht 8 april 2019: verkoop gebouw C (Dutch)
 • Avis financier 8 avril 2019: vente bâtiment C (French)
 • Financieel bericht 29 mei 2019: liquidatiecoupon verkoop gebouw C (Dutch)
 • Avis Financier du 29 mai 2019: coupon de liquidation vente bâtiment C (French)
 • Halfjaarverslag - 10 juli 2019 (Dutch)
 • Rapport semestriel – 10 juillet 2019 (French)
 • Financieel bericht 20 december 2019: coupon nr.25 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Avis financier 20 décembre 2019: coupon n°25 (French)
 • Rapport du Contrôleur de Gestion (French)

2018

 • Financieel bericht 2 januari 2018: huurwijziging (Dutch)
 • Avis financier 2 janvier 2018 : changement situation locative (French)
 • Jaarverslag – Boekjaar 2016-2017 (Dutch only)
 • Financieel bericht 9 maart 2018: verkoop gebouw C (Dutch)
 • Avis financier 9 mars 2018: vente bâtiment C (French)
 • Halfjaarverslag - 10 juli 2018 (Dutch)
 • Rapport semestriel – 10 juillet 2018 (French)
 • Financieel bericht 12 december 2018: verkoop gebouw C (Dutch)
 • Avis financier 12 décembre 2018: vente bâtiment C (French)
 • Financieel bericht 21 december 2018: coupon nr.23 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Avis financier 21 décembre 2018: coupon n°23 (French)
 • Rapport du Contrôleur de Gestion (French)

2017

 • Jaarverslag - Boekjaar 2015-2016 (Dutch)
 • Halfjaarverslag - 8 juli 2017 (Dutch)
 • Financieel bericht 13 oktober 2017: verkoop gebouwen ABC (Dutch)
 • Financieel bericht 21 december 2017: coupon nr. 22 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport semestriel - 8 juillet 2017 (French)
 • Avis financier 13 octobre 2017 : vente bâtiments ABC (French)
 • Avis financier 21 décembre 2017: coupon n° 22 (French)
 • Rapport du Contrôleur de Gestion (French)

2016

 • Financieel bericht 19 januari 2016: huurwijziging (Dutch)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2014-2015 (Dutch)
 • Halfjaarverslag – 10 mei 2016 (Dutch)
 • Financieel bericht 20 december 2016: verkoop gebouw C (Dutch)
 • Financieel bericht 22 december 2016: couponuitkering nr.21 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Avis financier 19 janvier 2016: changement situation locative (French)
 • Rapport Semestriel - 10 mai 2016 (French)
 • Avis financier 20 décembre 2016: vente bâtiment C (French)
 • Avis financier 22 décembre 2016: paiement coupon n°20 (French)
 • Rapport du Contrôleur de Gestion (French)

2015

 • Jaarverslag - Boekjaar 2013-2014 (Dutch)
 • Bericht voor bekendmaking — Art. 11 dematerialisatie (Dutch)
 • Financieel bericht 2 juli 2015: huurwijziging (Dutch)
 • Halfjaarverslag - 10 mei 2015 (Dutch)
 • Financieel bericht 30 september 2015: huurwijziging (Dutch)
 • Financieel bericht 23 december 2015: couponuitkering nr. 20 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Avis de publication — Art. 11 Loi dématérialisation (French)
 • Avis financier 2 juillet 2015: changement situation locative (French)
 • Rapport semestriel - 10 mai 2015 (French)
 • Avis financier 30 septembre 2015: changement situation locative (French)
 • Avis financier 23 décembre 2015: paiement coupon n° 20 (French)
 • Rapport du Contrôleur de Gestion (French)

2014

 • Jaarverslag - Boekjaar 2012-2013 (Dutch)
 • Halfjaarverslag - 10 mei 2014 (Dutch)
 • Financieel Bericht 19 december 2014: Couponuitkering nr.19 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport semestriel - 10 mai 2014 (French)
 • Avis Financier du 19 décembre 2014: Paiement Coupon n°19 (French)
 • Rapport du Contrôleur de Gestion (French)

