Colruyt Group: Duurzaamheid als rode draad

Duurzaamheid heeft altijd al in het DNA gezeten van Colruyt Group, maar zeker van bij de eerste generatiewissel binnen het familiebedrijf. Die nieuwe generatie diende zich aan in een moeilijk en veranderend retail-landschap, waarin de onderneming zichzelf moest heruitvinden. Wie zijn we? Wat willen we doen? En vooral: wat zijn onze waarden?

De kernwaarden van efficiëntie, eenvoud en preventie die zij definieerden, gingen naar de kern van duurzaamheid. Dat vertelt Astrid Van Parys, duurzaamheidscoördinator van Colruyt Group: “De meest duurzame energie is deze die je niet verbruikt. De meest duurzame kilometer is deze die je niet rijdt.”

Sociaal, economisch, ecologisch

Duurzaamheid kan dus ook een perfect commerciële logica volgen: zo efficiënt mogelijk omgaan met grondstoffen en materialen. Maar bij Colruyt Group keken ze verder dan alleen het ecologische aspect: het ging ook om de medewerkers, met aandacht voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Mensen in het middelpunt, dat was de rode draad doorheen de ontwikkeling van hun duurzaamheidsbeleid.

Astrid Van Parys: “In de vroege jaren 90 stond Colruyt Group bekend voor zijn rode laagste-prijsetiketten. Daar kwamen toen ook de groene etiketten van “Green Line” bij, waarmee consumenten werden gewezen op meer ecologische producten, en ook leveranciers werden aangemoedigd zelf te verduurzamen op vlak van milieu. De duurzaamheidsvisie bracht zo de drie basiselementen samen: sociaal, economisch en ecologisch. Mét de nodige statistieken erbij, om de resultaten van die visie tastbaar te maken.”

De aanvoerketen

Die visie kreeg ook een grotere reikwijdte, en werd meer en meer een verhaal van de verduurzaming van de hele aanvoerketen. Zo had Colruyt Group niet alleen directe impact op de eigen activiteiten, maar probeerde het ook meer indirecte impact te creëren. Een eerste mijlpaal kwam er rond 2000 toen er vermoedens van kinderarbeid waren bij de ontginning van teakhout in Indonesië. Dat leidde tot een eerste, weliswaar vrijwillige, gedragscode voor leveranciers.

Om structureel impact te creëren, gingen we niet alleen kijken naar wat niet (meer) mocht, maar ook naar wat wél kon. Via de Collibri Foundation, een fonds gericht op educatie en weerbaarheid van jongeren, werd lokaal een nieuwe generatie gevormd die ook zelf mee vorm zou geven aan duurzaamheid. Of het ‘Private Label’, opgericht voor de verduurzaming om ons visassortiment, waarbij we de klant informeerden over de kweekcondities en er bepaalde vissoorten uit ons aanbod verdwenen

Astrid Van Parys - duurzaamheidscoördinator bij Colruyt Group

Duurzaamheid als basisrecht

De grote doorbraak voor een alomvattend duurzaamheidsbeleid kwam er echter met de lancering van de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN, die doelstellingen in tal van domeinen formuleerden en ook Colruyt Group inspireerden om naar het bredere plaatje te kijken. “Duurzaamheid is immers een combinatie van zeer veel factoren, allemaal aan elkaar gelinkt en evenwaardig”, zegt Astrid. “Met de SDG’s als uitgangspunt hebben we ons eigen beleid opgedeeld in 12 werven rond de vier kernthema’s: gezondheid, welzijn, dierenwelzijn en ecologie.”

Stop die allemaal samen in een matrix, en je krijgt een breed ambitieveld. Maar dat is ook nodig, vindt Astrid: de inzet is immers hoog. “Heel de wereld is in transitie. Er is een duidelijke evolutie naar duurzaamheid als een basisrecht. En de Europese Green Deal zet bedrijven op het voorplan om die duurzame transitie mogelijk te maken. Dus moeten ook wij ons opnieuw de vraag stellen: wat kunnen wij doen? Hoe kunnen we direct impact creëren, op onze eigen activiteiten, maar ook op onze goederen en diensten, en op onze medewerkers en klanten?”

