De omnium-fietsverzekering voor je leasefiets

KBC Autolease

De omnium-fietsverzekering voor je leasefiets

KBC Autolease

Het is belangrijk om met een veilig gevoel te fietsen. Daarom biedt KBC Autolease een omnium-fietsverzekering aan voor wie graag zeker is van zijn stuk. Hieronder hebben we de belangrijkste info voor je opgelijst.

Wel verzekerd

 • Diefstal
 • Schade aan de fiets of fietsonderdelen. Het maakt niet uit of de schade gebeurde tijdens een werk- of een privéverplaatsing.
 • Vanaf 1 januari 2020 zijn eventuele accessoires mee verzekerd, op voorwaarde dat de schade aan deze accessoires deel uitmaakt van een gedekt schadegeval aan of met je fiets.

Niet verzekerd

 • Schade door slijtage of gebrek aan onderhoud
 • Schade die geen invloed heeft op het gebruik, zoals krassen
 • Schade die valt onder de garantie, of het gevolg is van een fabricagefout
 • Schade aan de batterij of oplader van de elektrisch aangedreven fiets zonder dat er schade is aan de fiets zelf
 • Schade ten gevolge van deelname aan wedstrijden
 • Diefstal als je de verplichte voorzorgsmaatregelingen niet hebt nageleefd

1. Heb je een contract inclusief fietsverzekering? Dan heeft KBC Autolease voor jou een verzekering afgesloten voor diefstal en schade.

De volledige verzekeringsvoorwaarden vind je hier:

Verzekeringsvoorwaarden voor fietsleasingoffertes tot 31/12/2019
Verzekeringsvoorwaarden voor fietsleasingoffertes vanaf 01/01/2020

2. Heb je een contract exclusief fietsverzekering? Neem dan contact op met je vlootverantwoordelijke. 

 • Stadsfiets
 • Plooifiets
 • Koersfiets
 • Mountainbike
 • Elektrische (stads)fiets met trapondersteuning tot maximaal 25 km/u
 • High speed bike met trapondersteuning tot maximaal 45 km/u
 • Bakfiets, al dan niet met elektrische aandrijving tot 25 km/u of tot 45 km/u, met trapondersteuning

Contacteer KBC Autolease als je een fietstype wilt laten verzekeren dat hier niet is opgelijst.

Nee, als de high speed bike een snelheid haalt van maximaal 45 km/u met trapondersteuning is het volgens de Belgische wetgever niet nodig om een BA-verzekering motorvoertuigen te sluiten.

De high speed bikes in ons aanbod vallen onder deze omniumverzekering voor diefstal en schade.

Heb je een ongeval met een tegenpartij? Dan doe je het best een beroep op je familiale verzekering. Wij adviseren je daarom om de voorwaarden van je familiale verzekering over high speed bikes te controleren.

Ja, voor ieder schadedossier (ongeval of diefstal) moet je een franchise of vrijstelling betalen van 50 euro, ongeacht het fietstype.

Heeft je fiets schade die nog hersteld kan worden, maar die niet verzekerd is onder onze voorwaarden? Dan laat je je fiets herstellen bij een erkende fietshandelaar op jouw kosten.

Is je fiets onherstelbaar beschadigd? Dan maken we afrekening op van je leasecontract voor de fiets, de opties en de accessoires.

Ja, je bent wereldwijd verzekerd.

Je fiets, opties en accessoires zijn gedekt tegen schade en diefstel op voorwaarde dat:

 1. Je je fiets hebt vastgemaakt met een ART-fietsslot (cat. 2)
  Als je je fiets op een onbewaakte plek achterlaat, moet je hem aan een object vastmaken (hek, paal, fietsstalling, …). We adviseren je daarom om een kettingslot toe te voegen aan je leasecontract.

 2. Je verantwoordelijk bent omgegaan met je fiets (als een goede huisvader)

Goed om weten

De KBC Autolease fietsleasing is een schadeverzekering. Deze verzekering bevat een alle-risico's-verzekering voor je fiets.

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De begindatum en de duur van de verzekering valt samen met deze van de fietsleasing
 • Je contactpersoon bij KBC Autolease is het eerste aanspreekpunt bij klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

De KBC Autolease fietsleasing is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB

Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep
 

Documenten