Performance bond

Wees zeker van uw stuk met een goede uitvoeringsgarantie

Performance bond

Wees zeker van uw stuk met een goede uitvoeringsgarantie

Concurrentievoordeel

Door meer zekerheid te geven, versterkt de leverancier zijn handelspositie.

Garantie

De koper krijgt de zekerheid dat het contract binnen de gestelde termijn en overeenkomstig de contractuele voorwaarden zal worden uitgevoerd.

Vertrouwensrelatie

Bij het internationaal zakendoen is het belangrijk om het vertrouwen van uw toekomstige handelspartner te winnen.

Goede uitvoeringsgarantie

Een commercieel contract brengt onzekerheid met zich mee voor de koper. Zal de overeengekomen termijn gerespecteerd worden? Is het resultaat naar wens? Met de performance bond, die een garantie biedt voor de koper/bouwheer (begunstigde van de garantie), behoren deze zorgen tot het verleden. Bij niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering zal de ‘opbrengst’ van de opeising van de performance bond de koper/bouwheer namelijk in staat stellen de voltooiing van het contract aan een derde toe te vertrouwen.

Wat is de looptijd?

Vanaf het ogenblik van de neerlegging (ook wel: vanaf de inwerkingtreding van het contract) tot op de vervaldag, gewoonlijk samenvallend met het einde van de leveringen/prestaties zoals bepaald in het commerciële contract, maar vaak pas na bijkomende bevestiging van vrijgave door de begunstigde.

Verlengingen kunnen vereist zijn ofwel geëist worden wanneer het leverings-/prestatieschema, in onderlinge overeenstemming tussen de leverancier en de koper/bouwheer, wordt aangepast.

De voordelen

De koper krijgt de garantie dat de werken zullen worden uitgevoerd volgens wat er in het contract bepaald werd. Deze zekerheid zorgt ervoor dat beide partijen snel tot een contractafsluiting komen.

Meer informatie

Aarzel niet om contact op te nemen met uw KBC-relatiebeheerder voor meer informatie over de performance bond.

Contacteer je relatiebeheerder

Verzekering voor debiteurenbeheer

Tijdige betalingen staan in het verschiet. Om betalingen te garanderen, biedt KBC u een risicodekking aan.
Verzekering voor debiteurenbeheer