Het perspectief van Hans Dewachter: economische vooruitzichten november 2023

Hans Dewachter, Chief Economist bij KBC, gaat iedere maand in op de macro-economische vooruitzichten.
In deze webpost zoomt hij in op de belangrijkste parameters, helder en bondig. Wie meer wil lezen over de achtergronden, kerncijfers en de economische realiteit, kan terecht op de website van KBC Economics voor het uitgebreide artikel ‘Vooruitzichten’.

Er zit terug wat beweging in de economische informatie. Hans Dewachter, onze hoofdeconoom, gaat in op de drie grote items, zijnde de cijfers voor het derde kwartaal bbp groei, de nieuwe inflatiecijfers en de beslissingen van de belangrijkste centrale banken in de loop van deze maand. Deze bevestigen de vooruitzichten die KBC al een tijdje in de markt zet, namelijk: de divergerende groeipaden van de belangrijkste economieën die stilaan op hun einde lopen, een desinflatieproces dat zich doorzet en rentes die aan het pieken zijn.

Bekijk vooruitzichten november

https://www.youtube.com/watch?v=BFZLHz2lkFo

Voor wie het volledige artikel wil lezen: Economische Vooruitzichten november 2023

 

 

 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie.
De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt.
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.