Open voor ander werk

De krapte op de arbeidsmarkt en de zoektocht naar de juiste profielen blijven actueel. Toch is de arbeidsmobiliteit nog altijd groot en zijn doorgroeimogelijkheden relevant in alle leeftijdscategorieën, ook bij oudere werknemers.

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat heel wat werknemers zelf hun carrière een bepaalde richting kunnen en willen uitsturen. Pakweg driekwart van de werkende Belgen (72,2%) geeft aan op dit moment open te staan voor een andere jobopportuniteit. Dat zijn er zeer veel, maar wel iets minder dan vorig jaar (77%). Of ze wel of niet geïnteresseerd zijn in een nieuwe job, hangt nauw samen met de carrièremogelijkheden bij hun huidige werkgever. De behoefte aan (door)groeimogelijkheden is er in alle leeftijdscategorieën. Het deel dat momenteel actief aan het zoeken is, is wel een minderheid (17%). Maar tegelijk zegt meer dan de helft van de mensen met een job (55,2%) dat ze op de korte of middellange termijn ergens anders aan de slag zouden willen gaan als de kans zich voordoet. bij de 60-plussers hoopt nog bijna drie op de tien (28,8%) binnen het jaar van rol of functie te veranderen. Het aandeel werkenden dat helemaal niet geïnteresseerd is in een andere job’, is beperkt: 27,9%.

Figuur 1: Percentage werkenden dat op korte of middellange termijn actief, passief of niet geïnteresseerd is in een andere job – Talent Pulse 2022 - 2023
Dat zoveel mensen nog altijd open staan voor een andere functie, is goed nieuws voor de jobmobiliteit op onze arbeidsmarkt. Om het maximum uit de grote vijver aan werknemers te halen, kunnen bedrijven best voor zichzelf helder stellen welke profielen ze precies zoeken, waar ze voor openstaan en welke profielen ze nog missen in hun organisatie. Een derde van de werkende Belgen geeft aan dat ze op dit moment zelfs een carrièreswitch overwegen. Bedrijven kunnen daar op inspelen door ervaring in de sector niet als grootste vereiste naar voor te schuiven tijdens het rekruteringsproces, tenminste als ze alle potentieel willen aanspreken.

Britt Winnepenninckx, experte talent bij Acerta Consult

Verticale en horizontale (door)groeimogelijkheden

Maar waarom zijn mensen geïnteresseerd in andere jobopportuniteiten? Werknemers die aangeven interesse te hebben in een andere job, doen dat omdat ze nog weinig doorgroeimogelijkheden zien bij hun huidige werkgever. 43,2% van de werkenden zegt immers veel mogelijkheden te hebben bij hun werkgever en daarom niet geïnteresseerd te zijn in enige jobaanbieding. Aan de andere kant geeft 38,1% aan open te staan voor jobaanbiedingen, precies omdat ze het gevoel hebben dat ze bij hun werkgever niet veel mogelijkheden meer zien of krijgen.

Figuur 2: Redenen waarom werknemers geen interesse hebben in een andere job – Talent Pulse 2023
Zowel om mensen aan te trekken als om mensen te houden, zijn job mogelijkheden binnen het bedrijf doorslaggevend. Dat kan gaan over doorgroeimogelijkheden en dus over een verticale groei. Maar het kan ook gaan over horizontale groei, over de kans krijgen om andere taken te doen, bijvoorbeeld omdat iemand die taken graag doet. Het hoeft ook niet altijd over grote veranderingen te gaan. Dat iemand voelt dat de job kan worden ingevuld volgens zijn of haar potentieel, dat er rekening wordt gehouden met individuele verwachtingen, ook dat valt onder die mogelijkheden.

Olivier Stroobant, Managing Director Stepstone België

Figuur 3: Link tussen jobmobiliteit en (door)groeimogelijkheden – Talent Pulse 2023

Vijftigplussers, toe aan verandering

De behoefte aan (door)groeimogelijkheden daalt weliswaar naargelang werknemers ouder worden, toch blijft het relevant in alle leeftijdscategorieën. Bij de zestigplussers, bijvoorbeeld, hoopt maar liefst 28,8% binnen het jaar (nog eens) van rol of functie te veranderen binnen hun organisatie. Ook bij de vijftigers ligt het aandeel dat nog wil veranderen erg hoog (39,9%).

Figuur 4: Welk percentage werknemers reageerde hoe vaak op een vacature? – Talent Pulse 2023

Werknemers ondernemen actie

Tot slot blijkt dat heel wat werknemers het afgelopen half jaar ook effectief actie ondernomen hebben om van job te veranderen. Bijna de helft van de bevraagde werknemers (48%) reageerde de voorbije zes maanden op een vacature, 22% onder hen zelfs 3 keer of meer.

Figuur 5: Welk percentage werknemers reageerde hoe vaak op een vacature? – Talent Pulse 2023

Over de cijfers

De gegevens komen van de jaarlijkse bevraging door ACERTA onder werknemers. Er waren 2500 respondenten, waarvan 90% contracten onbepaalde duur. Deze bevraging is in april 2023 voor de veertiende keer uitgerold.

Disclaimer:
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die je hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie.
De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. Je blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat je van deze informatie maakt.
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en je moet je onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.