De betalingsgarantie

Counter risico's bij internationaal zakendoen

De betalingsgarantie

Counter risico's bij internationaal zakendoen

Handelstransactie in binnen- en buitenland? Zekerheid is een van de bepalende factoren. U wilt natuurlijk op tijd betaald worden voor geleverde goederen en diensten. En dan komt de betalingsgarantie u zeker van pas.

De risico’s ingeschat

Klanten leert u soms kennen op een beurs of via een doorverwijzing. Komen deze opportuniteiten uit de verste hoeken van de wereld? Dan krijgt u te maken met alle zijdes van de medaille: enerzijds bent u blij met deze kans tot groei, anderzijds denkt u ook aan de risico’s. Tenslotte kent u elkaar nauwelijks.

Enkele mogelijke risico’s

  • Koper kan niet betalen na de levering
  • Koper annuleert het order
  • Koper betaalt in een andere munt
  • Goederen worden beschadigd tijdens transport
  • Fraude 

Maar ook uw klant kampt met onzekerheden. Hij weet evenmin welk vlees hij in de kuip heeft, en stelt zich dus dezelfde vragen: wat als de goederen beschadigd worden tijdens het transport? Of wat als de factuur in een andere munt is? De risico’s zijn aan beide kanten duidelijk.

Risico’s counteren

Risico’s vermijden doet u in de eerste plaats door goede afspraken te maken. Denk daarbij aan de betalingsvoorwaarden, zoals de vervaldag van de factuur, de betalingstechniek en de munt. Maar ook de leveringsvoorwaarden bespreekt u best vooraf. 

Elk risico op niet betaling uitsluiten? Dan werkt u best met een betalingsgarantie. Dat is een garantie voor de leverancier of aannemer dat de betaling na uitvoering van het contract wordt nagekomen, binnen de vastgelegde termijn en voor het gefactureerde bedrag.

De betalingsgarantie, hoe zit dat in elkaar?

Meestal wordt de garantie voor 100% van het contractbedrag afgegeven. Maar het bedrag kan ook afhangen van de af te dekken betalingsschijf. En bij continue leveringen wordt een gemiddelde geschat voor een bepaalde leveringsperiode. 

Wilt u een betalingsgarantie inzetten voor uw handelstransacties? Dan is het de koper die een aanvraag doet bij zijn bank.

Garanties? Tweerichtingsverkeer

De betalingsgarantie biedt u gemoedsrust en zekerheid. Maar ook uw koper wil met een gerust hart zaken met u doen. Als tegenprestatie voor de betalingsgarantie kunt u hem een uitvoeringsgarantie aanbieden. Dat is een garantie voor de koper dat u correct (op)levert binnen de afgesproken termijn. 

En wilt u bij grote bedragen een voorschot voor aanvang van het project? Dan kunt u, als tegenprestatie, uw koper een voorschotteruggavegarantie aanbieden. 

Er zijn natuurlijk meer bankgaranties die u en uw handelspartner extra zekerheid van betaling én levering bieden. Zo is er bijvoorbeeld de offertegarantie; een garantie tussen aannemer en aanbesteder waarbij de verbrekende partij een vergoeding betaalt als die het contract niet nakomt.

Meer weten?

Meer weten over het werken met betalings- en bankgaranties? Ontdek alles in de productfiche KBC-Garanties. Of kom langs en praat met uw relatiebeheerder. We helpen u graag verder.

Contacteer je relatiebeheerder

Hedging

Financiële markten kunnen weerbarstig of vriendelijk zijn. Met hedging vermijdt u risico’s.
Hedging

Vertrouwensrelatie met uw handelspartner opbouwen

Bij internationaal zakendoen komt heel wat kijken. Gelukkig zijn er betalingstechnieken en -producten om u te helpen.
Vertrouwensrelatie met uw handelspartner opbouwen