Hedging

Vermijd risico’s op de financiële markten

Hedging

Vermijd risico’s op de financiële markten

De financiële markten kunnen zeer wispelturig zijn. Onvoorziene marktbewegingen kunnen financieel zware gevolgen hebben. Door die risico’s in te dekken of te ‘hedgen’, vermijdt u eventuele financiële verliezen  Wilt u wisselkoers- of renterisico’s  vermijden?  Dan kunt u bij het corporate sales team van KBC of op zijn electronische platform terecht voor verschillende indekkingsproducten. Via het corporate sales team zult u een uitgebreider aanbod aan indekkingstechnieken vinden, vertrekkende van de meest eenvoudige tot meer klant-specifieke oplossingen, bijvoorbeeld door het gebruik van opties. 

Hedging, wat is het?

De financiële producten om de risico’s van economische posities af te dekken, noemen we hedginginstrumenten. Concreet betekent hedging het sluiten van een overeenkomst om een bestaand of toekomstig risico af te dekken. Die afdekking kan aangegaan zijn voor het geheel of voor een deel van het onderliggende risico.  De financiële instrumenten sluiten de mogelijke negatieve effecten op de resultaten dan ook geheel of gedeeltelijk uit. Het is de bedoeling dat de financiële resultaten van uw bedrijf minder onderhevig zullen zijn aan marktschommelingen (in wisselkoersen, rente, enz.) door de combinatie van de eigen economische positie en de afdekking met een financieel product.

Typische voorbeelden van exposure zijn: het wisselrisico, renterisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico.

Uw bedrijf beschermen tegen wissel- en renterisico’s

De aanzienlijke schommelingen van vreemde munten ten opzichte van de euro vergen heel wat aandacht van vele Europese bedrijfsleiders. De wisselkoersen hebben immers een rechtstreekse invloed op:

  • de grondstofprijzen,
  • de waarde van buitenlandse investeringen en verkopen,
  • de concurrentiepositie van hun bedrijf op de binnen- en buitenlandse markten. 

Naast de wisselkoersen hebben ook de rentestanden een invloed op de waarde en de winst van de onderneming. 

Als u uw balans in evenwicht wilt houden, moet u de gevoeligheid van uw bedrijf voor wisselkoers- en renteschommelingen verminderen. KBC is daarvoor uw ideale partner: als u dat wilt, maken we een grondige analyse van alle risico’s in uw specifieke situatie en ontwikkelen aangepaste financiële instrumenten voor een optimaal risicobeheer.

Team van experts ter beschikking

Onze taak? Op uw vraag adviseren en ondersteunen we u bij het bepalen van uw hedgingstrategie. En daarbij willen we u de beste hulpmiddelen aanreiken. Ook online kunnen wij u een platform aanbieden, Go & Deal, waarop u zelf uw wisselkoersrisico’s 24/5 kunt beheren.

Wie?

Uw relatiebeheerder staat in contact met  de  KBC  Corporate Sales Desk. Een team van 14 salesmanagers, georganiseerd per regio: Vlaanderen, Brabant en Limburg, Antwerpen en de internationale branches.  Deze experts werken nauw samen met de verschillende divisies van Corporate Banking, Debt and Capital Markets tot Equity en Specialty Finance.

Het KBC Research Team houdt u constant op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen op de wissel-, rente- en grondstoffenmarkten.

Hoe?

  • U kunt telefonisch contact opnemen met de KBC Corporate Sales Desk (+32 2 417 32 69 of esales@kbc.be).
  • Voor uw wisselverrichtingen kunt u terecht op het Go & Deal-platform, 24/5.
  • In seminaries worden u nieuwe trends en producten toegelicht.

 

In het KBC Treasury Handbook of Market Risk Management vindt u een uitgebreide, maar niet limitatieve lijst van producten bestemd voor het beheer van uw risico’s. Het beschrijft de meest gebruikte afdekkingsproducten en -strategieën, gerangschikt volgens complexiteit. Bovendien is het handboek modulair ingedeeld voor importeurs en exporteurs. 

Meer weten?

Vragen over hedging of andere aspecten van risicomanagement voor de beurs? Aarzel niet, contacteer uw relatiebeheerder.

Contacteer je relatiebeheerder

Vertrouwensrelatie met uw handelspartner opbouwen

Bij internationaal zakendoen komt heel wat kijken. Gelukkig zijn er betalingstechnieken en -producten om u te helpen.
Vertrouwensrelatie met uw handelspartner opbouwen