groeispaarrekening

Spaarrekening voor je kind


 • Spaarrekening op jouw naam, met je kind of kleinkind als begunstigde
 • Overdracht naar je (klein)kind op een door jou gekozen tijdstip 
 • Of overdracht als je kind of kleinkind een woning verwerft
 • Bedrag en spaarfrequentie bepaal je zelf

Waarom een KBC-Groeispaarrekening?

Met een KBC-Groeispaarrekening spaar je op een flexibele manier: je zet eenmalig een groter bedrag opzij, je spaart af en toe (bij), of je spaart met een automatische spaaropdracht.
Bovendien kies je wanneer het geld vrijkomt: op een vaste datum of als je kind of kleinkind een woning verwerft.

De KBC-Groeispaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening met derdenbeding van KBC Bank NV België, op naam van een of meerdere natuurlijke personen. Het Belgische recht is van toepassing.

Meer over de KBC-Groeispaarrekening

Digitaal openen en stopzetten

Een KBC-Groeispaarrekening kun je snel en eenvoudig openen en stopzetten in KBC Touch of KBC Mobile.

Controle over je spaargeld

Tot de dag voor het geld vrijkomt, kun je op elk moment en zonder kosten:

 • Je spaargeld opvragen
 • De begunstigde wijzigen
 • De datum van vrijgave aanpassen
 • Wijzigen van de ene naar de andere vrijgaveformule

Opbrengst van een KBC-Groeispaarrekening

Basisrente

0,01%

Getrouwheidspremie

0,10%

De rentepercentages zijn bruto-tarieven, uitgedrukt op jaarbasis en kunnen op elk moment worden aangepast. De RV bedraagt 15%. De actuele percentages vind je altijd hier en in je KBC-kantoor. Als de rente wijzigt, informeren we de rekeninghouder via de rekeningafschriften.

Kenmerken van een KBC-Groeispaarrekening

 • Fiscaal voordelig
  Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 980 euro rente per jaar (inkomsten 2021) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15% bedraagt.
 • Gratis spaarrekening
  Geen kosten om je spaarrekening te openen en te beheren. Voor het verzenden van rekeninguittreksels met de post betaal je 2,50 euro per maand bij maandelijkse verzending of 25,00 euro per maand bij dagelijkse verzending.
 • Risico
  Het geheel van de deposito’s die je bij KBC Bank aanhoudt, wordt onder bepaalde voorwaarden gewaarborgd ten belope van maximaal 100.000 euro per persoon. In geval van insolventie van KBC Bank (vb. faillissement) loop je het risico het bedrag van je deposito’s boven 100.000 euro te verliezen of kan dat bedrag verminderd of omgezet worden in aandelen. Je kunt de brochure 'Bescherming deposito’s en financiële instrumenten in België' kosteloos bij je KBC-kantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming.
 • Altijd beschikbaar
  De KBC-Groeispaarrekening is een product van onbepaalde duur. De tegoeden op je spaarrekening zijn op elk moment en zonder kosten opvraagbaar. Het contract derdenbeding, dat is verbonden aan deze rekening, is van bepaalde duur: je kiest zelf wanneer het geld aan de begunstigde mag worden vrijgegeven.

Een cadeau voor je kindje

Systematisch sparen levert op termijn een mooi bedrag op. En dat belonen we met een cadeau! Is je kind jonger dan 3 jaar? Dan bezorgt KBC  je een origineel babycadeau: een Bumba-badcape.

Meer info

Lees het document met essentiële spaardersinformatie voordat je een spaarrekening opent.

Bij klachten kun je contact opnemen met klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 en/of met ombudsman@ombudsfin.be.

Open nu een spaarrekening