Welke verzekering heb je nodig voor een woning?

Welke verzekering heb je nodig voor een woning?

Ga je een huis kopen of bouwen? Huur je een appartement? Of misschien zit je aan de andere kant van het verhaal en ben je eigenaar of verhuurder. In welke schoenen je ook staat, je woning verdient bescherming. We helpen je bij de zoektocht naar een geknipte verzekering voor je huis of appartement. 

Welke verzekering heb je nodig als je een huis koopt?

De mogelijkheden op vlak van verzekeringen verschillen vaak per verzekeringsmaatschappij. Vraag daarom altijd naar transparantere info in je bankkantoor of bij je expert Verzekeren. 

Beschermd met de brandverzekering

De ene brandverzekering is de andere niet. Bepaalde dekkingen van verzekeraar A zitten namelijk niet in het pakket bij verzekeringsmaatschappij B. Ga ervan uit dat de doorsnee brandverzekering – ook wel woonverzekering genoemd – je beschermt tegen volgende zaken

 • Schade aan je woning: zoals brand en inbraak, water- en stormschade, glasbreuk en ontploffingen
 • Je inboedel: je meubelen
 • Je burgerlijke aansprakelijkheid naar anderen toe: bijvoorbeeld een waterlek in je badkamer dat ook voor schade zorgt bij je buren

Je regelt de brandverzekering het best meteen zodra je handtekening op de onderhandse verkoopakte staat. Zeker wanneer je op dat moment ook de eigendomsrechten en sleutels in handen hebt. 

> Ontdek meer over onze brandverzekering

Schuldsaldoverzekering als vangnet

Koop je een huis, dan ga je wellicht een hypothecaire lening aan. De terugbetaling spreid je over een aantal jaren. Maar wat als je overlijdt tijdens die periode? Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering behoedt je nabestaanden voor nare financiële gevolgen. Mocht je overlijden, zal de terugbetaling niet op de schouders van je nabestaanden terechtkomen. Afhankelijk van je keuze, zal het uitstaande kapitaal van de hypothecaire lening volledig of gedeeltelijk terugbetaald worden.

Tip! In sommige gevallen zijn de premies van de schuldsaldoverzekering fiscaal aftrekbaar. Vraag ernaar wanneer je de verzekering afsluit.

> Ontdek meer over onze schuldsaldoverzekering

Gewaarborgd wonen

Plotseling je job verliezen of onverwacht arbeidsongeschikt worden ... Het kan de afbetaling van je hypothecair krediet danig in de war sturen. Wanneer het noodlot toeslaat, kun je misschien wel terugvallen op de gratis verzekering Gewaarborgd Wonen. De verzekering Gewaarborgd Wonen is een initiatief van de overheid en is gebonden aan een aantal voorwaarden.

> Ontdek meer over onze verzekering Gewaarborgd Wonen

Aanvullende verzekeringen

Er bestaan tal van extra verzekeringen voor zowel kopers als huurders. Van sloopkosten tot een brand in je woning die ook voor schade heeft gezorgd bij de buren: maximale bescherming reikt zover je zelf wilt. 

> Maak een afspraak en ontdek alle extra verzekeringen

Verzekerd van a tot z, kan dat ook als je een appartement koopt? Natuurlijk. Je hebt dezelfde verzekeringen nodig als bij de aankoop van een huis. Met één extra verzekering hou je wel best rekening: de syndicuspolis. 

Een syndicuspolis?

Deze verzekering is ook bekend onder de naam ‘blokpolis’ of ‘verzekering mede-eigendom’. De syndicus sluit de verzekering af omdat het gebouw in kwestie meerdere wooneenheden en zo ook verschillende eigenaars heeft. Eigenlijk is de syndicuspolis dus een soort brandverzekering.

Enkele kerneigenschappen

 • Afgesloten door de syndicus
 • Verzekert het gebouw in zijn geheel en elke mede-eigenaar mét zijn aandeel
 • Dekt alle privéwoongedeelten en gemeenschappelijke delen van het gebouw
 • Jij financiert de verzekering van je aandeel in het gebouw

De blokpolis is geen inboedelverzekering. Ben je eigenaar én bewoner van een appartement, moet je dus ook zelf even langsgaan bij de verzekeraar. 

Is er een syndicus aangesteld, dan stap je sowieso mee in de blokpolis. Maar ook als er geen syndicus is, heb je er belang bij om een brandverzekering te nemen. Om je eigendom te beschermen, maar ook om je aansprakelijkheid te beschermen voor bijvoorbeeld schade aan de omliggende appartementen. 

