Aanvraag terugbetaling kosten technische controle

Aanvraag terugbetaling kosten technische controle

Dit formulier is enkel van toepassing voor klanten van KBC Autolease.

Kosten voor technische controle die u zelf betaalde, kan u recupereren indien:

  • In het leasecontract provisie voor technische controle voorzien is.
  • Het niet gaat om meerkost/boete in geval van laattijdigheid.
  • Er maximaal 3 maanden verstreken zijn na keuring/herkeuring.

 

Uw contactgegevens
Rekening waarop de terugbetaling moet gebeuren

Belangrijk:
Na het verzenden van dit formulier ontvangt u een mail.
Stuur deze samen met een kopie van het keurings- en betalingsbewijs naar technischbeheer@kbcautolease.be.