2013

 • Jaarverslag - Boekjaar 2011-2012 (Dutch)
 • Halfjaarverslag – 10 mei 2013 (Dutch)
 • Financieel Bericht 20 december 2013: Couponuitkering nr.18 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport semestriel - 10 mai 2013 (French)
 • Avis Financier du 20 décembre 2013: Paiement Coupon n°18 (French)
 • Rapport du Contrôleur de Gestion (French)

2012

 • Financieel bericht 10 januari 2012 (Dutch)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2010-2011 (Dutch)
 • Halfjaarverslag - 10 mei 2012 (Dutch)
 • Financieel Bericht 20 december 2012: Couponuitkering nr.17 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Financieel bericht 2 januari 2013 (Dutch)
 • Avis Financier du 10 janvier 2012 (French)
 • Rapport Semestriel - 10 mai 2012 (French)
 • Avis Financier du 20 décembre 2012: Paiement Coupon n°17 (French)
 • Rapport du Contrôleur de Gestion (French)
 • Avis Financier du 2 janvier 2013 (French)

2011

 • Jaarverslag - Boekjaar 2009-2010 (Dutch)
 • Halfjaarverslag - 10 mei 2011(Dutch)
 • Financieel Bericht 27 december 2011: Couponuitkering nr.16 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport Semestriel - 10 mai 2011 (French)
 • Avis Financier du 27 décembre 2011: Paiement Coupon n°16 (French)
 • Rapport du Contrôleur de Gestion (French)

2010

 • Jaarverslag - boekjaar 2008-2009 (Dutch)
 • Halfjaarverslag - 10 mei 2010 (Dutch)
 • Financieel bericht 23 december 2010: couponuitkering nr. 15 (Dutch)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport semestriel – 10 mai 2010 (French)
 • Avis financier du 23 décembre 2010: paiement coupon n° 15 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)

2009

 • Jaarverslag - boekjaar 2007-2008 (Dutch)
 • Halfjaarverslag - 10 mei 2009 (Dutch)
 • Rapport Semestriel – 10 mai 2009 (French)
 • Financieel bericht 24 december 2009: couponuitkering nr. 14 (Dutch)
 • Avis financier du 24 décembre 2009 : Paiement coupon n° 14 (French)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)

2008

 • Financieel bericht 24 december 2008 (Dutch)
 • Avis financier du 24 décembre 2008 : Paiement coupon n° 13 (French)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)

Basilix

Prospectus

 • Uitgifteprospectus (Dutch)
 • Gecoördineerde statuten (Dutch)
 • Prospectus d’émission (French)

Calendar

 • Kalender Financiële Informatie (Dutch)
 • Calendrier Information Financière (French)

2020

 • Jaarverslag boekjaar 2018-2019 (Dutch only)

2019

 • Jaarverslag boekjaar 2017-2018 (Dutch only)
 • Halfjaarverslag 12 maart 2019 (Dutch)
 • Rapport semestriel 12 mars 2019 (French)
 • Financieel bericht van 31 juli 2019: procedure Redevco (Dutch)
 • Avis financier du 31 juillet 2019: procédure Redevco (French)
 • Financieel bericht van 22 november 2019: coupon boekjaar 2018-2019 (Dutch)
 • Avis financier du 22 novembre 2019: coupon de l'année comptable 2018-2019 (French)

2018

 • Jaarverslag boekjaar 2016-2017 (Dutch)
 • Halfjaarverslag 12 maart 2018 (Dutch)
 • Rapport semestriel 12 mars 2018 (French)
 • Avis financier 15 juin 2018 : procédure Redevco (French)
 • Financieel bericht 15 juni 2018: procedure Redevco (Dutch)
 • Financieel bericht 29 juni 2018: procedure Redevco (Dutch)
 • Avis financier du 29 juin 2018: procédure Redevco (French)
 • Financieel bericht van 23 november 2018: coupon boekjaar 2017-2018 (Dutch)
 • Avis financier du 23 novembre 2018: coupon de l'année comptable 2017-2018 (French)

