KBC Business Dashboard FAQ voor beheerders

Praktische informatie voor beheerders

KBC Business Dashboard FAQ voor beheerders

Praktische informatie voor beheerders

Het Business Dashboard is hét all-in-one-platform voor uw bedrijfsfinanciën. U beheert en registreert er heel wat zaken mee. Zo is het dashboard optimaal afgestemd op uw noden en gaat uw bedrijf 24/7 vooruit.

Handige beheersfuncties

Als beheerder hebt u meer bevoegdheden. Dat geeft u de vrijheid om sneller te schakelen in uw veranderende organisatie en in het beheer van uw professionele bankzaken en verzekeringen.

Het administratieportaal maakt u het leven als beheerder eenvoudiger. Hieronder vindt u meer informatie over deze handige beheersfuncties.

Welke nieuwe bevoegdheden heb ik als beheerder?

 • Elke beheerder heeft de autonomie en vrijheid om een aantal administratieve zaken snel en flexibel aan te passen, rechtstreeks in het KBC Business Dashboard.
 • Als beheerder op het KBC Business Dashboard kunt u een nieuwe beheerder aanduiden of een bestaande verwijderen.
 • We stellen alles in het werk om aanvragen en activeringen maximaal digitaal te laten verlopen en we beperken het aantal handtekeningen die nodig zijn voor de goedkeuring. Heel wat nieuwe aanvragen verlopen dus vlotter.

Een administratieportaal met al uw beheersfuncties

Beheerders vinden vanaf nu alle beheersfuncties in één handig administratieportaal:

Een overzicht van wat u als beheerder allemaal kunt

Gebruikers beheren

Hoe kan ik als beheerder nieuwe gebruikers toevoegen?

Werkt uw vennootschap al met het KBC Business Dashboard en een van de achterliggende applicaties, zoals KBC Online for Business, Go&Deal, eDocBox of ComFin Touch?

Als beheerder kunt u zelf een nieuwe collega toegang geven tot deze toepassingen in het administratieportaal.

 • Is de collega reeds bekend bij KBC?
  Na aanvraag door u als beheerder kan deze nieuwe gebruiker meteen aan de slag met het Business Dashboard.

 • Is de collega nog niet bekend bij KBC? 
  Ook deze gebruiker kunt u toevoegen. De nieuwe gebruiker werkt die aanvraag vervolgens digitaal af door een aantal gegevens te bevestigen. Snel en veilig!

Kan ik de beveiligingsmethode van een gebruiker aanpassen?

Een nieuwe gebruiker kunt u een beveiligingsmethode op maat toekennen. Een bestaande gebruiker kunt u een andere beveiliging toekennen.

Kan ik ook een gebruiker verwijderen uit het Business Dashboard?

Ja, u kunt ook een gebruiker verwijderen.

Beheer nu je gebruikers in Business Dashboard

Kies voor een dashboard op maat

Voegt u als beheerder een gebruiker toe aan Online For Business? Dan kiest u voortaan uit 7 aparte modules. Nadien past u eenvoudig per gebruiker de modules en de onderliggende functies aan.
(Administratie > Gebruikers > Online for Business)

U leest hieronder meer over de verschillende modules en functies.

Module Betalen

Met deze module kan de gebruiker betalingen klaarzetten, digitaal tekenen en begunstigden beheren. U hebt wel altijd specifieke volmachten nodig om verrichtingen geldig te tekenen.

Deze functies kunt u voor de gebruiker toevoegen of wijzigen:

 • Overschrijvingen
  Gemakkelijk en overzichtelijk betalen. Schrijf geld van uw zakelijke rekening over naar eigen rekeningen of rekeningen van derden. Zowel Europese als internationale overschrijvingen zijn mogelijk.

 • Overschrijven vanuit buitenlandse rekeningen (TFB)
  Schrijf geld over van uw buitenlandse rekeningen bij KBC-branches (TFB) naar eigen rekeningen of rekeningen van derden.

 • Beheer begunstigden TFB
  Bewaar regelmatig terugkomende begunstigden van uw buitenlandse rekeningen bij KBC-branches (TFB). Zo kunt u nadien de gegevens van deze begunstigden automatisch ophalen om betalingen uit te voeren. Of bewerk/verwijder de gegevens van reeds bewaarde begunstigden.

