Het perspectief van Hans Dewachter: economische vooruitzichten juni 2023

Hans Dewachter, Chief Economist bij KBC, gaat iedere maand in op de macro-economische vooruitzichten.
In deze webpost zoomt hij in op de belangrijkste parameters, helder en bondig. Wie meer inzicht wil krijgen in de achtergronden, kerncijfers en de economische realiteit, kan het volledige rapport lezen van onze collega’s van KBC Economics.

Even hield iedereen de adem in, maar de schuldenplafondcrisis in de VS is net op tijd opgelost. De focus van de centrale banken ligt dan ook terug op inflatiebestrijding. Zowel in de VS als in de Eurozone staat de economie onder druk en ook het Chinees economisch herstel lijkt aan kracht te verliezen. Toch is er ook goed nieuws onder meer van het energiefront, met verder dalende gasprijzen en een ietwat lagere olieprijs.

Bekijk het filmpje

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=8R_aV7Fn6FU

In juli is er geen ‘Economische Vooruitzichten’. 

Voor wie het volledige artikel wil lezen: Economische Vooruitzichten juni 2023

Disclaimer:
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie. De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.