Als leeftijd een handicap wordt

Een kwart van de werkende Belgen krijgt in zijn of haar carrière te maken met discriminatie op de werkvloer. En wat blijkt, de belangrijkste factor van discriminatie is de leeftijd van de sollicitant.

Heel wat landgenoten krijgen in hun loopbaan nog altijd te maken met discriminatie op de werkvloer. Bij werknemers gaat het om een kleine 25 %. Bij de werkzoekenden ligt dat cijfer nog hoger: één op de drie kreeg geen eerlijke kans tijdens een sollicitatie. Niet de afkomst of het geslacht zijn de belangrijkste factoren van discriminatie, maar wel de leeftijd van de sollicitant. De resultaten komen uit een nieuw onderzoek van hr-dienstverlener Acerta en jobsite Stepstone bij zo’n 3.000 Belgen.

In tijden van arbeidskrapte kunnen bedrijven het zich nochtans niet permitteren om talent links te laten liggen. Maar toch blijkt er op onze arbeidsmarkt nog discriminatie aanwezig. In het onderzoek bij 2.500 werkende Belgen en meer dan 500 werkzoekenden geeft bijna 31,9% van de werkzoekenden aan dat ze bij een sollicitatie al te maken kregen met discriminatie. Ook bij de werkende Belgen ligt dat cijfer hoog: 1 op de 4 (24,2 %) kreeg tijdens een sollicitatie geen eerlijke kans door een of andere vorm van discriminatie.

Bij de werkzoekenden ging het in 72,4 % van de gevallen over discriminatie op basis van leeftijd. Bij wie werkt was dat bij 35,3 % het geval. Ook discriminatie op basis van fysieke beperkingen komt vaak voor (13 %), blijkt uit de cijfers.

Figuur 1: Discriminatie tijdens solliciteren/op het werk, werkzoekenden vs. werkenden
Er doen heel wat clichés de ronde over ‘oudere’ werknemers: ze zijn te duur, ze willen minder bijleren, ze zijn niet meer te coachen, ze zijn vaker ziek of fysiek niet sterk genoeg meer, ze willen niet lang meer werken … Nochtans bewijst de praktijk vaak het tegendeel. Het loon van oudere werknemers zal door de anciënniteit meestal hoger liggen dan bij jongeren, maar daartegenover staat wel dat oudere werknemers meer maturiteit en ervaring naar de werkvloer brengen. Naast hun bekwaamheid, hebben ze vaak nog veel goesting om te werken en moeten ze minder rekening houden met jonge kinderen. In een krappe arbeidsmarkt maken werkgevers die oudere werknemers geen kansen willen geven het zichzelf extra moeilijk om vacatures ingevuld te krijgen.

Sabine Goossens, hr-experte bij Acerta Consult

Werkplek soms geen veilige haven

Nog enkele opvallende vaststellingen uit het onderzoek: een kwart van de werkenden heeft niet het gevoel zichzelf te kunnen zijn op de werkvloer (24,1 %). Ook een kwart (25,2 %) geeft aan dat ze zich bij hun leidinggevende niet op hun gemak voelen. Nog een kwart (23,7 %) meent bij de werkgever geen kanaal te hebben waar hij/zij in vertrouwen terecht kan, mocht dat nodig zijn. Tot slot meent ook een kwart (25,2 %) niet dezelfde kansen te krijgen als collega’s in een gelijkaardige functie.

Figuur 2: Stellingen over verbondenheid, werkenden
Autonomie, Beloning en Competentie is het ABC van de motivatie van werknemers. Mensen hebben het nodig zelf beslissingen te kunnen nemen (A), ze hebben behoefte aan verbondenheid met hun collega’s (B) en ze moeten het gevoel hebben dat ze aankunnen wat van hen wordt gevraagd (C). Is daaraan voldaan, dan heb je gemotiveerde medewerkers en die staan garant voor meer productiviteit. Een onderneming heeft er dus alles bij te winnen om als werkgever, via de leidinggevenden, een veilige haven te creëren. Dat is: een werkplek waar iedereen zich gezien weet en gewaardeerd wordt. Deze drie behoeften zijn trouwens universeel. Iedereen, ongeacht leeftijd, gender, cultuur ... heeft daar nood aan. Dan kunnen mensen de beste versie van zichzelf zijn.

Sabine Goossens, hr-experte bij Acerta Consult

Over de cijfers

De gegevens komen van de jaarlijkse ‘Talent Pulse’, een bevraging gedaan door ACERTA i.s.m. Stepstone onder werknemers (2500 respondenten, waarvan 90 % contracten onbepaalde duur en 90 % bedienden) en dit jaar voor het eerst ook onder werkzoekenden (539 respondenten). Deze bevraging liep in april 2023.

Disclaimer:
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die je hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie.
De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. Je blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat je van deze informatie maakt.
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en je moet je onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.