Met de mensen van Get-a-Teacher op de schoolbanken

Je weg vinden in de financiële wereld is voor jongeren niet altijd evident. Dankzij het Get-a-Teacher-programma kunnen scholen een KBC-medewerker naar hun school halen om hun leerlingen slim te leren omgaan met geld. In het Miniemeninstituut in Leuven ontmoeten we Kris Wijnants, Mieke Van Opdenbosch en Tina Govaerts. Zij nemen nu de coördinatie van Get-a-Teacher voor hun rekening. Ook KBC-lesgevers Tom De Ridder en Sarah Lasuy schuiven aan de gesprekstafel aan. 

“Get-a-Teacher werd zeven jaar geleden opgestart”, herinnert Mieke zich. “Op dat ogenblik was financiële educatie in het onderwijs beperkt. We merkten ook dat jongeren schroom hebben om aan een bank een vraag te komen stellen. En dat ze datgene wat op social media over geld wordt verteld soms te snel voor waar aannemen. We voelden dan ook dat een opleidingsprogramma over geldzaken een echte meerwaarde kon hebben.”  

Vandaag biedt KBC de lespakketten ‘Wees een held met je geld’, ‘Budgetteren kan je leren’, ‘Slim leren omgaan met geld’; ‘Ondernemen is spannend’; ‘Ondernemen - Word je eigen baas' en ‘Ondernemen - Financieringsmix’ aan. “Tijdens onze lessen komen er geen producten en diensten van KBC aan bod”, verduidelijkt Kris. “De lessen zijn gratis en vrijblijvend. We zijn vooral actief in het secundaire onderwijs. Maar iedere school kan in principe bij ons terecht. Zo krijgen we de laatste jaren ook veel vragen om les te geven aan volwassenen en in het hoger onderwijs.” 

De Get-a-Teacher-lesgevers komen uit alle geledingen van ons bedrijf.

Mieke

Mieke

“Om aan de vele aanvragen tegemoet te komen, kunnen we een beroep doen op een honderdtal KBC-lesgevers. Zij komen uit alle geledingen van ons bedrijf, zowel vanuit onze hoofdkantoren als onze bankkantoren”, zegt Mieke. De lessen worden tijdens de kantooruren gegeven. Daarbij merkt Kris op: “Als je weet dat we jaarlijks meer dan duizend lessen organiseren, besef je dat KBC een aanzienlijke som in dit project investeert.” 

Volgens Tina kan elke KBC-medewerker een Get-a-Teacher lesgever worden. “Leeftijd, geslacht of diploma maakt niet uit. Iedere medewerker die zich wil engageren, krijgt van ons een opleiding. Daarna gaan ze een ervaren lesgever observeren. En vervolgens mogen ze hun eerste solo-les geven. In de loop van het schooljaar brengen we de lesgevers ook vaak samen zodat ze ervaringen en tips kunnen uitwisselen.” 

Mijn allereerste les gaf ik op mijn oude school, het College in Oostende.

Sarah

Sarah

Sarah Lasuy (Expert Wonen) en Tom De Ridder (Schadebeheerder-adviseur) herinneren zich hun allereerste les alsof het gisteren was. “Die gaf ik op mijn oude school, het College in Oostende”, vertelt Sarah. “Ik was niet echt nerveus. Ik had wel al wat ervaring met jongeren, dus ik wist waar ik aan begon.” Ook bij Tom ebden de zenuwen vrij snel weg. “Ik merkte dat de leerlingen goed meewerkten en van mijn uitleg iets opstaken. Dat gaf me vertrouwen.” 

Voorbeelden uit de leefwereld van de jongeren spreken altijd tot de verbeelding.

Tina

Tina

“We verlangen van onze lesgevers dat ze aansluiting zoeken bij de leefwereld van de jongeren”, benadrukt Tina. “Zo moet een les worden afgestemd op de noden van de klasgroep. Afhankelijk van hun kennis worden bepaalde aspecten binnen een opleidingspakket meer of eerst aan bod gebracht. Verder spreken voorbeelden uit de actualiteit of de leefwereld van de jongeren zeker tot de verbeelding. Zo kun je het over de aankoopprijs van een bromfiets hebben. Daar denken leerlingen uit de tweede graad, vijftienjarigen dus, al over na.” 

Ik geef les omdat financiële educatie nuttig en nodig is.

Tom

Tom

Het geeft Sarah en Tom veel voldoening dat ze de leerlingen iets kunnen bijbrengen. “Ik geef les omdat ik van mening ben dat financiële educatie nuttig en nodig is”, zegt Tom. Sarah vindt ook de afwisseling heel leuk. “In plaats van dag in dag uit op kantoor te zitten, is het fijn om in een klaslokaal te komen en te ontdekken wat daar precies leeft. Je leert er immers hoe jongeren op dat moment in het leven staan.”  
 
Volgens Mieke worden de inspanningen van de KBC-lesgevers altijd enorm gewaardeerd. “Enerzijds geven de scholen vaak aan dat hun leerkrachten niet genoeg onderlegd zijn om uitleg te geven over sparen en beleggen bijvoorbeeld. Dan is ondersteuning vanuit de praktijk welgekomen. Anderzijds reageren ook de leerlingen enthousiast. Na elke les vragen we hen om een evaluatieformulier in te vullen. En daar noteren sommigen wel heel leuke zaken in.”  
 
Dat kan Tina beamen. “Onlangs schreef iemand dat de lesgeefster opslag moest vragen.” (Lacht) Mieke pikt daarop in: “Het mooiste compliment dat we kunnen krijgen is wanneer de leerlingen ons vragen of onze medewerkers niet op permanente basis bij hen les kunnen komen geven. Omdat er op hun school nog openstaande vacatures zijn. Als ik dat zie, stuur ik dat naar de lesgever door, en zeg, kijk eens hier, ze bieden je al een job aan. Je hebt dat dus supergoed gedaan.” 

Als ze iets in hun rugzakje kunnen meenemen, dan is onze missie geslaagd.

Kris

Kris

Ook voor Kris is de feedback van de jongeren belangrijk. “Als je hen hoort zeggen dat zij iets van onze lessen hebben opgestoken en met de opgedane kennis actief aan de slag zullen gaan, dan geeft me dat een ontzettend voldaan gevoel. Als ze iets in hun rugzakje van het leven kunnen meenemen, dan is onze missie geslaagd. Dan hebben we een verschil kunnen maken!”  

Ontdek hoe je een Get-a-Teacher les aanvraagt
Wil je ook meebouwen aan de maatschappij van morgen? Lees alles over werken bij KBC.
Lees over andere verbindende initiatieven van KBC