Turkije: zelfde president, ander beleid?

Marktrapport
Cora Vandamme, Senior Economist, KBC Group

Na de jongste algemene verkiezingen mag zittend president Erdoğan er nog eens vijf jaar bijdoen. Het kabinet kreeg wel een make-over, vraag is wat dit betekent voor het economisch-financieel en buitenlands beleid van Turkije.

Ondanks de teneur van de eerste peilingen, kreeg zittend president Recep Tayyip Erdoğan opnieuw een meerderheid van de stemmen in de recente presidentsverkiezingen. Wat betekent dit voor het financieel-economisch beleid van Turkije? We kunnen er in ieder geval niet zomaar van uitgaan dat de herverkiezing van Erdoğan gelijkstaat met de verderzetting van het onorthodoxe beleid van de jongste jaren. Er zijn immers een aantal redenen om aan te nemen dat de economische beleidskoers zal worden bijgesteld.
De nood aan een beleidsaanpassing is dan ook groot. Turkije bevindt zich al geruime tijd in een onhoudbare situatie, waarbij de rentevoeten laag worden gehouden (of zelfs verlaagd) ondanks de torenhoge inflatie. De opeenvolgende beleidsfouten hebben buitenlands (en binnenlands) kapitaal weggejaagd, waardoor de Turkse lira onder een stevige neerwaartse druk is komen te staan. Pogingen van de centrale bank om de munt te ondersteunen en het tekort op de lopende rekening te financieren, hebben geleid tot een steile en op termijn onhoudbare daling van de FX reserves (Foreign-exchange reserves).

Terug naar ‘rationeel’ economisch beleid

Net na de herverkiezing benadrukte Erdoğan dat hij zijn onorthodoxe beleid wilde voortzetten. De jongste tijd maakten de zorgen over de economische toekomst van Turkije echter plaats voor een kleine dosis optimisme. Veel heeft te maken met de keuzes die de president maakte bij de samenstelling van zijn kabinet. Hij koos er voor om zijn regering grondig te herschikken en slechts twee ministers aan te houden uit het vorige kabinet. Dit heeft vooral te maken met zijn nipte overwinning in vergelijking met vorige verkiezingen. Voor het eerst had hij daar twee rondes voor nodig. Ook de aankomende verkiezingsstrijd in Ankara en Istanboel, twee grootsteden waar de oppositie de vorige lokale verkiezingen won, spelen een belangrijke rol.

Voorzichtige verwachtingen

De keuze voor Mehmet Şimşek als nieuwe minister van financiën is een van de meest in het oog springende benoemingen. Şimşek is een ervaren politicus, gekend voor zijn marktvriendelijk beleid. Kort na zijn aanstelling liet de minister verstaan dat hij Turkije terug wil brengen naar een “rationele” basis en dat macro-financiële stabiliteit prioritair is. Dit voedt de hoop van velen dat het Turks beleid de komende jaren orthodoxer wordt. In een eerste stap betekent dit minder wisselmarktinterventies. Dat verklaart de huidige verdere daling van de Turkse munt. Volgen in tweede instantie ook hogere beleidsrentes? Hiervoor is het afwachten of president Erdoğan zijn aloude tegenstand laat varen. De vervanging van de uitgesproken anti-westerse Süleyman Soylu als minister van binnenlandse zaken doet dan weer dromen van een betere verstandhouding met het Westen.
Het nieuwe kabinet mag dan al verwachtingen scheppen voor een koerswijziging, het zou toch overmoedig en onvoorzichtig zijn om nu al grote conclusies te trekken over de omvang en de economische impact ervan. Een drastische ommekeer van het beleid is immers onwaarschijnlijk zolang president Erdoğan aan het roer staat.

Zaken doen in Turkije?

Contacteer je relatiebeheerder

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, heeft alle informatie die u hier raadpleegt of verkrijgt een vrijblijvende en zuiver informatieve waarde. Ze wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van deze informatie.
De hier verstrekte informatie vormt geen advies of verkoopaanbod van producten of diensten en is niet bestemd voor commercieel gebruik. U blijft zelf volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat u van deze informatie maakt.
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens die hier verstrekt worden, komen toe aan KBC Bank NV of aan derden en u moet zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Bank NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van deze informatie verboden.