Real estate certificates (A-M)

Real estate certificates (A-M)

Vastgoedcertificaten en vastgoedbevaks

KBC Real Estate is een toonaangevende marktspeler in het omzetten van vastgoedactiva, of zelfs volledige vastgoedportefeuilles, in vastgoedcertificaten of vastgoedbevaks.

Real estate certificates

Vastgoedcertificaten zijn al dan niet beursgenoteerde schuldvorderingen met een variabele rente. Ze geven recht op de economische eigendom van het onroerend goed d.w.z. de netto-inkomsten van de gebouwen en de eventuele verkoopopbrengsten ervan. Een deel van de jaarlijkse coupon geldt als aflossing van de hoofdsom en is dus vrijgesteld van roerende voorheffing. Het andere deel, de rentecomponent, is onderworpen aan 30% roerende voorheffing. De blootstelling aan vastgoedrisico's is over het algemeen geconcentreerd op één gebouw.

Klik op het onderstaande vastgoedcertificaat voor meer informatie. Daar vindt u het prospectus, de financiële kalender en de financiële berichten van het vastgoedcertificaat, uitgegeven door de genoemde naamloze vennootschap. Een deel van de informatie is alleen beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Certificates (A-M)

Antares

Basilix

Beaulieulaan

Diegem-Kennedy

Distri-Land

Genk-Logistics

Horizon*

Immo Mechelen City Center (MCC)

Lux-Airport

Marcel Thirylaan*

(* Liquidated/Vereffend/Liquidé)

De jaarverslagen, de halfjaarverslagen en andere informatie kunnen elektronisch worden aangeleverd. Op zoek naar andere informatie over een van deze vastgoedcertificaten? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Vastgoedbevaks

Een gesloten vastgoedfonds naar Belgisch recht, of bevak, is een gereguleerde beleggingsmaatschappij met een vast aantal aandelen. Het doel ervan is het kapitaal dat het via een openbare emissie verwerft, te gebruiken om direct of indirect te beleggen in onroerend goed. De aandelen moeten genoteerd staan en verhandeld worden op een beurs. Het vastgoedrisico moet gespreid zijn: bevaks mogen niet meer dan 20% van hun totale vermogen beleggen in één gebouw, één terrein of één huurder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Is deze pagina nuttig voor u? Ja Neen