Het perspectief van Hans Dewachter: economische vooruitzichten september 2023

Hans Dewachter, Chief Economist bij KBC, gaat iedere maand in op de macro-economische vooruitzichten.
In deze webpost zoomt hij in op de belangrijkste parameters, helder en bondig. Wie meer inzicht wil krijgen in de achtergronden, kerncijfers en de economische realiteit, kan het volledige rapport lezen van onze collega’s van KBC Economics.

De grote economische blokken houden niet langer gelijke tred, vooral China doet het minder goed terwijl de VS dan weer verrast. Toch is er nog altijd die gemeenschappelijke noemer, inflatie. Die is overal gedaald, maar wat als de basiseffecten zijn uitgewerkt? De Centrale Banken nemen dan ook een voorzichtige houding aan. Een ding is zeker, het tijdperk van gratis geld is definitief voorbij.

Bekijk het filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=Vf9csKIE4Z8

Heb je vragen of wil je graag advies voor jouw bedrijf?

Je KBC-relatiebeheerder staat voor je klaar. 

Kom met ons praten

 

 

 

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie.
De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt.
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.