Het perspectief van Hans Dewachter: economische vooruitzichten mei 2023

Hans Dewachter, Chief Economist bij KBC, gaat iedere maand in op de macro-economische vooruitzichten.
In deze webpost zoomt hij in op de belangrijkste parameters, helder en bondig. Wie meer inzicht wil krijgen in de achtergronden, kerncijfers en de economische realiteit, kan het volledige rapport lezen van onze collega’s van KBC Economics.

Federal Reserve als de ECB hun beleidsrente nogmaals verhogen. Zowel in de Eurozone als de VS noteren we een vertraagde groei in het eerste kwartaal, terwijl de Chinese economie (met dank aan de heropening na corona) een solide groei laat optekenen ten opzichte van vorig jaar. Toch zijn ook hier kanttekeningen bij te maken. Op energievlak was er meer positief nieuws met lagere gasprijzen en stabiele olieprijzen.

Bekijk het filmpje

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=sPH81_9HQqs

Voor wie het volledige artikel wil lezen: Economische Vooruitzichten mei 2023 – KBC Bank & Verzekering

 

Disclaimer:
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie. De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.