Go&Deal Pro FAQ

Training en veelgestelde vragen

Go&Deal Pro FAQ

Training en veelgestelde vragen

Gemakkelijk transacties uitvoeren op de wisselmarkten? Met de digitale toepassing Go&Deal Pro koopt of verkoopt u in realtime deviezen tegen scherpe prijzen. Go&Deal Pro is vijf dagen per week beschikbaar van 7u tot 21u45 (op vrijdag tot 20u).

Voeg de toepassing nu toe in Business Dashboard

Training

Stappenplannen om mee aan de slag te gaan. (Of raadpleeg de full manual (PDF))

Veelgestelde vragen en vaak voorkomende begrippen

Als u inlogt op het dashboard met KBC Sign of Isabel beveiliging dan heeft u toegang to Go&Deal Pro vanuit elke browser.

Problemen met het opstarten van het platform zijn vaak te wijten aan een pop-up blocker in uw browser. Als u een pop-up blocker gebruikt, kan het zijn dat die belet dat het Go&Deal Pro-scherm wordt geopend. Zet uw pop-up blocker uit en probeer het opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met 24+ via ebc.desk@kbc.be

Uw onderneming loopt een wisselrisico als het actief is op de internationale markten in andere munteenheden. De waarde van een bedrag in vreemde valuta verandert namelijk door wisselkoersschommelingen. Het gevolg: zolang het bedrag niet in euro is omgezet, bent u niet zeker hoeveel u in handen krijgt of hoeveel u moet betalen.

De gebeurtenissen op de internationale financiële en monetaire markten hebben dus een grote invloed op uw bedrijfsactiviteiten. Dat risico kunt u afdekken via hedging.

Dek wisselrisico’s af met hedging.

Bij een spottransactie of contanttransactie worden betalingen 2 werkdagen na het afsluiten van de transactie vereffend. De valutadatum is dan T+2. Wanneer de vereffening sneller moet gebeuren dan T+2, bv. op de dag van de transactie (T) of de volgende werkdag (T+1), wordt de koers aangepast op basis van het renteverschil. Dat verschil is afhankelijk van de looptijd.

De valutadatum en de notering van de koersen zijn bij de meeste muntenparen standaard spot T+2. In sommige gevallen wordt er echter standaard T+1 vereffend. Bijvoorbeeld van Amerikaanse naar Canadese dollar en van euro naar roebel.

Met Go&Deal Pro kunt u ook contanttransacties verhandelen.
 

Voor hulp kunt u altijd terecht bij Corporate Sales op het nummer 02 417 28 09.

Een swaptransactie is een combinatie van een spottransactie en een termijncontract in de tegenovergestelde richting. De betrokken partijen wisselen een bedrag uit in een munt voor een andere munt en komen overeen die verrichting na een bepaalde periode omgekeerd te doen.

Een swaptransactie in vreemde munten wordt uitgevoerd binnen het cashmanagement van een onderneming. Een swap kan nuttig zijn in de volgende situaties:
• De betaling van een factuur waarvoor de aankoop van een vreemde munt vereist is, wordt uitgesteld.
U kunt dan de vreemde munt terug verkopen op de originele contractdatum en opnieuw kopen op de nieuwe contractdatum.
• De onderneming staat positief op haar eurorekening, maar heeft tijdelijk nood aan Amerikaanse dollars.
In plaats van het bedrag in dollar te lenen, koopt de onderneming dollars door vandaag euro’s te verkopen en op termijn het bedrag in dollar terug te wisselen in euro.

U kunt een valutaswap verhandelen met Go&Deal Pro.
Voor hulp kunt u altijd terecht bij Corporate Sales op het nummer 02 417 28 09.

 

Een valutatermijncontract is een contract waarbij de valutadatum van de transacties minstens 2 werkdagen (T+2) verder ligt. Andere benamingen zijn een forward transaction of een outright transaction.

Als u een termijncontract afsluit, wordt de spotkoers aangepast op basis van het renteverschil tussen de 2 munten. Dat verschil is afhankelijk van de looptijd. Is de rentevoet in de tegenmunt hoger dan de rentevoet in de hoofdmunt? Dan worden de basispunten bij de spotkoers toegevoegd. Dit heet report. In het tegenovergestelde geval worden basispunten van de spotkoers afgetrokken, wat deport heet.

U kunt een valutatermijncontract verhandelen met Go&Deal Pro.
Voor hulp kunt u altijd terecht bij Corporate Sales op het nummer 02 417 28 09.

