Aandelenopties en warrants

Alternatieve vormen van loonsverhoging

Aandelenopties en warrants

Alternatieve vormen van loonsverhoging

Enthousiaste medewerkers belonen? Als u kiest voor een loonsverhoging houdt uw personeel daar maar een beperkt nettovoordeel aan over. Gelukkig zijn er fiscaal vriendelijke alternatieven, zoals aandelenopties of warrants.

Aandelenoptieplan? Een woordje uitleg...

Een aandelenoptie is het recht om, voor een bepaalde periode, een aandeel te kopen tegen een vaste prijs. Stijgt het aandeel in waarde? Dan realiseert de optiehouder een meerwaarde. Er kunnen echter verschillende bezwaren zijn om zo'n plan op te starten op de aandelen van uw eigen onderneming: verwatering van het aandeelhouderschap, en een complexe boekhoudkundige verwerking zijn er maar enkele van.

De oplossing?

Wettelijk is het toegestaan dat er een aandelenoptieplan wordt opgestart op een ander aandeel dan dat van uw onderneming. Daarom ontwikkelde KBC aandelenopties op BEVEKS gelinkt aan de ons omringende economie. Opties op aandelen van deze BEVEKS kunt u ook als extra incentive aanbieden.

De voordelen?

  • Een betere risicospreiding
  • Geen verwatering van het aandeelhouderschap 

Hoe werkt het aandelenoptieplan?

Uw onderneming koopt aandelenopties bij de bank en geeft ze door aan de medewerkers. Deze opties zijn per definitie niet beursgenoteerd en kunnen gedurende de looptijd van het plan verhandeld worden. De aankoopprijs van de aandelenopties is binnen uw onderneming fiscaal aftrekbaar. Bovendien geniet uw onderneming van een grote mate aan vrijheid om de opties uit te delen aan wie u wilt; wettelijk moet er enkel een band van beroepswerkzaamheid bestaan. Ontvangen opties moeten altijd binnen de 60 dagen schriftelijk aanvaard worden.

Belastingen?

De belasting op het aandeel moet betaald worden op de 60e dag na het aanbod, ook als achteraf de optie niet zou worden uitgeoefend of verkocht. Het voordeel? De belasting wordt geraamd op een percentage van de waarde van het onderliggende aandeel op de begindag. De optie wordt wel voor 1 jaar geblokkeerd, zodat ze daadwerkelijk risico ondergaat. Bovendien geldt er voor werknemers een vrijstelling van sociale bijdragen op de aandelenoptie.

Het warrantplan, voor als u het beursrisico in tijd wilt beperken

Naast het optieplan is ook het warrantplan een alternatief voor extra verloning. Het verschil? Warrants zijn beursgenoteerd en kunnen al na enkele dagen worden verkocht, in tegenstelling tot de aandelenopties van het optieplan. Doordat er geen verplichte blokkeringsperiode van 1 jaar is, wordt het beursrisico beperkt. Daartegenover staat wel dat er bij warrants personenbelasting betaald wordt op de volledige warrantwaarde. Het recht voor werknemers op een vrijstelling van sociale bijdragen blijft wel behouden.

Is uw interesse voor optieplannen of warrants gewekt? Contacteer uw KBC-relatiebeheerder. Samen met de EBE-adviseur bezorgt hij u een grondig advies, op maat van uw onderneming.

Contacteer je relatiebeheerder

Deze productinformatie wordt beheerst door het Belgische recht en is onderhevig aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Klachten in verband hiermee kunt u bezorgen via klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 en/of ombudsman@ombudsfin.be.

Aankoop en financiering van vastgoed

U investeert in onroerend goed, terwijl KBC zorgt voor een kritische blik, grondige analyse en bijstand.
Aankoop en financiering van vastgoed

Bedrijfsgebouw oprichten en financieren

Vastgoed aankopen en een financieringsvorm kiezen gaan hand in hand. Wat dacht u van onroerende leasing?
Bedrijfsgebouw oprichten en financieren

Beleggen op korte en lange termijn

Beleggen met een korte of lange looptijd? Het kan met behulp van een geldmarktfonds of termijnbelegging.
Beleggen op korte en lange termijn

Ondernemen en groeien in Frankrijk

Ondernemen en groeien in Frankrijk: ‘Het negatieve beeld dat we van Frankrijk hebben, klopt niet meer.’
Ondernemen en groeien in Frankrijk