Financiële leasing en renting van roerende goederen

Eén nieuw investeringsgoed, twee mogelijke financieringsvormen

Financiële leasing en renting van roerende goederen

Eén nieuw investeringsgoed, twee mogelijke financieringsvormen

Financiële optimalisatie

U hebt meer eigen middelen ter beschikking door niet zelf de aankoop te moeten doen.

Minder administratie

De administratie van de aankoop, zoals de betaling van de voorschotten, gebeurt door de leasingmaatschappij.

Aankoopoptie

Op het einde van het contract kunt u het investeringsgoed indien gewenst aankopen.

Leasing van investeringsgoederen

Om uw bedrijf te laten groeien, zijn er investeringen nodig. Breng uw bedrijf dus naar een hoger niveau door de aankoop van nieuwe personenwagens, vrachtwagens of heftrucks. U hoeft zelfs niet uw eigen middelen ter beschikking te stellen als u kiest voor een financiële leasing of renting. U kiest de goederen, u kiest de leverancier en u onderhandelt over de aankoopprijs. KBC verwerft dan weer het zakelijke recht en biedt een aankoopoptie aan op het einde van het leasingcontract.

Financiële leasing vs. renting

Het verschil tussen de twee leasingvormen kan op het eerste gezicht klein lijken, maar vanuit het standpunt van een boekhouder betekent het een wereld van verschil. Zo bepaalt de boekhoudwet of een roerende leasingtransactie gekwalificeerd wordt als een financiële leasing (staat op de balans) of renting (staat buiten de balans). In dat laatste geval verwerkt u de leasingvergoedingen als kosten in de resultatenrekening.

Wanneer kiezen voor financiële leasing/renting?

  • Nieuwe personenwagens of bedrijfsvoertuigen
  • Nieuwe machines
  • Nieuwe roerende bedrijfsactiva

Uw voordelen

  • Keuze tussen financiële leasing en renting
  • Eigen middelen van de onderneming gebruiken voor andere doeleinden
  • Minder administratie
  • Verruiming van de ontleencapaciteit
  • Voorfinanciering van de btw
  • Mogelijkheid tot aankoop

Neem contact op met uw KBC-relatiebeheerder voor meer praktische informatie over financiële leasing en renting van roerende goederen.

Contacteer je relatiebeheerder