Italië

Italië

KBC Bank NV Italia verleent commercialbankingdiensten aan bedrijven in Italië. Als onderneming van de KBC-groep met hoofdzetel in Brussel kunnen we gebruikmaken van de uitgebreide netwerken van KBC in België en Centraal-Europa (CE). Daardoor beschikken we over de nodige ondersteuning, expertise en middelen om oplossingen met een toegevoegde waarde te bieden aan onze cliënten.

De commercialbankingcel in Italië concentreert zich op het beheer van de relaties van de KBC-groep binnen en buiten onze thuismarktlanden België, Hongarije, Bulgarije, Tsjechië en Slowakije. Het kantoor in Italië biedt eveneens een gespecialiseerd platform van onschatbare waarde voor die bedrijven in Italië die zaken doen met deze thuismarktlanden.

Dit is een kantoor van KBC Commercial Banking en levert enkel diensten aan bedrijven. Ben je particulier? Surf dan naar deze pagina.

Uniek productaanbod

De Italiaanse vestiging werkt op dezelfde manier als de andere KBC-vestigingen.

Alles openen

1. We spreken uw taal

Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk: u hoeft zich niet opnieuw voor te stellen, de Italiaanse collega's kennen uw bedrijf en uw businessmodel al door een nauwe samenwerking met de collega’s in België. De mensen ter plaatse werken enkel in opdracht van de thuismarktklanten van de KBC-groep.

2. Italiaanse markt

We verlichten uw administratieve lasten door u wegwijs te maken. Dankzij het netwerken met met de locale businesscommunity, overheidsdiensten en diplomatieke kringen verdedigen we uw belangen.

3. Diensten

We kijken samen met u naar oplossingen op maat. Dat doen we op basis van uw betalings- en kredietbehoeften, inclusief kredieten, bankgaranties en andere Trade Finance-diensten.

Vestiging

Het dienstenaanbod vanuit ons kantoor aan de Via Dante 14 in Milaan spitst zich vooral toe op betaal- en werkkapitaaloplossingen. Het kantoor ligt heel gunstig in het centrum van de stad, tussen de Duomo en het Castello Sforzesco.

Via Dante 14
20121 Milaan
Italië

Filiaal (branch) beheerd en gecoördineerd door KBC Bank NV (België)

  • Joris Bijdekerke - Branch Manager
  • Eric Vergnière - Head of Network Desk - T +39 028 417 7400
  • Customer Service Desk - T. +39 02 841177296 – F. +39 02 84177434 –  - kbcitalia.servicedesk@kbc.be
  • Data Protection Officer kbcitalia.dpo@kbc.be

Hulp nodig met

  • KBC Touch? Contacteer ons elke werkdag tussen 08.00 en 22.00 uur GMT+1 en op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur GMT+1.
  • KBC Mobile? Contacteer ons elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur GMT+1 en op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur GMT+1.
  • KBC Business Dashboard, KBC-Online for Business of KBC Business? Contacteer ons elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur GMT+1.
  • Isabel? Contacteer ons gerust elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 GMT+1.
  • KBC Reach of KBC-Flexims? Contacteer ons elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur GMT+1.
  • ComFin Touch? Contacteer ons elke werkdag tussen 08.30 en 16.30 uur GMT+1. (Vrijdag: 08.30-15.30 uur)

Aanmelden in KBC Reach, Go&Deal Pro, KBC-Flexims, eDocumentbox, of KBC-Online for Business? Klik op de blauwe knop 'Aanmelden' bovenaan deze pagina en kies dan voor het 'Business Dashboard'.

Wil je iets faxen? Dat kan naar +32 3 283 39 50.

Whistleblowing system

Da anni il Gruppo KBC ha ufficialmente definito i propri impegni in materia di comportamento responsabile nei confronti di tutti i suoi partner nel proprio Codice Etico. Questi principi includono la possibilità per il nostro personale di esercitare il proprio diritto di denuncia, ad esempio quando la segnalazione di un illecito a livello gerarchico è inefficace o non appropriata per la situazione.

