Economische Vooruitzichten: april 2024

Hans Dewachter, Chief Economist bij KBC, gaat iedere maand in op de macro-economische vooruitzichten.
In deze webpost zoomt hij in op de belangrijkste parameters, helder en bondig. Wie meer inzicht wil krijgen in de achtergronden, kerncijfers en de economische realiteit, kan het volledige rapport lezen van onze collega’s van KBC Economics.

Europa blijft op koers voor een rentedaling in juni, terwijl de VS kampen met trager dalende inflatiecijfers en een aanhoudend sterke economie, waardoor een versoepeling van het monetair beleid minder realistisch wordt. Daarmee komt een mogelijke monetaire ontkoppeling tussen de beide economische blokken terug in beeld. Geopolitiek zijn de spanningen alleen maar groter geworden, en ook de verkiezingscampagne in de VS gaat een versnelling hoger. Positiviteit enerzijds, onzekerheid anderzijds.

Bekijk de video

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=MW32Ax-j7aY

Wil je gedetailleerd ingaan op de vooruitzichten, lees dan hier de volledige analyse van KBC Economics.

Disclaimer:
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie. De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.