KBC verbindt en maakt het verschil

Om onze positieve invloed op de samenleving te versterken, hebben we vijf focusdomeinen bepaald waarin we toegevoegde waarde kunnen creëren en kunnen beantwoorden aan werkelijke noden van de samenleving. Die toegevoegde waarde willen we creëren door innovatieve oplossingen te ontwikkelen in die domeinen waar een bank-verzekeraar echt het verschil kan maken. Maar als lid van Team Blue kan je mee het verschil maken op verschillende fronten. Enkele voorbeelden:

KBC voelt zich sterk betrokken bij de kansarme medemens in het Zuiden. Als bank-verzekeraar vertalen wij die betrokkenheid in een engagement voor microfinancierings- en verzekeringsprojecten. Wij bundelen onze inspanningen in het partnership met de ontwikkelingsorganisatie BRS.

>> Lees het verhaal van Katia die aan de slag ging als vrijwilliger voor BRS

Kom op tegen Kanker

Kanker raakt mensen diep, Kom op tegen Kanker biedt hoop. KBC is ondertussen al meer dan 30 jaar verbonden met Kom op tegen Kanker, een sterk partnership dat ook gedragen wordt door ons, Team Blue. Elk jaar opnieuw engageren collega's zich met volle overgave voor de 1000km en de 100km-run, of kopen een azalea, een pet, een lichtpuntje,... Samen komen we zo een stapje dichter bij de droom van Kom op tegen Kanker : een wereld zonder kanker.

De Warmste Week

KBC is de exclusieve hoofdpartner van ‘De Warmste Week’ en daar zijn we enorm fier op! Als bank-verzekeraar van hier vinden we het vanzelfsprekend om dit soort fantastische acties te steunen én stellen daar graag ons uitgebreide netwerk voor ter beschikking.

Get a Teacher

Financiële educatie: Het versterken van financiële geletterdheid bij jongeren is een belangrijk aandachtspunt voor KBC. We lanceerden ‘Get a teacher’, een lespakket voor middelbare scholen en hoger onderwijs waarmee we jongeren inzicht geven in de financiële wereld, en daardoor ook in hun persoonlijke financiële situatie. Zo willen we bijdragen tot een gezonde financiële attitude. De lessen worden gegeven door vrijwillige KBC’ers die naast hun gewone job iets extra willen doen met hun expertise. De belangstelling vanuit het onderwijs gaat jaar na jaar in stijgende lijn. 

Lees meer over Get-a-Teacher en maak kennis met de mensen achter dit initiatief.

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=KeC1Jsjdv8c

Stadsprojecten

KBC engageert zich in maatschappelijke organisaties die inzetten op het versterken van kansarme en kwetsbare mensen. Wij focussen op tewerkstellings-, opleidings- en competentieversterkende trajecten. Deze scope kan prima worden gecombineerd met aandacht voor circulaire economie, mobiliteit, milieu of sociale cohesie.PEP! vzw helpt jongeren uit kansengroepen om zich te ontplooien vanuit hun interesses, competenties en talenten. Tijdens de vakantiemaanden trekt PEP! met jongeren naar verschillende bedrijven voor een summer class rond technologie en innovatie. De Surf Studio van KBC verwelkomde hen graag.

  • PEP! vzw helpt jongeren uit kansengroepen om zich te ontplooien vanuit hun interesses, competenties en talenten. Tijdens de vakantiemaanden trekt PEP! met jongeren naar verschillende bedrijven voor een summer class rond technologie en innovatie. De Surf Studio van KBC verwelkomde hen graag.
  • Fietsschool: Jonge asielzoekers veilig op de fiets.
    Mobiel 21 klopte bij KBC aan voor de financiering van een fietsproject voor jongeren die in een opvangcentrum verblijven. KBC werkte een educatief pakket op maat uit om kennis & toepassing van verkeersregels bij te brengen en veilig fietsgedrag te stimuleren. Daarnaast zorgden we voor de aankoop van extra fietsen en fietsherstelgerief om de bestaandefietsvloot in het fedasilcentrum te upgraden.
https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=fYxo6MBiNmU