Verzekering voor je scooter of speed pedelec

Verzekering voor je scooter of speed pedelec

 • Neem enkel de wettelijk verplichte verzekering of kies voor meer zekerheid met onze opties
 • Reken op pechverhelping in België, Nederland en Luxemburg met onze optie pechbijstand
 • Waar je ook bent, schade aangeven doe je met onze app
Maak een afspraak voor je brommerverzekering

Wettelijk verplicht: burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Rij je op de openbare weg met een scooter, speed pedelec of brommer klasse A of klasse B? Dan ben je wettelijk verplicht om een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) af te sluiten.

Deze verplichte verzekering vergoedt de schade die je met je bromfiets aan anderen toebrengt wanneer je een ongeval veroorzaakt. Denk aan verwondingen en schade aan andere voertuigen of gebouwen.

Wel verzekerd

 • Schade die je met je brommer toebrengt aan anderen. Zowel materieel (blikschade, schade aan gebouwen) als lichamelijk (doden of gewonden)
 • Raakte een zwakke weggebruiker gewond in een ongeval waarin je brommer betrokken was? Dan vergoeden we die verwondingen, ook al ging jij niet in de fout

Niet verzekerd

 • Schade aan je eigen brommer
 • Lichamelijke verwondingen die je als bestuurder oploopt bij een verkeersongeval
 • Schade veroorzaakt door deel te nemen aan een wedstrijd

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Optioneel: breid je KBC-Polis voor Uw Voertuig - Bromfiets uit

Wil je meer zekerheid? Breid dan je verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid uit met enkele opties. Niet wettelijk verplicht, maar het kan je wel heel wat kosten besparen.

Deze bijkomende rechtsbijstandverzekering komt goed van pas in heel wat scenario’s

 • Je hebt een geschil met de overheid over de inschrijving van je voertuig
 • Strafrechtelijke verdediging bij een verkeersmisdrijf zoals te snel rijden of door het rood licht rijden
 • Je hebt een geschil met de hersteller van je scooter, speed pedelec of bromfiets

In deze gevallen is juridische hulp en bijstand geen overbodige luxe. KBC streeft altijd een minnelijke schikking na. Lukt dat niet? Dan raadt KBC je een advocaat aan die je bijstaat voor de rechtbank. Je kunt ook zelf een advocaat kiezen. Wij betalen de kosten voor de gerechtelijke procedure tot 100.000 euro.
 

Wel verzekerd

 • Heeft de tegenpartij jou schade toegebracht? Dan helpen we je die terug te vorderen
 • Juridische hulp bij contractuele geschillen, zoals bij de aankoop van je brommer of het herstel ervan
 • Juridische hulp bij administratieve geschillen, zoals de inschrijving van je voertuig, de intrekking van je rijbewijs en de technische keuring
 • Strafrechtelijke verdediging bij een verkeersmisdrijf, zoals met overdreven snelheid rijden of dronken je brommer besturen

Niet verzekerd

 • Boetes en minnelijke schikkingen
 • Geschillen over betaald personen- en goederenvervoer
 • Geschillen over de deelname aan wedstrijden en opzettelijke misdrijven
 • Geschillen over het huren of verhuren van je brommer

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Met deze verzekering is je voertuig ook verzekerd tegen schade door diefstal, poging tot diefstal en brand. Bij totaal verlies garanderen we de terugbetaling van de aankoopprijs tot 12 maanden na de datum van aankoop.

Wel verzekerd

 • Schade door brand, ontploffing of blussen
 • Smeltschade door een kortsluiting
 • Diefstal en poging tot diefstal
 • Schade aan je brommer door een ongeval of vandalisme in de periode dat hij gestolen was
 • Wij betalen de sleepkosten en repatriëringskosten van de brommer en bestuurder(s) tot maximaal 750 euro

Niet verzekerd

 • Schade aan je eigen brommer door een verkeersongeval
 • Diefstal als je brommer niet op slot was en zich op een publieke plaats bevond
 • Schade door slijtage of een gebrek aan onderhoud
 • Schade die je met opzet veroorzaakt
 • Verwondingen die je als bestuurder oploopt

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Met KBC-VAB Bijstand mag je rekenen op bijstand voor je brommer én pechverhelping. In België, Nederland, Luxemburg en tot 15 km over de Belgische landsgrenzen met Duitsland en Frankrijk.

Wel verzekerd

 • Rijdt je bromfiets niet meer door een ongeval of pech? Wij zorgen voor pechverhelping of het slepen van je bromfiets

Niet verzekerd

 • Betaalde of winstgevende sportbeoefening en trainingen
 • Schade die je opzettelijk veroorzaakt
 • KBC betaalt geen herstellingen, enkel kosten zoals takelkosten en verzendingskosten voor wisselstukken

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Verzekering voor brommer of scooter

Wist je dat je als bestuurder niet bent verzekerd voor je eigen verwondingen als je zelf een ongeval veroorzaakt? De verplichte BA-verzekering dekt enkel de schade die je aan anderen berokkent. Een bestuurdersverzekering biedt daarvoor een oplossing. Veroorzaak je een ongeval en ben je gekwetst? Dan vergoeden we de kosten voor je medische verzorging.
 

Wel verzekerd

 • Medische verzorging na een ongeval
 • Kosten voor aangepast vervoer als je voor verzorging naar het ziekenhuis moet
 • Vergoeding voor blijvende letsels
 • Financiële steun voor je nabestaanden en terugbetaling van begrafeniskosten als je overlijdt

Ook als je voor het ongeval verantwoordelijk was, betalen we de vergoedingen.

Niet verzekerd

 • Ongevallen tijdens je beroepsleven
 • Ongevallen die je opzettelijk of door een zware fout veroorzaakt
 • Deelname aan en oefening voor snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijden
 • Ongevallen die je veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5‰, in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand door het gebruik van andere producten dan alcohol

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Welke verzekering voor een speed pedelec nemen?

Je elektrische fiets of speed pedelec verzeker je met een fietsverzekering of met een brommerverzekering. Welke verzekering je nodig hebt, hangt af van het type fiets.

Wanneer heb je een fietsverzekering nodig?

 • Je fiets heeft een autonome hulpmotor (kan rijden zonder te trappen) en rijdt autonoom maximaal 25 km/u
  of 
 • Je fiets heeft trapondersteuning (kan niet rijden zonder te trappen) en rijdt maximaal 45 km/u

Meer info over de fietsverzekering

Wanneer heb je een brommerverzekering nodig?

Heeft je speed pedelec een autonome motor (kan rijden zonder te trappen) en rijdt hij autonoom maximaal 45 km/u? Dan is een aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (bromfietsverzekering) verplicht.

→ Maak nu een afspraak voor een brommerverzekering

Goed om te weten

 • De KBC-Polis voor Uw Voertuig - Bromfiets kan één of meer van de bovenstaande verzekeringen bevatten. Het type verzekering kun je afleiden uit de benaming van de verzekering.
 • Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Polis voor Uw Voertuig - Bromfiets kun je terecht bij een expert Verzekeren in een van onze kantoren. Maak nu een afspraak voor je bromfietsverzekering.

De KBC-Polis voor Uw Voertuig - Bromfiets is een product van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België
BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601, BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Benieuwd hoeveel je brommerverzekering kost?

Maak een afspraak voor je brommerverzekering