2017

 • Financieel bericht van 22 februari 2017: coupon 23 (liquidatiecoupon2) (Dutch)
 • Avis financier du 22 février 2017: coupon 23 (coupon de liquidation2) (French)
 • Halfjaarverslag 12 maart 2017 en procedure Redevco (Dutch)
 • Rapport Semestriel 12 mars 2017 et procédure Redevco (French)
 • Financieel bericht van 22 september 2017: procedure Redevco (Dutch)
 • Avis financier du 22 septembre 2017 : procédure Redevco (French)
 • Financieel bericht van 22 november 2017: coupon boekjaar 2016-2017 (Dutch)
 • Avis financier du 22 novembre 2017: coupon de l’année comptable 2016-2017 (French)

2016

 • Jaarverslag boekjaar 2014–2015 (Dutch)
 • Halfjaarverslag 12 maart 2016 en procedure Redevco (Dutch)
 • Financieel bericht van 18 november 2016: coupon over boekjaar 2015–2016 (Dutch)
 • Jaarverslag boekjaar 2015–2016 (Dutch)
 • Rapport semestriel 12 mars 2016 et procédure Redevco (French)
 • Avis financier du 18 novembre 2016: coupon de l’année comptable 2015–2016 (French)

2015

 • Halfjaarverslag 12 maart 2015 (Dutch)
 • Bericht voor bekendmaking - Artikel 11 dematerialisatie (Dutch)
 • Financieel bericht dd. 14 juli betreft verkoop winkelcentrum Basilix (Dutch)
 • Financieel bericht van 12 augustus 2015: verkoop winkelcentrum (Dutch)
 • Financieel bericht van 23 september 2015: coupon 21 (liquidatiecoupon) (Dutch)
 • Financieel bericht van 20 november 2015: coupon 22 (boekjaar 2014–2015) (Dutch)
 • Financieel bericht van 8 december 2015: procedure Redevco (Dutch)
 • Rapport semestriel 12 mars 2015 (French)
 • Avis de publication - Art. 11 Loi dématérialisation (French)
 • Avis financier du 14 juillet concernant vente centre commercial Basilix (French)
 • Avis financier du 12 août 2015: vente centre commercial (French)
 • Avis financier du 23 septembre 2015: coupon 21 (coupon de liquidation) (French)
 • Avis financier du 20 novembre 2015: coupon 22 (année comptable 2014–2015) (French)
 • Avis financier du 8 décembre 2015: procédure Redevco (French)

2014

 • Financieel bericht: 7 februari 2014 (Dutch)
 • Financieel bericht van 16 april 2014 (Dutch)
 • Halfjaarverslag – 12 maart 2014 (Dutch)
 • Financieel bericht van 21 november 2014 (Dutch)
 • Financieel bericht van 21 november 2014: correctie (Dutch)
 • Jaarverslag boekjaar 2013–2014 (Dutch)
 • Avis financier: 7 février 2014 (French)
 • Avis financier du 16 avril 2014 (French)
 • Rapport Semestriel – 12 mars 2014 (French)
 • Avis financier du 21 novembre 2014 (French)
 • Avis financier du 21 novembre 2014: rectification (French)

2013

 • Halfjaarverslag - 12 maart 2013 (Dutch)
 • Financieel bericht 22 november 2013: uitkering coupon nr.19 (Dutch)
 • Financieel bericht van 29 november 2013 (Dutch)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2012-2013 (Dutch)
 • Rapport Semestriel - 12 mars 2013 (French)
 • Avis financier du 22 novembre 2013: paiement coupon n°19 (French)
 • Avis financier du 29 novembre 2013 (French)

2012

 • Halfjaarverslag – 12 maart 2012 (Dutch)
 • Financieel Bericht 23 november 2012: uitkering coupon nr. 18 (Dutch)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2011-2012 (Dutch)
 • Rapport semestriel - 12 mars 2012 (French)
 • Avis Financier du 23 novembre 2012: paiement coupon n° 18 (French)

