Eraly-Michielsens-VanHove
Eraly-Michielsens-VanHove

Katoen Natie internationaliseerde met steun van KBC

Lokale expertise en snelle beslissingen

Katoen Natie internationaliseerde met steun van KBC

Lokale expertise en snelle beslissingen

Vlaanderen exporteerde in 2016 voor meer dan 300 miljard euro, een absoluut record. Daarmee wordt nogmaals bevestigd hoe sterk onze economie aangewezen is op buitenlandse groei. Niet alleen de uitvoer van goederen en diensten stijgt, steeds meer bedrijven kijken ook naar opportuniteiten om te investeren in lokale aanwezigheid in het buitenland. De logistieke groep Katoen Natie kan daarbij als rolmodel dienen: “Vanaf het midden van de jaren ’90 hebben wij ons concept van value added logistics naar het buitenland gebracht, eerst in de buurlanden maar later ook elders in de wereld. In KBC vonden we daarbij een partner die financieringsoplossingen op maat kan uitwerken”, getuigt CFO Dirk Michielsens.

In KBC vond Katoen Natie een partner die financieringsoplossingen op maat kan uitwerken.

Fernand Huts staat sinds 1981 aan het hoofd van de Groep Katoen Natie. Hij maakte van het havengebonden Antwerpse bedrijf een logistieke groep die wereldwijd actief is. Dirk Michielsens: “In 1994 kwam 60% van onze omzet rechtstreeks uit activiteiten in de haven van Antwerpen. Vandaag is dat minder dan 1%. Katoen Natie is nu actief in 33 landen met meer dan 13.500 medewerkers die samen een geconsolideerde omzet van 1,7 miljard euro realiseren.”

De cijfers spreken dus voor zich. Maar ze zijn vooral het resultaat van hard werken en een strategie die op internationale groei gebaseerd is. “Ons bedrijf is al lang geen pure ‘logistieker’ meer. We hebben einde jaren 80 in Antwerpen een siloconcept ontwikkeld dat toen revolutionair was om de supply chain van de petrochemische sector te optimaliseren. Dat was de eerste stap in het ontwikkelen van value added services.” 

“Via pneumatisch transport worden veel door de fabriek geproduceerde plastics in silo’s opgeslagen, op hun terreinen of bij ons. Wij zorgen voor de verpakking in bulk, big bags, … of hoe de eindklant het ook wil, en passen alle mogelijke behandelingen toe in opdracht van de klant”, legt Dirk Michielsens uit. “Hierdoor konden de petrochemische bedrijven veel flexibeler inspelen op de noden van hun klanten. Het leverde hen economische en financiële voordelen op. Uiteindelijk heeft de petrochemische industrie ons gevraagd dat systeem ook elders in de wereld voor hen toe te passen.” 

Omdat KBC ons zo goed kent, hadden ze bij wijze van spreken maar twee woorden uitleg nodig."

Dirk Michielsens - CFO Katoen Natie

Engineering als USP

Het was de petrochemische sector die op die manier de drijfveer werd voor de internationalisering van Katoen Natie. “We hebben een zeer sterke process-engineering afdeling, die zich gespecialiseerd heeft in het bedenken van oplossingen voor complexe vragen in de supply chain van industriële bedrijven. We brengen dan onze expertise in goederenstromen samen met onze engineering knowhow. Zo wou een klant uit de fijnchemie een vloeibaar product naar Japan uitvoeren. Maar omwille van het volume was de transportkost een hinderpaal. Onze R&D-mensen zijn erin geslaagd om dat product in poeder om te zetten, waardoor het makkelijker en goedkoper te transporteren was en Japan voor onze klant wel haalbaar werd als nieuwe markt.”

Hetzelfde doet Katoen Natie vandaag voor tal van andere sectoren in binnen- en buitenland. Het begon midden de jaren ’90 met een eerste vestiging in Frankrijk. Dirk Michielsens: “Voor de financiering van onze Franse projecten dachten we in eerste instantie aan een klassiek investeringskrediet, gezien de onroerende leasing of Crédit Bail voor ons geen werkbare oplossing leek. Maar toen we dit met de mensen van KBC in België en Frankrijk bespraken, hebben zij een aantal flexibele oplossingen uitgewerkt op maat van onze financieringsbehoefte waardoor Crédit Bail wel mogelijk werd. Dat vormde de start voor een jarenlange goede samenwerking.” 

Snelle beslissingen zijn cruciaal

De sterkte van KBC is dat ze erin slagen om heel snel te beslissen.

Katoen Natie en KBC hebben door de jaren heen een intense relatie ontwikkeld. “Ik heb een al bij al bescheiden financiële dienst. Wij willen geen maanden praten over kredieten. Daar hebben we gewoon geen tijd voor”, stelt CFO Dirk Michielsens. “De sterkte van KBC is dat ze erin slagen om heel snel te beslissen. Door de jarenlange samenwerking weet de bank waar wij voor staan en wat wij willen. En aan onze kant weten wij ook perfect wat de bank nodig heeft om over een financieringsvraag te beslissen. Dat zorgt voor een tandem die toelaat om efficiënt te werken.” 

Dat werd bijvoorbeeld bewezen bij een dossier in Singapore. Dirk Michielsens: “Ons uitgangspunt was oorspronkelijk: wat we kunnen financieren bij een lokale bank, doen we lokaal. Maar door de snelle groei en de administratieve rompslomp ter plekke, zijn we toch naar huisbankier KBC gestapt. Zo hebben we zeer snel het proces rond gekregen om 44 miljoen Singaporese dollar te financieren. Omdat zij ons zo goed kennen, hadden ze bij wijze van spreken maar twee woorden uitleg nodig.” 

KBC: de bank van hier, ook in de wereld

KBC kiest voor zijn internationale aanwezigheid de exportmarkten waar Belgische bedrijven al sterk aanwezig zijn: de buurlanden Duitsland, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië, maar ook New York in de VS en in Azië Hongkong, Shanghai en Singapore. Onlangs werd er een lokale vestiging in Milaan geopend. Jan Van Hove: We merken dat Italië een belangrijke bestemming is. Enerzijds is dat te verklaren door de grote Italiaanse gemeenschap in België, anderzijds zien we dat veel bedrijven Italië ook als een goede toegangspoort tot Noord-Afrika en het Midden-Oosten zien. Vandaar dat we onze aanpak versterkten met een nieuw kantoor in Milaan.” 

Meer weten?

Contacteer je relatiebeheerder

Partner van Belgische bedrijven in het buitenland

Belgische bedrijven moeten de stap naar het buitenland overwegen. KBC helpt hen bij hun internationale strategie.
Partner van Belgische bedrijven in het buitenland

'Steun van KBC heeft onze internationale expansie versneld'

Een bedrijf overnemen of een gloednieuwe fabriek neerpoten, hoe begin je daaraan als Belgisch familiebedrijf?
'Steun van KBC heeft onze internationale expansie versneld'

De financiële uitdagingen van IBA

Wie dure kapitaalgoederen naar afgelegen en minder bekende markten exporteert, kan niet zonder solide financiële partners.
De financiële uitdagingen van IBA