Diversiteit en inclusie

Gelijke behandeling

diversiteit inclusie kbc

In onze HR-beleidslijnen, rekruterings- en promotiebeleid en loonsystemen maken we geen onderscheid inzake geslacht, geloof, etnische achtergrond of seksuele geaardheid. Die gelijke behandeling van werknemers hebben we ook opgenomen in de KBC-Gedragscode,  in de beleidslijn Diversity & Inclusion en in de verschillende manifesten en charters die we hebben ondertekend. We willen als werkgever een duidelijk signaal geven aan de maatschappij: we behandelen onze werknemers op een maatschappelijk verantwoorde manier. Daarbij spelen wederzijds vertrouwen en respect een belangrijke rol. Daarnaast verhogen we ook intern het bewustzijn rond diversiteit bij onze medewerkers. Iedereen heeft immers een eigen unieke combinatie van zichtbare en minder zichtbare eigenschappen.

>> Lees verder ...

 

Céline Pfister over genderdiversiteit binnen IT

Is genderdiversiteit in de IT-wereld nog steeds een issue? Het antwoord van Céline Pfister, General Manager ICT Corporate & Investments bij KBC, is ‘ja’. We hebben nog een weg af te leggen. Ze vertelt je waarom genderdiversiteit belangrijk is en hoe KBC dat aanpakt. 

>> Lees het interview

Neem je loopbaan in eigen handen

In september 2022 startte Luna Zhang haar traineeship bij KBC IT; een volledig gepersonaliseerde leerervaring van 27 maanden waarin ze wordt aangemoedigd en ondersteund om haar eigen carrièrepad uit te werken. Laat haar verhaal jou inspireren.

Lees het interview