Eén concreet voorbeeld heeft betrekking op grondstoffen: om een zo laag mogelijke milieu-impact te creëren werd een grondige analyse gemaakt van het eigen gebouwenpark. “We zijn daarbij zoveel mogelijk circulair gaan werken, in samenspraak met andere stakeholders in de bouwsector”, zegt Astrid.
Daarnaast wordt er ook gemikt op een verminderde uitstoot van broeikasgassen door verwarming, koeling en transport. “Dagelijks sturen we zo’n 1200 vrachtwagens de baan op. Daarom werken we nu samen met onze transportpartners en met grote leveranciers om het vrachtwagenpark te verduurzamen door te kiezen voor waterstof of elektromotoren. Zo willen we tegen 2035 een volledig ‘zero emission’-transport bereiken.”

Samenwerken en inspireren

Maar de grootste milieu-impact blijft natuurlijk die van de producten die Colruyt Group aanbiedt. “In een product komt alles samen”, vindt Astrid. “Neem nu de cacao uit Ivoorkust. De teelt heeft impact op het milieu door ontbossing, erosie…, maar ook op het leven van de cacaoboeren. We zetten ons actief in om hun leefomstandigheden structureel te verbeteren. Daarmee gaan we nu rechtstreeks naar het begin van de keten, samen met lokale organisaties die de eigen situatie het beste kennen. En we werken samen met andere retailers om betere voorwaarden te bedingen in de bananensector.”

“Uiteindelijk”, besluit Astrid, “doen we dit om onze klanten te inspireren om bewuster te consumeren. Met de Ecoscore informeren we hen over de impact, een belangrijke eerste stap, maar we willen hen ook engageren, zoals bijvoorbeeld met ons lopende spaarprogramma. Wanneer de klant dan zijn eigen impact ziet en beseft, ‘ik heb bijgedragen aan dit specifieke, duurzame project’, dan maakt dat een wereld van verschil. En een tweede belangrijke recht is toegang hebben tot duurzame en betaalbare voeding. De klant verwacht dat immers.”

Al de inspanningen die Colruyt Group doet op het vlak van duurzaamheid vragen natuurlijk ook een financiële inspanning. Maar hoe financieren we dit, en wat zijn de meest geschikte duurzame financieringsvormen? Duurzame financiering kan in twee grote blokken worden ingedeeld: de financiering die rechtstreeks wordt aangewend voor specifieke duurzame projecten, de 1 op 1 link dus. En de financiering van algemene bedrijfsdoeleinden met specifieke duurzaamheidsindicatoren. Hierbij krijgt de klant een discount bij het behalen van de indicatoren en KPI’s.
KBC begeleidde Colruyt Group in de uitgifte van een allereerste duurzame Retail obligatie, waarmee op één dag 250 miljoen euro werd opgehaald.

Stephanie De Clercq, KBC Securities, “Het was op expliciete vraag van de Colruyt Groep om - in lijn met hun strategie om duurzaamheid mee te nemen in alle aspecten van de bedrijfsvoering – een beroep te doen op de publieke, lokale spaarder voor de financiering van die duurzame projecten. Iedereen, ook Jan met de pet kan immers bijdragen aan het duurzaamheidsverhaal. Vandaar de evidente keuze om een groene publieke obligatie te lanceren. We hebben dan ook samen met Colruyt een duurzaamheidskader uitgetekend, waarin 6 projectcategorieën staan beschreven die met de gelden kunnen worden gefinancierd.”

Toon Borghgraef, sustainability manager Commercial Banking KBC: “Voor ons gaan de eigen duurzaamheidsdoelstellingen en de financiering van groene projecten hand in hand. We ondersteunen daarom graag bedrijven die iets meer willen doen dan wettelijk gevraagd, zowel grote als kleine ondernemingen. Via onze partners begeleiden we hen in het duurzaamheidstraject, de uitwerking van een geloofwaardige duurzaamheidsstrategie en concrete doelstellingen die we kunnen integreren in de groene financiering. Het bereidt onze klanten voor op zowel de Europese als nationale regelgeving die er aan komt. Maar bovenal biedt het bedrijven en ondernemers de noodzakelijke ‘License to operate’ die de huidige maatschappij vraagt.”