2011

 • Financieel Bericht van 30 maart 2011 (Dutch)
 • Halfjaarverslag - 12 maart 2011 (Dutch)
 • Financieel Bericht 23 november 2011: Uitkering coupon nr. 17 (Dutch)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2010-2011 (Dutch)
 • Avis Financier du 30 mars 2011 (French)
 • Rapport semestriel - 12 mars 2011 (French)
 • Avis Financier du 23 novembre 2011: Paiement coupon n° 17 (French)

2010

 • Halfjaarverslag - 12 maart 2010 (Dutch)
 • Financieel Bericht 23 november 2010: Uitkering coupon nr. 16 (Dutch)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2009-2010 (Dutch)
 • Rapport Semestriel - 12 mars 2010 (French)
 • Avis Financier du 23 novembre 2010: Paiement coupon n° 16 (French)

2009

 • Halfjaarverslag - 12 maart 2009 (Dutch)
 • Financieel Bericht 24 juni 2009 : Procedure Redevco Retail Belgium NV (Dutch)
 • Financieel Bericht 19 november 2009 : Couponuitkering nr. 15 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2008-2009 (Dutch)
 • Rapport Semestriel - 12 mars 2009 (French)
 • Avis Financier du 24 juin 2009 : Procédure Redevco Retail Belgium SA (French)
 • Avis Financier du 19 novembre 2009 : Paiement coupon n° 15 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)

2008

 • Financieel Bericht 25 novermber 2008 : Couponuitkering nr. 14 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2007-2008 (Dutch)
 • Financieel Bericht 24 december 2008 : Procedure Redevco Retail Belgium NV (Dutch)
 • Avis Financier du 25 novembre 2008 : Paiement coupon n° 14 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Avis Financier du 24 décembre 2008 : Procédure Redevco Retail Belgium SA (French)

Beaulieulaan

Prospectus

 • Uitgifteprospectus (Dutch)
 • Gecoördineerde statuten (Dutch)
 • Prospectus d’émission (French)

Calendar

 • Kalender Financiële Informatie (Dutch)
 • Calendrier Information Financière (French)

2020

 • Financieel bericht 25 januari 2020 – 1ste liquidatiecoupon nr. 27 (Dutch)
 • Avis financier du 25 janvier 2020 – 1er coupon de liquidation (French)
 • Halfjaarverslag - 16/12/2019 (Dutch)
 • Rapport Semestriel - 16/12/2019 (French)
 • Financieel bericht 26 maart 2020 – Couponuitbetaling nr. 28 (Dutch)
 • Avis financier du 26 mars 2020 – Paiement coupon n) 28 (French)

2019

 • Financieel bericht 6 februari 2019: Aftoetsen investeerdersmarkt met het oog op eventuele verkoop van het onroerend goed (Dutch)
 • Avis financier 6 février 2019: Tester le marché des investisseurs en vue de la vente éventuelle du bien immobilier (French)
 • Halfjaarverslag – 16 december 2018 (Dutch)
 • Rapport Semestriel – 16 décembre 2018 (French)
 • Financieel bericht 26 juli 2019: couponuitkering nr. 26 (Dutch)
 • Avis financier du 26 juillet 2019: paiement coupon nr. 26 (French)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2018-2019 (Dutch)
 • Rapport Annuel - Exercice 2018-2019 (Only Dutch)
 • Financieel Bericht 25 oktober 2019: Verkoop (Dutch)
 • Avis Financier du 25 octobre 2019 : Vente (French)
 • Bericht (Dutch)
 • Communiqué (French)
 • Verslag van de vennootschap voor de Buitengewone Algemene Vergadering (Dutch)
 • Rapport de la société pour Assemblé Générale Extraordinaire (French)
 • Uitnodiging BAV 22 november 2019 (Dutch)
 • Convocation AGE 22 novembre 2019 (French)
 • Volmacht BAV (Dutch)
 • Procuration AGE (French)
 • Resultaten BAV 22 november 2019 (Dutch)
 • Résultats AGE 22 novembre 2019 (French)
 • Bericht 29 november 2019 (Dutch)
 • Communiqué 29 novembre 2019 (French)
 • Verslag van de vennootschap voor de Buitengewone Algemene Vergadering (Dutch)
 • Rapport de la société pour Assemblé Générale Extraordinaire (French)
 • Uitnodiging BAV 17 december 2019 (Dutch)
 • Convocation AGE 17 décembre 2019 (French)
 • Volmacht BAV 17 december 2019 (Dutch)
 • Procuration AGE 17 décembre 2019 (French)
 • Financieel bericht 13 december 2019 – Verkoop (Dutch)
 • Avis financier du 13 décembre 2019 (French)
 • Resultaten BAV 17/12/2019 (Dutch)
 • Résultats AGE 17/12/2019 (French)

