Veilig betaald worden

Gemoedsrust en zekerheid bij internationale transacties

Veilig betaald worden

Gemoedsrust en zekerheid bij internationale transacties

Voor Vyncke bestaan er eigenlijk geen moeilijke landen meer. Een goede begeleiding en de juiste trade finance-oplossingen creëren veiligheid en gemoedsrust: “Hoe onvertrouwd onze bestemming ook is, als wij ons aan het contract houden, zal KBC ons uitbetalen”.

Veilig in verre oorden

De installatie die Vyncke recent bouwde voor een textielfabriek van de City Group in Bangladesh staat perfect symbool voor wat Vyncke doet. De fabriek wilde voor haar energievoorziening overstappen van fossiele op biomassabrandstoffen. “Een kolfje naar onze hand, want wij zijn gespecialiseerd in groene energie”, zegt zaakvoerder Dieter Vyncke. 

Energie-installaties, vaak op maat, zijn een typische projectbusiness. En de klanten komen uit de verste hoeken van de wereld. Vyncke kent hen niet, en zij kennen Vyncke niet. Aan beide kanten zijn de risico’s duidelijk.

De oplossingen komen voornamelijk van KBC Corporate Banking. Want de trade finance-oplossingen hebben meer nog dan met financiering te maken met het faciliteren van wederzijds vertrouwen.

Trade Finance is exportrisico’s counteren

Diederik Dumon, CFO van Vyncke, vat de risico’s die bedwongen moeten worden samen: “Eerst en vooral willen we zekerheid van betaling zodra we aan een klus beginnen. Omdat we in de eerste fase van een project veel investeren in engineering, vragen we een stevig voorschot. Maar ook de klant wil zekerheid en vraagt een voorschotteruggavegarantie en vaak ook een goede uitvoeringsgarantie

Al die verzuchtingen zijn behoorlijk complex, vanwege de tijd, de technologie, de afstand en de grote bedragen die ermee gemoeid zijn. De vakkundige ondersteuning van een bank die ons goed kent én vertrouwt is daarom essentieel.”

Met hun trade finance-formules helpt KBC ons om al de risico’s te counteren.

Diederik Dumon, CFO Vyncke

Het wonder van het documentair krediet

De vraag of hij wel betaald zal worden, is cruciaal voor iedere exporteur, zeker als hij zich niet beperkt tot het ‘veilige’ Europa. Geld terughalen bij een klant wordt een stuk moeilijker als die aan de andere kant van de wereld zit. En ook de politieke risico’s zijn er de laatste jaren niet minder op geworden. 

“Wij lossen dat probleem op met documentaire kredieten”, legt Diederik Dumon uit. “De Letter of Credit wordt opgesteld door de bank van de klant, die daarmee bevestigt dat hij borg staat voor zijn klant en betaalt als wij bepaalde documenten voorleggen. Die documenten bewijzen dat wij, de begunstigde, een bepaalde fase van het contract hebben uitgevoerd.” 

“Vandaar de term documentair krediet”, vult Bart Popelier aan. Als accountant staat Populier dagelijks in contact met het KBC-team om dit soort overeenkomsten op te stellen en uit te voeren. Om het politieke en bankenrisico uit te sluiten, confirmeert KBC de L/C, waarmee de bank in feite de garantie overneemt. En vanaf dat moment kunnen ze bij Vyncke op beide oren slapen.

Als wij het contract correct uitvoeren en de documenten bezorgen, zullen we uitbetaald worden door KBC. En dat lost het eerste vertrouwensprobleem op.

Bart Popelier , Accountant Vyncke

Over naar KBC

Dieter Vyncke kiest resoluut voor KBC: “Vyncke werkt met verschillende banken, maar schakelde voor trade finance vrijwel volledig over naar KBC. Vooral sinds dat de limieten op de garantielijnen verruimde. Een goede reden om voor de exportfinanciering met KBC te werken is ook het internationale vertrouwen in de bank. De goede rating van KBC is cruciaal voor ons, we checken die elke dag. Bovendien heeft KBC een goede toegang tot internationale instanties, en die stellen zich voor onze grote projecten aanzienlijk soepeler op. Dat maakt het voor KBC gemakkelijk om risico’s te delen, waardoor grotere projecten mogelijk worden.

Ze schrikken bij KBC niet gauw terug voor een project. Het helpt dat ze ons zo lang en zo goed kennen.

Dieter Vyncke, CEO

Meer weten?

Een documentair krediet inzetten bij uw toekomstige handelstransacties? Of hebt u vragen over andere betalings- en bankgaranties? Kom gerust bij ons langs, onze relatiebeheerders helpen u graag verder.  

Contacteer je relatiebeheerder

Documentair krediet

Een veilig betaalmiddel, ook internationaal? Dan is het documentair krediet (Letter of Credit) je ideale oplossing.

Documentair krediet

Advance payment bond

Een voorschot voor u en zekerheid voor uw klant met een advance payment bond of voorschotteruggavegarantie.
Advance payment bond

Importforfaiting

Wilt u betalingsuitstel voor de importeur en betalingszekerheid voor de exporteur? Overweeg importforfaiting.
Importforfaiting

Verzekering voor debiteurenbeheer

Tijdige betalingen staan in het verschiet. Om betalingen te garanderen, biedt KBC u een risicodekking aan.
Verzekering voor debiteurenbeheer