De valutaoptie geeft klanten zowel de zekerheid van een gegarandeerde koers (minimum of maximum), als het profijt van een gunstige koersontwikkeling.

De koper van een valutaoptie krijgt het recht om een afgesproken bedrag in een bepaalde munt te kopen (call) of te verkopen (put). Dat gebeurt tegen een vooraf vastgelegde koers op een bepaalde datum (het Europese type) of tot een bepaalde datum (het Amerikaanse type).

Oefent de koper van de valutaoptie zijn recht uit? Dan moet de verkoper (of schrijver) van de valutaoptie het bedrag leveren of kopen in de afgesproken munt en tegen de vooraf bepaalde koers.

De koper van de valutaoptie betaalt voor dit recht een premie aan de verkoper. Die premie is onder meer afhankelijk van de looptijd van de optie, het beschermingsniveau (tegen welke koers kan de optie worden uitgeoefend) en het bedrag van de exposure.

De valutaoptie biedt dus een groot voordeel ten opzichte van een termijncontract. U kunt een gunstige koersontwikkeling volgen en een negatieve vermijden.

Omdat de wisselkoers altijd de verhouding tussen 2 munten weergeeft, is een call in een van de munten een put in de andere munt. Het recht om euro’s te kopen tegen een bepaalde koers in dollar is ook het recht om dollars te verkopen tegen euro’s voor dezelfde prijs.

Een optie van het Europese type kan alleen op de uitoefendatum (expiry) worden uitgeoefend. Een optie van het Amerikaanse type kan op elke werkdag worden uitgeoefend tot en met de uitoefendatum (expiry). Oefent u een optie uit, dan gebeurt de uitwisseling van de munten op de valutadatum, 2 werkdagen later.

U kunt een valutaoptie niet verhandelen met Go&Deal Pro.
Hiervoor kunt u altijd terecht bij Corporate Sales op het nummer 02 417 28 09.

De bid price of biedprijs is de prijs waartegen de bank bereid is effecten, munten of andere verhandelbare producten te kopen. De tegenpartij verkoopt dan aan de bank.

De offer price, ask price of laatprijs is de prijs waartegen de bank bereid is effecten, munten of andere verhandelbare producten te verkopen. De tegenpartij koopt dan van de bank.

De bid-offer spread is het verschil tussen de prijs waartegen een effect, munt of ander verhandelbaar product gekocht en verkocht kan worden. Naargelang de liquiditeit in de markt is deze spread breder (bij lage liquiditeit) of smaller (bij hoge liquiditeit).

De valutadatum van een transactie is de datum waarop de transactie vereffend wordt op de rekening.

LEI staat voor Legal Entity Identifier. Elke rechtspersoon op de financiële markt moet een LEI-code aanvragen. Deze unieke code bevordert de transparantie en risicobeheersing binnen de financiële markt. KBC voldoet ermee aan zijn rapporteringsverplichting.

Een LEI-code kost 89 euro zonder btw en is 1 jaar geldig. In België kunt u momenteel bij de onderstaande LEI-verstrekkers terecht:

Meer info

Hebt u nog vragen of wenst u meer info over Go&Deal Pro? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Contacteer je relatiebeheerder

Hulp nodig met

  • KBC Touch? Contacteer ons elke werkdag tussen 08.00 en 22.00 uur GMT+1 en op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur GMT+1.
  • KBC Mobile? Contacteer ons elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur GMT+1 en op zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur GMT+1.
  • KBC Business Dashboard, KBC-Online for Business of KBC Business? Contacteer ons elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur GMT+1.
  • Isabel? Contacteer ons gerust elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 GMT+1.
  • KBC Reach of KBC-Flexims? Contacteer ons elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur GMT+1.
  • ComFin Touch? Contacteer ons elke werkdag tussen 08.30 en 16.30 uur GMT+1. (Vrijdag: 08.30-15.30 uur)

Aanmelden in KBC Reach, Go&Deal Pro, KBC-Flexims, eDocumentbox, of KBC-Online for Business? Klik op de blauwe knop 'Aanmelden' bovenaan deze pagina en kies dan voor het 'Business Dashboard'.

Wil je iets faxen? Dat kan naar +32 3 283 39 50.

KBC Reach FAQ

Met KBC Reach heb je al je liquiditeiten onder controle. We tonen je alle kenmerken van deze handige tool.

KBC Reach FAQ