Per consolidare il nostro impegno a prevenire gli illeciti e i comportamenti non etici e criminali, vogliamo assicurarci che tutti i nostri dipendenti, così come tutti i fornitori e i prestatori di servizi esterni, possano esercitare il loro diritto di fare segnalazioni protette per salvaguardare gli interessi dell'azienda.

Le persone che non sono in grado di segnalare potenziali comportamenti scorretti nell'ambito del normale processo di segnalazione (per timore di ritorsioni, pressioni da parte dei dirigenti, coinvolgimento dei manager, ecc.) possono ora esercitare il loro diritto di denuncia attraverso la piattaforma EQS.

La piattaforma EQS garantisce la riservatezza dell'informatore, degli incidenti segnalati e delle persone coinvolte. Le informazioni sono criptate e conservate in un ambiente separato e sicuro. I whistleblower possono utilizzare lo strumento per effettuare la segnalazione e utilizzare la finestra di dialogo protetta per discuterne con il funzionario incaricato di gestire la segnalazione. L'anonimato dell'informatore è protetto. L’informatore può anche scegliere di rimanere anonimo, e comunicare con la persona incaricata di gestire la segnalazione attraverso la "finestra di dialogo" protetta.

Connettiti al sistema da dove vuoi e quando vuoi.

Sinds jaren ligt het engagement van KBC Groep voor verantwoordelijk gedrag tegenover al zijn partners officieel vast in zijn deontologische code. Die behelst onder meer dat onze medewerkers hun recht op klokkenluiden kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld wanneer het melden van wangedrag binnen de hiërarchie geen zoden aan de dijk zet of niet gepast is voor de situatie.

Om ons engagement om wangedrag, onethisch handelen en crimineel gedrag te voorkomen waar te maken, willen we ervoor zorgen dat al onze werknemers, leveranciers en externe dienstverleners gebruik kunnen maken van hun recht om onder bescherming meldingen te doen om de belangen van het bedrijf veilig te stellen.

Personen die niet in staat zijn om mogelijk wangedrag te melden binnen het normale meldingsproces (uit angst voor vergelding, door druk van het management, betrokkenheid van de leidinggevende, enz.) kunnen nu gebruik maken van hun recht om melding te doen via het EQS-platform.

Het EQS-platform garandeert de vertrouwelijke behandeling van de klokkenluider, de gemelde incidenten en de betrokken personen. De informatie wordt versleuteld en opgeslagen in een aparte en beveiligde omgeving. Klokkenluiders kunnen de tool gebruiken om hun melding in te dienen en ze via het beveiligde dialoogvenster te bespreken met degene die is aangesteld om de melding te behandelen. De anonimiteit van de klokkenluider wordt beschermd. De klokkenluider kan er ook voor kiezen anoniem te blijven en via het beschermde dialoogvenster te communiceren met de persoon die de melding behandelt.

Maak verbinding met het systeem waar en wanneer je maar wilt.

Trasparenza/Transparantie

Questa sezione fornisce i principali documenti informativi relativi ai prodotti e servizi bancari offerti da KBC Bank NV Italia, in ossequio alle disposizioni di Banca di Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Questi documenti possono essere consultati e salvati; i medesimi documenti sono disponibili gratuitamente anche presso la sede Italiana della KBC Bank NV Italia.

Dit deel bevat de belangrijkste informatiedocumenten met betrekking tot de bankproducten en -diensten aangeboden door KBC Bank NV Italia, in overeenstemming met de bepalingen van de Bank van Italië inzake transparantie van bancaire en financiële transacties en diensten. Deze documenten kunnen worden bekeken en opgeslagen; dezelfde documenten zijn ook gratis beschikbaar in het Italiaanse kantoor van KBC Bank NV Italia.

Reclami/Klachten

In caso di controversia, il Cliente potrà presentare reclamo secondo le modalità indicate in questa sezione.

In geval van een geschil kan de Cliënt een klacht indienen bij KBC Bank NV Italia volgens de instructies die in deze sectie worden uiteengezet.

Informazioni sulla protezione dei depositi (Informatie over statiegeldbescherming)