2018

 • Halfjaarverslag - 16 december 2017 (Dutch)
 • Rapport Semestriel - 16 décembre 2017 (French)
 • Verslag van de vennootschap voor de Buitengewone Algemene Vergadering (Dutch)
 • Rapport de la société pour Assembée Générale Extraordinaire (French)
 • Volmacht BAV (Dutch)
 • Procuration AGE (French)
 • Bericht (Dutch)
 • Communiqué (French)
 • Uitnodiging BAV 26 april 2018 (Dutch)
 • Convocation AGE 26 avril 2018 (French)
 • Resultaten BAV 26/04/2018 (Dutch)
 • Résultats AGE 26/04/2018 (French)
 • Bericht (Dutch)
 • Communiqué (French)
 • Uitnodiging BAV 30 mei 2018 (Dutch)
 • Convocation AGE 30 mai 2018 (French)
 • Volmacht BAV 30 mei (Dutch)
 • Procuration AGE 30 mai (French)
 • Resultaten BAV 30/05/2018 (Dutch)
 • Résultats AGE 30/05/2018 (French)
 • Financieel bericht 25 juli 2018: couponuitkering cp. nr. 25 (Dutch)
 • Avis financier du 25 juillet 2018 : paiement coupon n° 25 (French)
 • Jaarverslag – Boekjaar 2017-2018 (Dutch)
 • Rapport Annuel – Excercice 2017-2018 (Only Dutch)

2017

 • Financieel bericht 14 februari 2017 (Dutch)
 • Avis financier du 14 février 2017 (French)
 • Financieel bericht 1 mei 2017 (Dutch)
 • Avis financier du 1 mai 2017 (French)
 • Financieel bericht 8 juli 2017 (Dutch)
 • Avis financier du 8 juillet 2017 (French)
 • Financieel bericht 20 juli 2017 (Dutch)
 • Avis financier du 20 juillet 2017 (French)
 • Verslag beheercontroleur (Dutch)
 • Rapport du Contrôleur de gestion (French)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2016-2017 (Dutch)

2016

 • Halfjaarverslag — 16 december 2015 (Dutch)
 • FInancieel Bericht 22 juli 2016: Couponuitkering nr. 23 (Dutch)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Financieel bericht 5 augustus 2016 (Dutch)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2015–2016 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 16 décembre 2015 (French)
 • Avis Financier du 22 juillet 2016: Paiement coupon n° 23 (French)
 • Rapport du Contrôleur de Gestion (French)
 • Avis financier du 5 août 2016 (French)

2015

 • Halfjaarverslag — 16 december 2014 (Dutch)
 • Bericht voor bekendmaking — Artikel 11 dematerialisatie (Dutch)
 • FInancieel Bericht 17 juli 2015: Couponuitkering nr. 22 (Dutch)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2014–2015 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 16 décembre 2014 (French)
 • Avis de publication — Art. 11 Loi dématérialisation (French)
 • Avis Financier du 17 juillet 2015: Paiement coupon n° 22 (French)
 • Rapport du Contrôleur de Gestion (French)

2014

 • Financieel Bericht 8 januari 2014 : Onroerende voorheffing (Dutch)
 • Halfjaarverslag — 16 december 2013 (Dutch)
 • Financieel Bericht 24 juli 2014: Couponuitkering nr. 21 (Dutch)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2013–2014 (Dutch)
 • Avis Financier du 8 janvier 2014 : Précompte immobilier (French)
 • Rapport Semestriel — 16 décembre 2013 (French)
 • Avis Financier du 24 juillet 2014: Paiement coupon n° 21 (French)
 • Rapport du Contrôleur de Gestion (French)