 • Bestanden met betalingen opladen
  Hier kunt u betalingsbestanden die u met het boekhoudpakket gemaakt hebt, uploaden, tekenen en laten verwerken door de bank.

 • Bestanden met domiciliëringen/LCR opladen
  Hier kunt u inningsbestanden die u met het boekhoudpakket gemaakt hebt, uploaden, tekenen en laten verwerken door de bank.

 • Handtekening toevoegen
  Hier kunt u betalingen bijtekenen. Let wel: dit is in sommige gevallen betalend. Uw contactpersoon kan u meer info geven.

 • Uitgebreid werkblad
  Hebt u minimum 40 betalingen? Hier kunt u ze klaarzetten en in 1 keer tekenen. Let wel: dit is in sommige gevallen betalend. Uw contactpersoon kan u meer info geven.

 • Multi-user werkblad
  Hier kunt u de verrichtingen van andere gebruikers bekijken. Let wel: dit is in sommige gevallen betalend. Uw contactpersoon kan u meer info geven.

 • Periodieke opdrachten
  Automatiseer regelmatig terugkerende betalingen aan leveranciers (periodieke opdrachten). Zo hoeft u er niet aan te denken en betaalt u altijd op tijd. Beheer uw periodieke opdrachten.

 • Betalen via domiciliëring
  Geef een leverancier de toestemming om lopende facturen direct te innen via KBC. Het bedrag gaat automatisch van uw zakelijke rekening.

 • Mandatenbeheer
  Mandaten zorgen voor een automatische vereffening van openstaande facturen van uw klanten en dergelijke. Beheer uw mandaten en maak eenvoudig invorderingsbestanden voor Europese domiciliëringen aan.

Module Rekeningen

Met deze module kan de gebruiker rekeninginformatie raadplegen en nieuwe rekeningen aanvragen.

Deze functies kunt u voor de gebruiker toevoegen of wijzigen:

 • Daginformatie
  Intraday rekeninginformatie

 • Vereffende rekeningen
  Bekijk chronologisch de rekeninginformatie van vereffende rekeningen. Deze verrichtingen zijn 10 jaar terug in de tijd raadpleegbaar.

 • Rubriekrekeningen
  Creëer een duidelijk onderscheid tussen eigen vermogen en gelden van derden. Open, sluit en beheer uw rubriekrekeningen (rekening voor een specifiek dossier of een bepaalde klant).

 • eGovernment
  Hier kunt u zich aanmelden op overheidsapplicaties met uw e-Businesskaart.

Module Beleggen

Met de module Beleggen krijgt de gebruiker zicht op de termijnbeleggingen en effecten.

Deze functies kunt u voor de gebruiker toevoegen of wijzigen:

 • Rapport vermogensbeheer
  Wordt uw portefeuille beheerd door KBC Asset Management? Dan vindt u hier de maandrapporten met onder meer de rendementsberekening, posities en transacties.

Module Volmachten

Met de module Volmachten kan de gebruiker de volmachten op rekeningen raadplegen en wijzigingen aanvragen. Voor het goedkeuren van wijzigingen moet er wel een collega worden aangesteld met fiateringsbevoegdheid.

Meer info vindt u hier.

Module Kaarten

Met de module Kaarten kan de gebruiker een nieuwe debet- en/of kredietkaart aanvragen.
Deze functies kunt u voor de gebruiker toevoegen of wijzigen:

 • Kaarttransacties raadplegen
  Hier kunt u de verrichtingen van uw kredietkaart(en) bekijken en een kopie van uw uitgavenstaat opvragen.

 • Kaartinstellingen raadplegen
  Hier vindt u de instellingen van uw betaalkaarten:
  - Limieten (alleen voor debetkaarten)
  - Betalen op het internet
  - Internationaal kaartgebruik
  - Contactloos betalen

 • Prepaid kaart laden
  Hier kunt u uw KBC-Business Prepaid Kaart(en) herladen.

 • Beheer kaartinstellingen
  Hier kunt u de instellingen van uw betaalkaarten aanpassen:
  - Limieten (alleen voor debetkaarten)
  - Betalen op het internet
  - Internationaal kaartgebruik
  - Contactloos betalen

Module Verzekeringen

Na activatie van de module Verzekeringen kunt u voor de gebruiker specifieke functies toevoegen of wijzigen.

