Exportfinanciering

Verover de internationale markt

 • Extra verkoopargument
  De buitenlandse klant krijgt bij jou betere financieringsvoorwaarden dan op de lokale markt? Dat is voor hem een extra reden om met jou zaken te doen.
 • Eigen kredietlijnen niet belast
  De financieringskosten vallen ten laste van de buitenlandse koper.
 • Vlotte betalingen
  Is aan de opnamevoorwaarden voldaan? Dan ontvang je van KBC de betaling van je goederen.
Contacteer je relatiebeheerder

Verkopen over de grens

Wie wil blijven groeien, moet internationaal denken. En wie zijn producten in het buitenland wil verkopen, overweegt het best ondersteuning in de vorm van exportfinanciering. Daarbij krijgt de buitenlandse koper van je producten een krediet op (middel)lange termijn, wat dan van jou weer een aantrekkelijke samenwerkingspartner maakt.

Credendo verzekert de exporttransactie en het krediet, wat gebeurt volgens strikte internationale regels. Zowel de onderhandeling met buitenlandse tegenpartijen als de internationale reglementering en de omzetting ervan in een aangepaste kredietovereenkomst vereisen een gespecialiseerde aanpak. Daarvoor kun je rekenen op de ondersteuning van KBC.

Je voordelen

 • Extra verkoopargument: voordeliger dan de lokale financieringsvoorwaarden
 • Kredietlijnen van de exporteur worden niet of nauwelijks belast
 • Financieringskosten vallen ten laste van de buitenlandse koper
 • Ontvangst van betaling via KBC

Aarzel niet om uw KBC-relatiebeheerder te contacteren voor meer informatie, en je plannen om de internationale markt te veroveren meer vorm te geven.

Contacteer je relatiebeheerder