KBC-Bankgarantie

Een nieuwe functionaliteit in je KBC Business Dashboard

 • Vraag snel en eenvoudig aan in je KBC Business Dashboard.
 • Krijg gepersonaliseerde standaardteksten voor alle bankgaranties. Maatwerk blijft mogelijk.
 • Reeds na 1 bankwerkdag wordt de bankgarantie uitgegeven.
Vraag je bankgarantie aan

Je bankgarantie wijzigen of vrijgeven? Dat doe je digitaal!

Je kunt de gegevens van je bankgarantie, zoals de looptijd of het bedrag, makkelijk aanpassen in KBC Business Dashboard. Wil je je bankgarantie zelf vrijgeven? Ook dat kan. Meld je aan en volg de stappen.

Wat is een bankgarantie?

Een bankgarantie, of een bankwaarborg, is een krediet waarbij de bank aan je tegenpartij de garantie geeft om in jouw plaats een bedrag uit te betalen als een verbintenis niet wordt nageleefd.
Met een bankgarantie bezorg je je tegenpartij dus de nodige financiële zekerheid en jij moet er geen liquide middelen voor voorzien. 
Je kunt een bankgarantie aanvragen voor heel uiteenlopende opdrachten.

Alles over de KBC-Bankgarantie

Neem bij de aanvraag je documentatie (commerciële contracten, huurovereenkomsten, facturen, toewijzingsbrieven, kennisgevingen of nog andere) bij de hand. Zo ben je goed voorbereid voordat we je stap voor stap door je aanvraag begeleiden.
Tip: om snel vooruit te gaan, nemen we de gegevens en de tekst die je invulde letterlijk over in de bankgarantie. Hou daarmee rekening als je je aanvraag invult. Uiterlijk de werkdag na de uitgifte vind je een kopie van je bankgarantie terug in Doccle.

In dit filmpje tonen we je hoe de aanvraag verloopt.

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=POkEWvAZ2qQ

Om je bankgarantie zo snel mogelijk aan je tegenpartij te kunnen bezorgen, heeft KBC Commercial Banking een handig en sterk geautomatiseerd proces. In dat proces bieden we je onze standaardteksten gepersonaliseerd met je gegevens aan. Die zijn bruikbaar voor heel uiteenlopende soorten van bankgaranties en beschikbaar tegen een scherpe en transparante prijs.

 • Je aanvraag gebeurt volledig digitaal
 • Je doorloopt een eenvoudig proces met gebruiksvriendelijke invulvelden
 • Je ontvangt de standaardtekst aangevuld met je persoonlijke gegevens voor de bankgarantie die je nodig hebt
 • De kans op fouten is heel beperkt

Via KBC Business Dashboard vraag je nu snel én eenvoudig je bankgaranties aan.
Let wel: om in je Business Dashboard een bankgarantie te kunnen aanvragen, heb je toegang nodig tot de module 'Financieren'. Deze toegang moet je aanvragen bij je Business Dashboard-beheerder.

Je bankgarantie wordt ten laatste de volgende bankwerkdag uitgegeven en automatisch verstuurd naar de begunstigde. Uiterlijk 1 dag na uitgifte vind je de bankgarantie terug in Doccle.

Tijdens het aanvraagproces kies je het type garantie dat je wilt aanvragen. Wij voorzien voor de verschillende types een standaardtekst die je meteen kunt nakijken. Je kunt ook een eigen of een opgelegde tekst opnemen in de garantie.
Maatwerk blijft mogelijk tegen een meerprijs. Daarvoor kun je rekenen op de adviezen en expertise van onze ICC-gecertifieerde bankgarantie-adviseurs.

De kostprijs van je bankgarantie wordt zeer transparant weergegeven in het aanvraagproces. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. De totale kost bestaat uit 2 delen:
• De openingskost voor je bankgarantie. Deze eenmalige kost bedraagt 75 euro, inclusief de elektronische verzending, eventuele wijzigingen, behandeling van een claim of vrijgave van de bankgarantie. Kosten van correspondentbanken zijn niet inbegrepen.
• Bijkomend betaal je gedurende de looptijd van de bankgarantie een verbintenisprovisie. Deze bedraagt een percentage per jaar berekend op het garantiebedrag, zoals in het kredietcontract bevestigd. Het minimumprovisiebedrag is 50 euro per begonnen kwartaal.

Voor maatwerk, een garantie specifiek op maat van jouw opdracht, betaal je een meerprijs van 100 euro.

We tonen je proactief alle toegelaten partijen. Als je de vennootschap toch niet vindt in het overzicht dat we tonen, neem je best contact op met je relatiebeheerder.

Wil je de gegevens van je bankgarantie wijzigen? Dat kan in KBC Business Dashboard:

 1. Meld je aan.
 2. Klik bovenaan op 'Financieren' en vervolgens op 'Overzicht kredieten'.
 3. Kies het krediet waarvan je de bankgarantie wilt wijzigen.
 4. Klik onder 'Opgenomen bankgarantie(s)' op 'Wijzigen'.
 5. Wijzig je gegevens.

Je kunt zelf een bankgarantie vrijgeven in KBC Business Dashboard. Let wel: om te kunnen starten met het proces, heb je een volmacht commerciële kredieten nodig. Daarnaast heb je ook een vrijgavedocument nodig, dat door de begunstigde getekend werd. Dit document moet je in het proces opladen.

 1. Meld je aan in KBC Business Dashboard.
 2. Klik bovenaan op 'Financieren' en vervolgens op 'Overzicht kredieten'.
 3. Kies het krediet waarvan je de bankgarantie wilt vrijgeven.
 4. Klik onder 'Opgenomen bankgarantie(s)' op 'Wijzigen'.
 5. Volg de instructies.
Vraag je bankgarantie aan