 • Patrimonium
  • De polis raadplegen
   Hier vindt u uw informatie per polis (zoals waarborgen en premiegegevens).
  • Schade aangeven
   Bent u verzekerd tegen schade en liepen uw gebouwen onverwachts schade op? Doe dan hier vlot online de schadeaangifte.

 • Voertuigen
  • De polis raadplegen
   Hier vindt u uw informatie per polis (zoals waarborgen en premiegegevens).
  • Schade aangeven
   Bent u verzekerd tegen schade en liepen uw voertuigen onverwachts schade op? Doe dan hier makkelijk online de schadeaangifte.

 • Bedrijfswerking
  • De polis raadplegen
   Hier vindt u uw informatie per polis (zoals waarborgen en premiegegevens).
  • Schade aangeven
   Bent u verzekerd tegen schade en liepen bijvoorbeeld uw machines onverwachts schade op? Doe dan hier makkelijk online de schadeaangifte.

 • Personen
  • Overzicht verzekeringen ongevallen
   Hier vindt u uw polisinformatie, zoals waarborgen en premiegegevens. 
  • Schadeaangifte ongevallen
   Hier kunt u een ongeval aangeven, bewaarde aangiften afwerken en documenten digitaal versturen naar KBC Verzekeringen (CBC Assurances).
  • Overzicht ongevallen
   Hier kunt u uw aangiften opvolgen, preventie-info bekijken en documenten voor uw schadedossier digitaal versturen naar KBC Verzekeringen (CBC Assurances).

 • Groepsverzekering en hospitalisatie
  • Overzicht groepsverzekeringen
   Hier vindt u alles over uw groepsverzekeringspolis(sen), zoals de verzekerde categorie en de waarborgen. Voor elke aangeslotene ziet u de persoonlijke en professionele gegevens (o.a. loon), opgebouwde pensioenreserves, premies en waarborgen.
  • Jaarlijks registreren lonen werknemers
   Hier kunt u tijdens de periode van het jaarlijkse beheer nieuwe lonen registreren voor de groepsverzekeringspolis en de lonen raadplegen.
  • Documenten en bestanden
   Hier vindt u bestanden en documenten over uw groepsverzekering en/of collectieve hospitalisatieverzekering, zoals premieoverzichten (incl. lonen). U kunt ook uw e-mailadres toevoegen, dan ontvangt u een bericht wanneer er een nieuw document klaarstaat.
  • Beheer werknemers
   Hier kunt u nieuwe werknemers aansluiten in de groepsverzekering. U kunt de gegevens van een aangesloten werknemer ook wijzigen, zoals bij een uitdiensttreding, adreswijziging of wijziging van het tewerkstellingspercentage.

Module Kredieten

Met de module Kredieten krijgt de gebruiker zicht op de kredieten van uw bedrijf. Om kredieten op te nemen zijn er aparte volmachten nodig.

Deze functies kunt u voor de gebruiker toevoegen of wijzigen:

 • Rapporten van vereffende kredieten aanvragen
  Hier vindt u de verrichtingen van uw afgesloten kredietdossiers.

 • Investeringskrediet opnemen
  Een bedrijfsinvestering gepland? Gebruik het investeringskrediet om deze uitgave te financieren. Maak een keuze uit het ruime aanbod van terugbetalingsmogelijkheden en bepaal de looptijd. Interesten en kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

 • Rapporten voor lokale overheden
  Vraag als lokale overheid rapporten op van uw commerciële kredieten. Gebruik het elektronische rapport en laad het op in het systeem van uw gemeente.

Toepassingen beheren in het administratieportaal

Welke toepassingen kan ik waar online aanvragen?

U kunt alle toepassingen vlot online aanvragen via uw administratieportaal in het KBC Business Dashboard.

Het aanvraag- en goedkeuringsproces van Go&Deal, eDocBox, Flexims, KBC Invest for Business, ComFin Touch en KBC Business wordt ook 100% digitaal verwerkt, zonder tussenkomst van het kantoor.

Kan ik zelf vennootschappen toevoegen aan een toepassing in het KBC Business Dashboard?

