Ook buurtbewoners betrekken draagt bij tot duurzame projecten

Coöperatieve Storm ontwikkelt windparken met steun van KBC

Ook buurtbewoners betrekken draagt bij tot duurzame projecten

Coöperatieve Storm ontwikkelt windparken met steun van KBC

We hebben meer hernieuwbare energie nodig, daar is iedereen het over eens. Maar het bouwen van nieuwe windturbines loopt in ons land vaak niet van een leien dakje. Om die problematiek op te lossen, combineert de coöperatieve Storm het ontwikkelen van windprojecten met participatie van omwonenden. Zo pootte de CVBA in Lokeren 4 windturbines neer samen met 263 omwonenden en met de steun van KBC. CFO Kristof Moens: “De buurtbewoners financieren mee, maar de steun van KBC is onontbeerlijk om onze windparken te realiseren.”

Kristof Moens, CFO Storm

Het bouwen van een windpark doe je niet van de ene op de andere dag. Er zijn meestal lange vergunningstrajecten en het resultaat ervan is onzeker. De inplanting kan een impact hebben op de omwonenden, wat geregeld voor tegenstand zorgt. De coöperatieve Storm wil daarom een maatschappelijk draagvlak creëren door de buurtbewoners actief bij het project te betrekken: “De mensen die een deel van de lasten dragen, kunnen via de coöperatieve ook een deel van de lusten krijgen”, aldus Kristof Moens.

Storm heeft momenteel op 13 locaties windturbines die operationeel zijn. Op twee plaatsen zijn parken in aanbouw en voor 15 andere plaatsen is een vergunning aangevraagd. “In Vlaanderen is het nog steeds niet eenvoudig om een vergunning voor een windmolen te krijgen. In de ontwikkelingsfase schuilt het grootste risico. Als die eerste fase achter de rug is, kunnen omwonenden instappen. In Lokeren hebben uiteindelijk 263 omwonenden geïnvesteerd en hebben we zo iets meer dan een half miljoen euro opgehaald”, aldus Kristof Moens.

Niet iedereen kan aandeelhouder worden. Het is een voorrecht voor de buurtbewoners. “Telkens wanneer we een windpark bouwen, krijgen omwonenden de kans om aandeelhouder te worden. Tijdens een infovergadering lichten we ons project en de hele procedure toe. Eén aandeel kost 125 euro en je kunt er maximaal 24 kopen. Het opgehaalde geld wordt dan via een achtergestelde lening geïnvesteerd in het lokale windpark.”

Het belang van de KBC-experts

Onder een stralende zon en de stevig draaiende wieken van de vier Lokerse turbines, blikt de CFO ook tevreden terug op de samenwerking met KBC. “Een windmolenpark kan in principe zonder de inbreng van de coöperatieve gefinancierd worden. Dat is de goedkoopste manier om een project te realiseren, want het rendement dat wij aan de coöperatieve betalen, ligt toch een stuk hoger dan de interest op de bankfinanciering. Maar wij doen dat bewust niet, omdat we onze windparken via de coöperatieve ook lokaal willen verankeren. De middelen van KBC stelden ons in elk geval in staat om diverse projecten tegelijk op touw te zetten. Ze gaven ons meer financiële ademruimte.”

Kristof Moens heeft duidelijk ervaren dat KBC een bank is met een uitgebreide know-how in de financiering van hernieuwbare-energieprojecten.

Bij KBC zitten experts met kennis van zaken die op een heldere manier hun financieringsmodel uit de doeken doen. Ook tijdens de onderhandelingen waren de medewerkers steeds heel correct en transparant. Het team waar wij mee samenwerken gaat bovendien zeer proactief te werk. We kennen elkaar intussen al lang en ze kunnen als een echte partner met ons meedenken om tot de juiste oplossing te komen.”

Kristof Moens, CFO Storm

Voor de ontwikkeling van de toekomstige windparken, kijkt het bedrijf dus opnieuw naar KBC als potentiële financiële partner. “We zijn ambitieus. In de komende twee jaar willen we 40 nieuwe windturbines bouwen. Een aanbesteding moet uitmaken welke bankinstelling het interessantst voor ons is, maar ik ben er van overtuigd dat KBC opnieuw competitief uit de hoek zal komen”, geeft Kristof aan.

Aantrekkelijk rendement

Voor de in totaal 2631 vennoten blijkt Storm intussen een rendabele belegging. De CVBA keert eind juni een dividend van 5% uit. “Onze windparken presteren zoals verwacht. Dat maakt dat we onze financiële verplichtingen voor de lening vrij makkelijk kunnen aflossen. Binnen de coöperatieve en op de algemene vergadering is daarom ingestemd om, voor het derde jaar op rij, een dividend van 5% toe te kennen. Perfect binnen de vork van 4 tot 6% die was vooropgesteld”, besluit Kristof Moens.

Meer weten?

Contacteer je relatiebeheerder