KBC werkt mee aan Green Bonds

KBC werkt mee aan Green Bonds

Wat zijn green bonds?

Green bonds zijn obligatieleningen waarvan de opbrengst exclusief gebruikt wordt voor de (her)financiering van projecten die bijdragen aan het milieu, en die beantwoorden aan de Green Bond Principles (GBP).

Bedrijven gebruiken deze obligaties als een middel om de stap naar een duurzaam beleid te zetten of om hun duurzaam imago te ondersteunen.

Wat zijn de Green Bond Principles?

KBC heeft heel wat ervaring met duurzame obligatieleningen of groene bonds.

Omdat in principe iedere obligatie ‘groen’ genoemd kan worden, heeft de financiële sector zelf initiatieven genomen om dit type schuldpapier duidelijk te definiëren. De International Capital Markets Association (ICMA) stelde de zogenaamde Green Bond Principles op, vrijwillige richtlijnen voor een transparante verslaggeving bij de uitgifte van een groene obligatielening, zodat investeerders beter inzicht krijgen in de kenmerken van de obligatie.

Deze vragen een duidelijke omschrijving van 4 basispijlers, namelijk

  1. de aanwending van de opbrengsten;
  2. het proces waarmee projecten geselecteerd en geëvalueerd worden
  3. het beheer van de opbrengsten;
  4. de rapportering naar belanghebbenden.

Recent is hier een vijfde pijler aan toegevoegd: een externe review door derden die bevestigen dat de groene obligatieleningen in overeenstemming zijn met bovenstaande pijlers. Dit kan door middel van een review door een consultant, een certificering volgens een bepaalde standaard of door het behalen van een score door een ratingagentschap.

Vanwaar de nood aan green bonds?

Enerzijds zijn er wereldwijd tal van sociale en groene projecten die wachten op uitvoering door private of publieke instanties. Anderzijds zoeken steeds meer investeerders naar duurzame beleggingen die een antwoord bieden op hedendaagse uitdagingen op vlak van milieu en maatschappij.

Spelers in de financiële sector, zoals KBC, leggen de brug tussen deze twee partijen en maken op die manier duurzame projecten mogelijk.

Zijn green bonds nieuw?

Nee, de Europese Investeringsbank (EIB) was in 2007 pionier met de eerste uitgifte van een green bond. Sindsdien is het volume van groene obligatieleningen gestegen tot meer dan 300 miljard euro. In het voorbije jaar alleen al groeide de markt van groene bonds met 60 miljard euro en voor 2018 zitten we reeds aan een volume van 40 miljard euro.

Wat is de rol van KBC?

In 2014 was KBC de eerste Belgische bank die de GBP ondersteunde als underwriter (de intermediair tussen emittent en investeerder). Sindsdien was KBC betrokken bij meerdere uitgiften van groene obligaties. KBC fungeerde onder andere als Lead Manager voor green bonds voor GDF Suez, voor een groene private plaatsing voor Aquafin, en voor de eerste groene retailobligatie van Renewi.

Interesse?

Contacteer je relatiebeheerder