Over de inboedel van je huurder hoef je je niet te bekommeren. Het is aan hem om te zorgen voor een inboedelverzekering. Vraag hem om een woonverzekering voor huurders aan te vragen. 

Afstand van verhaal tegenover je huurder 

Als verhuurder wil je zeker zijn dat je huurder verzekerd is voor de schade die hij aan je eigendom zou berokkenen. Op die manier beschermt het  ‘afstand van verhaal’-gedeelte in je verzekering de beide partijen. Als de huurder schade heeft veroorzaakt, hoeft hij zich geen zorgen te maken om de financiële kant. Je verzekeraar neemt dat op zich.

Het voordeel voor jou als eigenaar is dat er geen sprake is van heen-en-weer-discussie tussen twee verzekeringsmaatschappijen. De extra kosten van deze clausule kun je verrekenen in de huurprijs. 

Aanvullende rechtsbijstand bij geschillen met de huurder

Achterstallige huur? Komt je huurder de gemaakte afspraken niet na? Sommige verzekeraars verlenen ook bescherming tegen geschillen met de huurder.

Tip! Sluit je aan bij het Vlaams Huurgarantiefonds. Zo bescherm je jezelf helemaal tegen mogelijke huurachterstand. 

Dat hangt ervan af in welke regio je een woning wilt huren. In Vlaanderen is een brandverzekering voor huurders verplicht sinds 1 januari 2019. In Wallonië is een huurdersverzekering al wettelijk verplicht sinds 1 september 2018. In Brussel is er voorlopig nog geen verplichting.

Als huurder is het uiteraard wel raadzaam om je huurdersaansprakelijkheid en je inboedel te verzekeren zodat je bij schade niet zelf voor de kosten moet opdraaien. Vaak is de huurder in het huurcontract trouwens verplicht om een brandverzekering af te sluiten.

Als je verhuist en tijdelijk twee huizen of appartementen bewoont, zijn beide woningen en de inhoud verzekerd tegen schade. Vergeet zeker niet je nieuwe adres door te geven aan je verzekeraar. Je polis wordt dan meteen aangepast aan de nieuwe woning. Zo ben je nooit onder- of oververzekerd. 

De overbruggingsperiode is vastgelegd op een bepaald aantal weken of maanden. Bekijk aandachtig je woonpolis en informeer bij je verzekeraar indien nodig.

Verhuis je naar het buitenland? Dan eindigt de woonverzekering op de verhuisdatum.

Wie zijn appartement of huis gaat renoveren, brengt beter zijn verzekeraar zo snel mogelijk op de hoogte. Hij zal je vragen om de aard van de werken te omschrijven

 • Het volume van de uitbreiding
 • Wijziging in de samenstelling van de kamers
 • Plaatsing van een nieuwe keuken, badkamer of andere extra ruimtes

Vergeet je dit op te nemen met je verzekeraar, loop je het gevaar dat je onderverzekerd bent.

Een huis bouwen of verbouwen brengt vaak risico's met zich mee zoals

 • Beschadiging of diefstal van materiaal op de bouwwerf
 • Ongevallen tijdens de bouwwerken
 • Schade bij de buren
 • Extra kosten als je aannemer of architect wegvalt

Daarom is het verstandig om je tegen de financiële gevolgen van deze risico's te verzekeren.

→ Maak een afspraak voor meer info over deze verzekering

Wat moet je weten over de KBC-Woningpolis?

De KBC-Woningpolis is een zaakschadeverzekering.

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt of als je je polis digitaal hebt afgesloten, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Je behoudt evenwel altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Woningpolis kun je terecht op onze website of bij je expert Verzekeringen.
De KBC-Woningpolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC Groep

Wat is verzekerd?

Voor huurders en eigenaars

 • Schade door brand of ontploffing
 • Waterschade
 • Schade door storm, hagel of blikseminslag. Bijvoorbeeld als een blikseminslag je elektrische toestellen vernielt, of als een storm of rukwind je tuinstel beschadigt.
 • Natuurrampen zoals overstromingen of aardbevingen
 • Schade door aanrijding
 • Vandalisme of (poging tot) diefstal in je woning of zelfs van inhoud buiten je woning, zoals je elektrische fiets die je op je oprit parkeert.
 • Je huisdieren zijn overal verzekerd.

Speciaal voor huurders

 • Schade aan vaste uitrustingen of verbeteringen die je als huurder op eigen kosten aangebracht hebt. Bijvoorbeeld als je tuinhuis schade oploopt tijdens een storm.