2013

 • Halfjaarverslag — 16 december 2012 (Dutch)
 • Financieel Bericht 24 juli 2013: Couponuitkering nr 20 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2012–2013 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 16 décembre 2012 (French)
 • Avis Financier du 24 juillet 2013: Paiement Coupon n° 20 (French)
 • Rapport du Contrôleur de Gestion

2012

 • Halfjaarverslag — 16 december 2011 (Dutch)
 • Financieel Bericht 24 juli 2012: Couponuitkering nr 19 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2011–2012 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 16 décembre 2011 (French)
 • Avis Financier du 24 juillet 2012: Paiement Coupon n° 19 (French)
 • Rapport du Contrôleur de Gestion (French)

2011

 • Halfjaarverslag — 16 december 2010 (Dutch)
 • Financieel Bericht 22 juli 2011: Couponuitkering nr 18 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2010–2011 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 16 décembre 2010 (French)
 • Avis Financier du 22 juillet 2011: Paiement Coupon n°18 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)

2010

 • Financieel Bericht 16 februari 2010: Onroerende voorheffing (Dutch)
 • Halfjaarverslag — 16 februari 2010 (Dutch)
 • Financieel Bericht 9 juni 2010: Eventuele verkoop (Dutch)
 • Financieel Bericht 23 juli 2010: Couponuitkering nr. 17 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Financieel Bericht 21 september 2010: Opschorting verkoopsproces (Dutch)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2009-2010 (Dutch)
 • Avis Financier du 16 février 2010: Précompte immobilier (French)
 • Rapport Semestriel — 16 février 2010 (French)
 • Avis Financier du 9 juin 2010 : Vente éventuelle (French)
 • Avis Financier du 23 juillet 2010 : Paiement coupon n° 17 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Avis Financier du 21 septembre 2010 : Suspension processus de vente (French)

2009

 • Halfjaarverslag - 16 februari 2009 (Dutch)
 • Financieel Bericht 23 juli 2009 : Couponuitkering nr. 16 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2008–2009 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 16 février 2009 (French)
 • Avis Financier du 23 juillet 2009 : Paiement coupon n° 16 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Rapport Annuel — Exercice 2008–2009 (French)

2008

 • Financieel Bericht 24 juni 2008 : Recuperatie gemeentelijke belasting (Dutch)
 • Financieel Bericht 29 juli 2008 : Couponuitkering nr. 15 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag - Boekjaar 2007-2008 (Dutch)
 • Avis Financier du 24 juin 2008 : Récupération taxe communale (French)
 • Avis Financier du 29 juillet 2008 : Paiement coupon n° 15 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)

Diegem-Kennedy

Prospectus

 • Uitgifteprospectus (Dutch)
 • Gecoördineerde statuten (Dutch)
 • Prospectus d’émission (French)

Calendar

 • Kalender Financiële Informatie (Dutch)
 • Calendrier Information Financière (French)

2020

 • Halfjaarverslag – 31 december 2019 (Dutch)
 • Rapport Semestriel – 31 décembre 2019 (French)

2019

 • Halfjaarverslag – 31 december 2018 (Dutch)
 • Rapport Semestriel – 31 décembre 2018 (French)
 • Financieel bericht 24 september 2019 (Dutch)
 • Avis financier du 24 septembre 2019 (French)
 • Verslag van de beheercontroleur (Dutch)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Jaarverslag – Boekjaar 2018-2019 (Dutch)
 • Rapport Annuel – Exercise 2018-2019 (French)

2018

 • Halfjaarverslag – 31 december 2017 (Dutch)
 • Rapport Semestriel – 31 décembre 2017 (French)
 • Financieel bericht 29 maart 2018 (Dutch)
 • Avis financier du 29 mars 2018 (French)
 • Financieel bericht 25 september 2018 (Dutch)
 • Avis financier du 25 september 2018 (French)
 • Verslag beheercontroleur (Dutch)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2017 – 2018 (Dutch)
 • Rapport Annuel — Exercice 2017 – 2018 (French)

