KBC-Safe 26

Een veilige belegging voor rechtspersonen

KBC-Safe 26

Een veilige belegging voor rechtspersonen

KBC-Safe 26: een veilige beleggingskeuze

Ben je op zoek naar een veilige belegging op lange termijn voor je vennootschap? Dan kun je beleggen in een KBC-Safe 26. Per storting geniet je een rentegarantie (momenteel 2,00%), en dat tot aan de einddatum (looptijd 8 jaar). Bovendien kan de opbrengst jaarlijks nog eens aangevuld worden met een variabele winstdeling.

De belangrijkste kenmerken van KBC-Safe 26

Gegarandeerde interestopbrengst

Met KBC-Safe 26 geniet je gegarandeerde opbrengsten. Vanaf je eerste dag krijg je interest op je stortingen. En dat tot aan de einddatum van het contract. Momenteel bedraagt de interestopbrengst 2,00%.

Vaste looptijd

veilige belegging met gegarandeerde interestopbrengt

KBC-Safe 26 is een langetermijnbelegging met een looptijd van 8 jaar.
Je geld blijft gedurende die tijd beschikbaar. Bij een vervroegde opname worden wel uittredingskosten aangerekend.
Als je je belegging tot de eindvervaldag behoudt, betaal je helemaal geen uittredingskosten.

Stortingsbedrag

Je kunt minimaal 25.000 euro en maximaal 5.000.000 euro (inclusief kosten) beleggen in een KBC-Safe 26. Er zijn tijdens de duurtijd van het contract geen bijkomende stortingen meer mogelijk. Je kunt vanzelfsprekend wel een nieuw contract sluiten.

Variabele winstdeling

De opbrengst kan jaarlijks worden aangevuld met een variabele, niet gegarandeerde winstdeling als de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten van KBC Verzekeringen het toelaten.

Kosten

Toetreden 2,5% op elke storting
Beheer

 

Gratis

 

Uittreden

Gratis op einddatum

0,5% van de opgebouwde reserve en eventueel een conjuncturele uittredingsvergoeding bij vervroegde opname

Fiscaliteit

Roerende voorheffing Verschuldigd op het totale rendement (basisopbrengst + winstdeling) bij afkoop of op einddatum.
Verzekeringsbelasting Niet van toepassing

Risico's

Waarborg:
De verzekeraar draagt het beleggingsrisico van deze Tak26-kapitalisatieverrichting met gewaarborgd rendement.
Risico-indicator:
2 op een schaal van 1 (lager risico) tot 7 (hoger risico). 

Extra info

KBC-Safe 26 is een Tak 26‐kapitalisatieverrichting uitgegeven door KBC Verzekeringen NV en onderworpen aan het Belgische recht.

Uitgebreide informatie over dit product vind je in de productfiche en in het essentiële-informatiedocument. Lees zeker deze documenten alvorens op dit product in te tekenen.

Klachten?

Je tussenpersoon is je eerste aanspreekpunt voor vragen en klachten. Bij klachten kun je je ook wenden tot klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as.