Speciaal voor verhuurders

Je burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan je huurder, als die veroorzaakt is door

 • Het gebouw, de terreinen, aangrenzende voetpaden, de garage die je verhuurt (ook als die ergens anders ligt of als je die huurt) of de inhoud ervan.
 • Klusjes aan het pand dat je verhuurt.

Op vakantie

 • Als je op vakantie gaat, dan verzekeren we je bagage in de vakantiewoning die je huurt of in je hotelkamer.
 • Ook op reis zijn je huisdieren wereldwijd verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Speciaal voor huurders

 • Typische huurschade, bijvoorbeeld door pluggen in de muur of kalkaanslag op het sanitair
 • Schade veroorzaakt door huisdieren

Algemeen

 • Verlies of opzettelijke schade
 • Schade veroorzaakt door
  • Instabiliteit van de ondergrond aan constructies die minder dan 2 jaar oud zijn, of aan terrassen en opritten
  • Grondwater of neerslag die binnengedrongen is doordat je kelders of buitenmuren niet waterbestendig zijn
  • Werken
  • Herstelling van een constructiefout
  • Diefstal van of uit een voertuig dat zich elders bevindt dan op het adres dat verzekerd is

Let wel: onze 'alle risico bescherming' van de inhoud geldt niet voor unieke goederen zoals antiek en kunst. Daarvoor bestaat er een specifieke verzekering 'waardevolle voorwerpen'. Vraag hierover meer uitleg aan je expert Verzekeren.

Noot: deze lijst is niet volledig. Voor de volledige lijst van wat wel/niet verzekerd is verwijzen we door naar onze productfiches onderaan.

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Wat moet je weten over de KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort?

De KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort is een Tak 21-overlijdensverzekering die je nabestaanden financieel beschermt. Overlijd je tijdens de looptijd van je lening, dan betaalt KBC het openstaande kredietbedrag geheel of gedeeltelijk terug. Zo hoeven je nabestaanden zich geen zorgen te maken over de afbetaling van de lening.

Welk bedrag is verzekerd?

Het dekkingspercentage van de schuldsaldoverzekering drukt uit welk percentage van het openstaande kredietbedrag verzekerd is. Ideaal is een percentage van 100%. Zo hoeven je erfgenamen of de andere kredietnemers de lening niet meer terug te betalen als jij zou overlijden.

Wat is niet verzekerd?

 • Overlijden van de verzekerde door zelfmoord in het eerste jaar van het contract. Euthanasie volgens de wettelijke voorwaarden is wel verzekerd.
 • Overlijden van de verzekerde door geweldpleging door toedoen van de verzekeringnemer of de begunstigde.
 • Overlijden door actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen.

Wat je nog moet weten

 • Op de KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort is het Belgisch recht van toepassing.
 • Er is een medische acceptatie vereist voor de Schuldsaldoverzekering Comfort.
 • De fiscale behandeling kan in de toekomst wijzigen, en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Je KBC-verzekeringstussenpersoon geeft je hierover graag advies op maat.
 • Looptijd: valt samen met de duur van het krediet waaraan deze verzekering is gelinkt.
 • Er bestaat een bijzonder solidariteitsmechanisme voor de schuldsaldoverzekering die dient als waarborg voor een hypothecair krediet met betrekking tot de enige en eigen woning. Als voor de schuldsaldoverzekering omwille van een verhoogd gezondheidsrisico een medische bijpremie wordt aangerekend die een bepaalde minimumdrempel overschrijdt, zorgt het compensatiemechanisme ervoor dat het surplus niet moet betaald worden door de verzekeringnemer, maar ten laste genomen wordt door de Compensatiekas. De verzekeringnemer hoeft niet uitdrukkelijk om de tussenkomst van de Compensatiekas te vragen. De verzekeringsonderneming, die een drempeloverschrijdende medische bijpremie oplegt, richt zich rechtstreeks tot de Compensatiekas om het surplus terug te vorderen. Bijkomende informatie hierover vind je bij je KBC-verzekeringstussenpersoon. 

 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.aswww.ombudsman.as
  Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Schuldsaldoverzekering Comfort is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker deze documenten voor je de verzekering afsluit

Schuldsaldoverzekering

Bescherm je gezin financieel, mocht je overlijden tijdens de looptijd van je krediet.

Moet je heropbouwen om vergoed te worden door de verzekering?

Een woningbrand is een traumatische gebeurtenis. Je KBC-verzekeringsagent is er om je te helpen met de praktische beslommeringen.