Get Inspired

Get Inspired

Get Inspired

Knappe koppen, innoverend onderzoek en samenwerking

In onze reeks ‘Get Inspired’, D-CRBN, een startup die zonet de zeer gegeerde subsidie kreeg van ‘Horizon’, het Europese fondsenprogramma voor baanbrekende, innovatieve producten, diensten of businessmodellen. Hun uitdaging: CO2 omzetten in nieuwe grondstoffen.

Dat ‘duurzaamheid’ niet alleen synoniem is aan analyses, rapporten en duurzaamheidstrajecten bewijst de Antwerpse startup ‘D-CRBN’. Het streven naar een meer duurzame wereld biedt immers ook kansen, nieuwe uitdagingen en innovaties. Het ‘chatword’ staat voor Decarbon, wat meteen aangeeft wat de missie, doelstelling en context is van het jonge bedrijf.

Als cleantechbedrijf willen zij schadelijke CO2 uit industriële schoorsteengassen omzetten in nieuwe grondstoffen. In de race tegen de klimaatopwarming zijn veel onderzoeksinstituten, overheden en bedrijven op zoek naar oplossingen. Sommigen zien heil in de afvang en stockering van CO2, in bijvoorbeeld, lege gasvelden. Anderen gaan voor hergebruik. D-CRBN kiest resoluut voor het laatste, waarmee het niet alleen een positieve impact heeft op het klimaat maar ook een meerwaarde creëert voor zijn klanten. Gill Scheltjens, CEO: “Er zijn verschillende voordelen aan onze technologie. Niet alleen is de energie-efficiëntie ongeveer 30% hoger dan bij andere technologieën, maar is de installatiekost ook de helft lager. En vooral, we zetten een schadelijke stof met weinig waarde om in belangrijke chemische basiselementen."

Hoe het allemaal begon

D-CRBN: bestaande, alledaagse producten vervaardigen op basis van CO2 in plaats van fossiele brandstoffen.

Het startverhaal is misschien wel het best samen te vatten als: knappe koppen, innoverend onderzoek en samenwerking. D-CRBN is sinds 2021 een officiële spin-off van de UAntwerpen en heeft zijn roots in de gereputeerde onderzoeksgroep ‘Plasmant’. Gill Scheltjens werd gevraagd als mentor op te treden voor Georgi Trenchev, een post-doctoraal onderzoeker. Hij zei ja, haalde er uit zijn eigen netwerk David Ziegler bij en ze waagden de sprong, samen met Annemie Bogaerts (vakgroep professor) en twee andere veteranen uit de CO2-wereld, Jan Vansant en Wim Eeckelaers.

Maar waar zit de innovatieve meerwaarde in de door hen ontwikkelde technologie en hoe dragen zij bij tot een meer circulaire economie?

De CO2 wordt afgevangen en in een reactor gepompt, onder hoogspanning gezet waardoor plasma ontstaat (elektrisch geladen gas) en de CO2-moleculen uit elkaar vallen in onder meer CO (Koolstofmonoxide) en O (zuurstof), twee basiselementen in de chemie. Die kunnen op hun beurt opnieuw worden gebruikt voor de productie van andere stoffen zoals biobrandstoffen, bouwstoffen en polymeren.

Door hun alternatieve benadering kunnen zij de CO2 lokaal recycleren en hergebruiken. Bovendien kreeg de technologie een hardwaretoepassing die op de site kan worden geplaatst of rechtstreeks kan worden gekoppeld aan een CO2-pijpleiding. Alles is geëlektrificeerd en kan dus op hernieuwbare energie draaien.

Samen maakt sterker

Het project toont meer dan ooit de kracht van samenwerking. Om de overgang van de academische- naar de commerciële wereld te realiseren, was er de input en support van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en VITO. Door die steun kregen ze de kans om samen te werken met grote industriële spelers zoals Arcelor Mittal, Engie, Vopak en BASF.

Die interesse uit de chemiesector is niet vreemd, want het project past uitstekend binnen de werking van ‘Catalisti’, de speerpuntcluster voor chemie en Kunststoffen. De start-up heeft zich bovendien gevestigd op de BlueChem-site, de incubator voor duurzame chemie met directe toegang tot de Antwerpse haven en de grootste geïntegreerde chemiecluster. Vooral die integratiegraad is een bijzonder grote troef, niet alleen de belangrijkste chemiebedrijven hebben een vestiging in Antwerpen, ook het grote aantal cleantechbedrijven maakt dit tot de ideale omgeving voor duurzame chemie.

"Tegen eind 2025 willen we ons eerste commerciële product op de markt brengen, een mobiele unit die 10.000 ton CO2 per jaar kan recycleren." David Ziegler, CCO D-CRBN

Als grote financiële instelling trekt ook KBC volop de duurzaamheidskaart en willen wij een partner zijn in de transitie naar een duurzamere economie. We waren er bij vanaf de opstart en zijn recentelijk samen een nieuw engagement aangegaan. We geloven immers in de doelstellingen en duurzame oplossingen van ‘gamechangers’ als D-CRBN.

En dat we niet de enigen zijn, bewijst ook de subsidie (€2,5m) die ze net kregen van ‘Horizon’, het European Innovation Councel-programma, een initiatief van de Europese Commissie. D-CRBN kreeg erkenning van de EIC voor ‘het ontwrichtende potentieel’ van haar CO2-recyclingoplossing’. Er waren meer dan 1000 aanvragen, slechts 4% doorstond de selectie en daarvan kregen slechts 42 bedrijven een financiële deal. Het bedrijf wil het geld gebruiken om de operationele capaciteit uit te breiden en nog meer samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Noot: KBC heeft een actieve start-up-werking met start it @ KBC.

Disclaimer:
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie. De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.