Get Inspired: De bouw- en vastgoedsector moet in sneltempo verduurzamen. Voor Sobradis/Zabra is duurzaamheid een pijler van de bedrijfsvisie.

Get Inspired: De bouw- en vastgoedsector moet in sneltempo verduurzamen. Voor Sobradis/Zabra is duurzaamheid een pijler van de bedrijfsvisie.

Get Inspired

Bouwen voor morgen

De bouw- en vastgoedsector moet in sneltempo verduurzamen. Een uitdaging maar ook een transitiepad vol innovaties, competitieve mogelijkheden, nieuwe samenwerkingen en positief maatschappelijke impact. Voor Zabra, een familiebedrijf actief in residentiële-, KMO-, retail-, studenten- en gemengde vastgoedprojecten, is duurzaamheid een pijler van de bedrijfsvisie.

De bouw- en vastgoedsector is volop aan het verduurzamen, niet verwonderlijk als je weet dat gebouwen goed zijn voor 40 procent van het energieverbruik en 36 procent van de CO2-uitstoot in de Europese Gemeenschap. Op 12 april jl. kwam de Raad van de Europese Unie nog met een mededeling met als titel ‘Naar emissieloze gebouwen in 2050’ waarbij ze een aantal regels aannam om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. Een duidelijk signaal dat er een tandje moet worden bijgestoken.

Daarnaast zijn er ook de opdrachtgevers die betaalbare en efficiënte ‘groene’ oplossingen verwachten, aanbestedingscriteria bevatten meer en meer duurzaamheidseisen, die op hun beurt worden doorvertaald naar onderaannemers en leveranciers. En ook de financiële wereld neemt duurzaamheid meer en meer mee in krediet- en investeringsbeslissingen.

Circulair nieuwbouwproject

De circulaire aanpak zorgt voor een kringloopsysteem (render project Diest)

Zabra, een familiebedrijf (Joris Brantegem) met jaren ervaring in vastgoedontwikkeling, is zo’n bedrijf dat zich profileert als partner voor duurzame nieuwbouwprojecten. In hun mission statement leggen ze bewust de nadruk op duurzaamheid en maatschappelijk engagement. Voor de sloop van bestaande niet-residentiële gebouwen en de nieuwbouw en exploitatie van een retailcomplex met kantoren in Diest kreeg de familie Brantegem samen met haar projectpartner Hedda BV een groen krediet van KBC. Het groene karakter wordt bevestigd doordat het project voldoet aan de standaarden van de EU taxonomie.

Het wordt een circulair nieuwbouwproject, waarbij de gebouwen in de toekomst een nieuwe functie kunnen krijgen zonder al te veel sloopwerk. Bij de uittekening van het concept wordt al rekening gehouden met de mogelijke demontage. Onafhankelijke bouwlagen zorgen voor toekomstige flexibiliteit en er worden bewuste materiaalkeuzes gemaakt met het oog op hun toekomstige rol in materiaalbanken.

In het voorbereidende traject werd ook een ‘CO2-levenscyclusanalyse’ uitgevoerd. Daarin werd de impact van de gebouwen op de klimaatverandering beschreven en dat over hun volledige levensduur, van grondstofwinning tot het einde van de levenscyclus. Een bijzonder interessante oefening en eindrapport waaruit alle partijen heel wat leerden over de milieu-impact in de volledige ketting.

Directe en positieve impact

Het complex zal vol duurzame technieken zitten en dat deze voornamelijk rond energie draaien zal niemand verbazen. Maar een duurzaam bouwproject is ook een totaalproject. Het betekent bufferputten voor regenwater installeren, ontharden, extra groen aanplanten, kansen creëren voor meer biodiversiteit en de impact op de omgeving minimaliseren. De buren, de gemeenschap zijn immers een integraal onderdeel van een echt duurzaam project.

Steffi Brantegem, Innovation Manager Zabra

Met dit vastgoedproject bewijst de bouwheer dat er heel wat mogelijk is door voluit voor duurzaamheid te kiezen, door samenwerking met verscheidene stakeholders en een geïntegreerde aanpak. Met deze aanpak creëert men een gesloten kringloopsysteem, waarbij grondstoffen worden hergebruikt, gerepareerd, opgeknapt, opnieuw geproduceerd en gerecycleerd, waardoor het verbruik van nieuwe materialen en het ontstaan van afval, vervuiling en koolstofemissies wordt verminderd. Men levert bovendien een directe en positieve impact op de omgeving en het klimaat.

Duurzamer ondernemen is dus een drijvende kracht geworden in de bouw- en vastgoedsector, en wie een duidelijke visie kan voorleggen, zakelijkheid combineert met een positieve maatschappelijke impact en een langetermijnstrategie, creëert een competitief voordeel.

Disclaimer:
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie. De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.