Aankoop en financiering van vastgoed

Investeren in onroerend goed, dat doet u niet alleen

Aankoop en financiering van vastgoed

Investeren in onroerend goed, dat doet u niet alleen

Tijdens de aankoop

Bent u vastgoedinvesteerder en overweegt u de aankoop van vastgoed? KBC is de ideale partner om die investering mogelijk te maken, en dat in alle sectoren van het vastgoed, gaande van residentieel onroerend goed over winkelvastgoed tot kantoor- en bedrijfsgebouwen. Als vastgoedbankier analyseert KBC samen met u de investeringsopportuniteit.

Voorafgaande analyse

Op basis van uw en onze expertise worden het huurpotentieel, de ligging en de bouwkwaliteit van het onroerend goed kritisch bekeken en worden de financiële draagkracht van de huurders en de kwaliteit van de huurovereenkomsten geverifieerd. Zo ontwikkelen we een gezamenlijke visie over de waarde van het onroerend goed als basis voor uw finale beslissing tot aankoop en de benodigde financiering.

Financieringsvoorstel

Voor de invulling van de financiering onderzoeken we de financieringsbehoeften en maken we in overleg keuzes voor een optimale juridische en fiscale structuur. Dat resulteert in een duidelijk en concreet financieringsvoorstel, een van de noodzakelijke elementen voor uw finale investeringsbeslissing.

Blijvende bijstand

Na afronding van het financieringsvoorstel blijven we beschikbaar als klankbord doorheen het hele acquisitieproces en nemen we de verantwoordelijkheid voor het uitwerken van gepaste kredietcontracten en waarborgdocumenten. Op de dag van aankoop zijn we aanwezig bij de notaris om de finale betaling te verzekeren.

Na de aankoop

U bent nu eigenaar, maar dat is slechts het begin van onze samenwerking. Na de acquisitie bespreken we elke belangrijke wijziging en beslissen we samen over eventuele aanpassingen aan de financieringsstructuur. Het vrijwaren van de investeringswaarde van uw onroerend goed en bijgevolg het rendement dat u als investeerder nastreeft, evenals de stabiliteit van onze financiering vormen de uitgangspunten voor deze samenwerking, die zich over vele jaren kan uitstrekken. Eventueel bekijken we samen nieuwe investeringsopportuniteiten in de verschillende vastgoedsectoren.

Als u tot de investering wenst over te gaan, blijft KBC aanwezig in het verkoopproces als uw financiële partner, tot en met de finale verkoop bij de notaris.

Meer informatie

Wilt u vastgoed aankopen? Neem dan contact op met uw KBC-relatiebeheerder voor meer informatie rond financieringsmogelijkheden en voor de nodige bijstand.

Contacteer je relatiebeheerder

Bedrijfsgebouw oprichten en financieren

Vastgoed aankopen en een financieringsvorm kiezen gaan hand in hand. Wat dacht u van onroerende leasing?
Bedrijfsgebouw oprichten en financieren