2017

 • Financieel bericht 7 februari 2017 (Dutch)
 • Avis financier du 7 février 2017 (French)
 • Halfjaarverslag – 31 december 2016 (Dutch)
 • Rapport Semestriel – 31 décembre 2016 (French)
 • Financieel bericht 22 september 2017 (Dutch)
 • Avis financier du 22 septembre 2017 (French)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2016–2017 (Dutch)
 • Rapport Annuel — Exercice 2016–2017 (French)

2016

 • Halfjaarverslag – 31 december 2015 (Dutch)
 • Financieel bericht 23 september 2016: couponuitkering nr. 19 (Dutch)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2015–2016 (Dutch)
 • Financieel bericht 30 september 2016 (Dutch)
 • Rapport Semestriel – 31 décembre 2015 (French)
 • Avis financier du 23 septembre 2016: paiement coupon n° 19 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Rapport Annuel — Exercice 2015–2016 (French)
 • Avis financier du 30 septembre 2016 (French)

2015

 • Halfjaarverslag – 31 december 2014 (Dutch)
 • Bericht voor bekendmaking — Artikel 11 dematerialisatie (Dutch)
 • Financieel bericht 24 september 2015: Couponuitkering nr. 18 (Dutch)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2014–2015 (Dutch)
 • Rapport Semestriel – 31 décembre 2014 (French)
 • Avis de publication — Art. 11 Loi dématérialisation (French)
 • Avis Financier du 24 septembre 2015: Paiement coupon n° 18 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Rapport Annuel — Exercice 2014–2015 (French)

2014

 • Halfjaarverslag – 31 december 2013 (Dutch)
 • Financieel bericht 17 september 2014: Couponuitkering nr. 17 (Dutch)
 • Verslag beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2013–2014 (Dutch)
 • Rapport Semestriel – 31 décembre 2013 (French)
 • Avis Financier du 17 septembre 2014: Paiement coupon n° 17 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Rapport Annuel — Exercice 2013–2014 (French)

2013

 • Financieel Bericht 9 april 2013 (Dutch)
 • Halfjaarverslag – 31 december 2012 (Dutch)
 • Financieel bericht 20 september 2013: Couponuitkering nr. 16 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2012–2013 (Dutch)
 • Avis Financier du 9 avril 2013 (French)
 • Rapport Semestriel – 31 décembre 2012 (French)
 • Avis Financier du 20 septembre 2013: Paiement coupon n° 16 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Rapport Annuel — Exercice 2012–2013 (French)

2012

 • Halfjaarverslag – 31 december 2011 (Dutch)
 • Financieel bericht 21 september 2012: Couponuitkering nr. 15 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2011–2012 (Dutch)
 • Rapport Semestriel – 31 décembre 2011 (French)
 • Avis Financier du 21 septembre 2012: Paiement coupon n° 15 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Rapport Annuel — Exercice 2011–2012 (French)

2011

 • Halfjaarverslag – 31 december 2010 (Dutch)
 • Financieel bericht 23 september 2011: Couponuitkering nr. 14 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2010–2011 (Dutch)
 • Rapport Semestriel – 31 décembre 2010 (French)
 • Avis Financier du 23 septembre 2011: Paiement coupon n° 14 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Rapport Annuel — Exercice 2010–2011 (French)

2010

 • Financieel Bericht 23 september 2010: Couponuitkering nr. 13 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2009–2010 (Dutch)
 • Avis Financier du 23 septembre 2010: Paiement coupon n° 13 (French)
 • Rapport du contrôleur de gestion (French)
 • Rapport Annuel — Exercice 2009–2010 (French)

2009

 • Halfjaarverslag — 31 december 2008 (Dutch)
 • Financieel Bericht 22 september 2009 : Couponuitkering nr. 12 (Dutch)
 • Verslag Beheerscontroleur (Dutch)
 • Jaarverslag — Boekjaar 2008–2009 (Dutch)
 • Halfjaarverslag — 31 december 2009 (Dutch)
 • Rapport Semestriel — 31 décembre 2008 (French)
 • Avis financier 22 septembre 2009 : Versement coupon n° 12 (French)