 • U kunt zelf een bijkomende vennootschap toevoegen aan de toepassing, als deze vennootschap al gekend is binnen de Business Dashboard Overeenkomst. Eén adres: uw administratieportaal.
 • Wilt u aan een toepassing een volledig nieuwe vennootschap toevoegen die nog niet gekend is via de Business Dashboard Overeenkomst? Dan kan ook, maar in dat geval helpt het bedrijvencentrum u graag verder.

Kan ik een nieuwe, extra beheerder toevoegen aan toepassingen?

Als beheerder kunt u inderdaad via uw administratieportaal een extra beheerder toevoegen aan een toepassing. Deze nieuwe beheerder is meteen ook beheerder van het KBC Business Dashboard en kan, net als u, meer autonoom administratieve zaken uitvoeren via zijn administratieportaal.

Volmachten op rekeningen raadplegen in het administratieportaal

Kan ik opzoeken wie op welke rekening een volmacht heeft?

 • Iedere beheerder van het KBC Business Dashboard kan eenvoudig volmachten opzoeken en raadplegen, rechtstreeks vanuit zijn of haar administratieportaal op het KBC Business Dashboard.
 • Dankzij de handige filterfunctie zoekt u snel op volmachthebber of rekening.
  Tip: u kunt ook andere KBC Online for Business-gebruikers hiertoe toegang geven.
 • Wilt u niet alleen volmachten opzoeken en raadplegen, maar ook beheren? Dan neemt u het best contact op met uw KBC-bedrijvencentrum. Zij vertellen u alles over de gratis e-volmachtentoepassing, waarmee u online en realtime volmachten raadpleegt, wijzigt en schrapt.

Attesten aanvragen

Welke attesten kan ik aanvragen via het Business Dashboard?

 • Bevestiging identiteit rekeninghouder
 • Arbeidsongevallen
 • Jaarverslag interne dienst voor preventie
 • Notoriëteitsverklaring
 • Revisorenattest

Een extra troef

U kunt als beheerder een koppeling maken met uw boekhoudpakket.

Hebt u nog vragen over het KBC Business Dashboard, of zoekt u meer info? Lees dan zeker de veelgestelde vragen via de link hieronder.

Hulp nodig met

 • KBC Reach, Go&Deal of Flexims? Contacteer ons elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur GMT+1.
  • Telefoon: +32 16 43 25 32 of gebruik onze gratis nummers in het buitenland
  • E-mail: ebc.desk@kbc.be of flexims.desk@kbc.be
  • KBC Business Dashboard, Online for Business of KBC Business? Contacteer ons elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur GMT+1.
  • Telefoon (België): +32 16 43 25 23
  • Telefoon (Internationaal):
   • Duitsland: +49 (0)800 101 6152
   • Frankrijk: +33 (0) 800 236 328
   • Nederlands +31 (0) 800 02 00 103
   • UK: +44 (0) 800 056 33 24
  • E-mail: o4bcorporate@kbc.be
 • ComFin Touch? Contacteer ons elke werkdag tussen 08.30 en 16.30 uur GMT+1. (Vrijdag: 08.30-15.30 uur)
 • Isabel? Contacteer ons gerust elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 GMT+1.

Aanmelden in KBC Reach, Go&Deal, Flexims, eDocumentbox, of Online for Business? Klik op de blauwe knop 'Aanmelden' bovenaan deze pagina en kies dan voor het 'Business Dashboard'.

Wil je iets faxen? Dat kan naar +32 3 283 39 50.

Go&Deal FAQ

Met de digitale toepassing Go&Deal koopt of verkoopt u in realtime deviezen tegen scherpe prijzen. Leer hier hoe je de toepassing gebruikt. Lees hier het antwoord op enkele veelgestelde vragen.
Go&Deal FAQ

KBC Reach FAQ

Met KBC Reach heb je al je liquiditeiten onder controle. We tonen je alle kenmerken van deze handige tool.

KBC Reach FAQ

KBC Business-app FAQ

Veelgestelde vragen en hun antwoorden
KBC Business-app FAQ

KBC Business Dashboard FAQ

Hebt u vragen over het KBC Business Dashboard? Ontdek de antwoorden erop bij de veelgestelde vragen.
KBC Business Dashboard FAQ
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.