Aandelenopties en warrants

Onmisbaar in het verloningsbeleid van je onderneming

  • Een alternatieve extra verloning
  • Volledige ondersteuning door KBC
  • Een modern loonbeleid verhoogt de tevredenheid van je medewerkers

Aandelenopties en warrants: onmisbare instrumenten in het verloningsbeleid van je onderneming

Als werkgever wil je steeds de beste medewerkers aantrekken en hen op maat belonen. In deze ‘war for talent’ zijn aandelenoptie- en warrantplannen niet meer weg te denken. KBC is ook op dit vlak je partner om oplossingen op maat aan te reiken.

Het aandelenoptieplan als stimulus binnen je bedrijf

Heb je al een aandelenoptieplan overwogen in het kader van een gediversifieerd en actueel loonbeleid binnen je onderneming? Welnu, KBC heeft op dit vlak een jarenlange expertise opgebouwd en is ook in dit domein graag je professionele partner.

Hoe werkt het?
Je schrijft als werkgever aandelenopties op aandelen van een fonds en biedt die aan aan je medewerkers. Zij kunnen die opties aanvaarden en, na het verplichte jaar blokkering, de tegenwaarde ervan opstrijken. Je medewerkers betalen inkomstenbelasting op het voordeel alle aard dat door het aanbod en aanvaarding ontstaat. Omdat het niet-beursgenoteerde aandelenopties betreft, wordt het voordeel alle aard forfaitair berekend op basis van de waarde van het onderliggend aandeel, wat een gunstig effect heeft op de te betalen belasting. De belasting wordt via bedrijfsvoorheffing ingehouden 60 dagen na het aanbod. Aandelenopties zijn ook vrijgesteld van sociale bijdragen voor werknemers (patronale- en werknemersbijdragen).
KBC staat je bij in de opzet van zo’n aandelenoptieplan. Wij zorgen voor de indekking van de door je bedrijf geschreven aandelenopties en bieden ook een systeem aan dat de werknemer bij uitstap en onder bepaalde voorwaarden minstens zijn vooraf betaalde inkomstenbelasting ontvangt.

Let wel: de aandelenopties zijn gedurende 1 jaar geblokkeerd en lopen dus minimaal 1 jaar beursrisico. Medewerkers die snel over hun bonus willen beschikken, zijn beter af met warrants.

Het warrantplan voor als je het beursrisico in tijd wilt beperken.

Naast het aandelenoptieplan is ook het warrantplan een alternatief voor extra verloning.
Het verschil? Je bedrijf kan warrants aankopen bij KBC en ze daarna aanbieden aan je medewerkers. Warrants kunnen al na een hele korte blokkeringsperiode verkocht worden. Doordat er geen verplichte blokkeringsperiode van 1 jaar is, wordt het beursrisico beperkt. Daar staat wel tegenover dat je werknemer inkomstenbelasting betaalt op de volledige warrantwaarde 60 dagen na het aanbod. De warrants genieten, net als de aandelenopties, van een vrijstelling van sociale bijdragen voor werknemers (patronale- en werknemersbijdragen).

De voornaamste eigenschappen in een overzicht

  Cash bonus Aandelenopties Warrants

Bijdragen Sociale Zekerheid

Werkgeversbijdragen +

Werknemersbijdragen

Geen bijdragen

Geen bijdragen

Belastingdruk (indicatief) 53.5% 30 à 35 % (Afhankelijk van marktevoluties) 53,5%
Marktrisico

Niet van toepassing

Minimum 1 jaar Beperkt in tijd door korte blokkering

Netto werknemer / budget werkgever

(indicatief zonder garantie naar de toekomst)

+/- 32%

+/- 66% +/- 44%

Interesse?

Is je interesse voor aandelenoptieplannen en warrantplannen gewekt? Contacteer je KBC-relatiebeheerder. Samen met het Employee Benefits-team bezorgen wij je informatie op maat van je onderneming.

Contacteer je relatiebeheerder