Overlijdensverzekering

Overlijdensverzekering

 • Bescherm je nabestaanden tegen de financiële gevolgen van je overlijden
 • Bepaal welk bedrag je verzekert
 • Kies wie dit bedrag ontvangt na je overlijden
Bereken je premie in enkele klikken

Waarom een overlijdensverzekering nemen?

Weet jij hoe je partner of gezin er financieel voorstaan als jij zou overlijden?

Verschillende uitgaven wegen op het budget van je gezin. Een schuldsaldoverzekering helpt bij de afbetaling van je hypothecaire lening. Maar daarnaast zijn er ook nog energiefacturen en andere (onvoorziene) kosten. Zijn er zonder jouw inkomen voldoende middelen of komt de levensstandaard van je nabestaanden in het gedrang?

De KBC-Overlijdensverzekering beschermt je gezin tegen de financiële gevolgen van jouw overlijden. Je nabestaanden ontvangen een bedrag waarmee ze onvoorziene of structurele uitgaven kunnen opvangen.

Meer over de KBC-Overlijdensverzekering

Hoe helpt een overlijdensverzekering je nabestaanden?

Met een KBC-Overlijdensverzekering help je je gezinsleden om hun levensstandaard te behouden na je overlijden.

overlijdensverzekering
 • Ze kunnen thuis blijven wonen
  Met het bedrag van je overlijdensverzekering kan je gezin blijven wonen in het huis of appartement dat jullie huren of afbetalen.
 • Hun toekomstdromen blijven intact
  Je blijft je kinderen financieel ondersteunen zodat hun studies of andere toekomstige projecten niet in het gedrang komen.
 • Geen stress over facturen en onvoorziene kosten
  Met het uitgekeerde bedrag kunnen dagdagelijkse uitgaven opgevangen worden. Denk maar aan energiefacturen en boodschappen maar ook aan onverwachte kosten aan je wagen of woning. Een overlijdensverzekering bespaart je nabestaanden financiële zorgen en geeft hen een duwtje in de rug. Zo kun je hun financiële toekomst veiligstellen.

Weet je niet welk bedrag je wilt verzekeren?

Met een overlijdensverzekering blijf je je nabestaanden financieel ondersteunen. Welk bedrag daarvoor nodig is, hangt af van je persoonlijke situatie.

Je kunt bijvoorbeeld een financiële buffer voorzien voor
 

 • de studiekosten van je kinderen
 • de huur van je gezinswoning
 • dagelijkse of onvoorziene kosten

Ben je niet zeker welk bedrag je daarvoor nodig hebt? Neem dan eens een kijkje in onze online simulatietool. Daar krijg je een gepersonaliseerd voorstel en ken je meteen ook je maandpremie.
 

Je overlijdensverzekering online simuleren
 

 1. Start je simulatie in KBC Mobile of KBC Touch
 2. Bekijk je gepersonaliseerde voorstel
 3. Pas eventueel de looptijd en het verzekerde bedrag aan jouw wensen aan
 4. Vraag een gesprek over je simulatie aan met een van onze experten
 5. Wij bellen je op, binnen de 5 werkdagen
Simuleer je overlijdensverzekering

Wat is er onder andere niet verzekerd?

Er vindt geen uitbetaling plaats als de verzekerde overlijdt

 • Als het gevolg van geweldpleging voor zover de verzekerde er vrijwillig of actief aan heeft deelgenomen
 • Tijdens actieve deelname aan oorlogsgebeurtenissen
 • Buiten de looptijd van de verzekering
 • Door zelfdoding in het 1e jaar van het contract. Euthanasie volgens de wettelijke voorwaarden is wel verzekerd.

Je overlijdensverzekering in detail

Voor wie is deze verzekering?
Deze verzekering is bestemd voor natuurlijke personen die minimum 18 jaar en maximum 74 jaar oud zijn.

Welk bedrag is verzekerd?
Je kiest zelf welk bedrag je verzekert. Het minimumbedrag is 5.000 euro.

Hoelang loopt een overlijdensverzekering?
De looptijd is vrij te bepalen met een minimum van 1 jaar. De maximale einddatum van het contract ligt op de 75e verjaardag van de verzekerde.

Wil je de verzekering niet meer? Dan kun je ze vanaf de volgende maand zonder kosten stopzetten.

Hoe kun je de premies betalen?
De premies kunnen betaald worden als:

 • Maandelijkse (via domiciliëring) of jaarlijkse risicopremies. Dat betekent dat de premie mee evolueert met de leeftijd van de verzekerde.
 • Een eenmalige premie

Welke taksen betaal je op een nieuwe storting?
Natuurlijke personen die in België wonen, betalen een verzekeringstaks van 2% op elke nieuwe storting.

Is er een medische acceptatie?
De medische acceptatie is afhankelijk van het verzekerde kapitaal bij overlijden en je leeftijd op het moment dat je de verzekering afsluit. Voor meer uitleg hierover kun je terecht in een van onze kantoren, bij KBC Live of bij je verzekeringsagent.

Wanneer wordt het bedrag uitbetaald?
Overlijd je binnen de looptijd van je verzekering? Dan wordt het kapitaal gemiddeld binnen de maand uitgekeerd als alle benodigde documenten zijn aangeleverd. Welke documenten nodig zijn is afhankelijk van de situatie van de overledene.

Altijd nodig:

 • Een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde
 • Bevestiging van de identiteitsgegevens van de begunstigden

Afhankelijk van je situatie:

 • Uittreksel van de huwelijksakte
 • Attest of akte van erfopvolging
 • Medisch attest van overlijden
 • Ondertekende aanvraag tot uitbetaling of kwijting

Wat regel je best eerst bij een overlijden?
Na een overlijden wil je als nabestaande met andere dingen bezig zijn dan administratie. Toch is het belangrijk om een aantal zaken zo snel mogelijk te regelen. De doorlooptijd voor de uitbetaling van een overlijdensverzekering begint immers pas te lopen vanaf het moment van aangifte.

Weet je als nabestaande niet waar te beginnen? Deze checklist geeft je wat houvast en helpt je om prioriteiten te stellen. Je kunt ook zelf zaken toevoegen die je zeker niet wilt vergeten.

Zo steek je minder tijd en moeite in administratieve formaliteiten en kun je je concentreren op je gezin.

Nog vragen over je overlijdensverzekering?

Heb je nog vragen over de KBC-Overlijdensverzekering? Voor meer uitleg kun je terecht in een van onze kantoren, bij KBC Live of bij je verzekeringsagent.

Simuleer je overlijdensverzekering

Goed om te weten

 • Op de KBC-Overlijdensverzekering is het Belgische recht van toepassing
 • De KBC-Overlijdensverzekering is een tijdelijke tak 21-overlijdensverzekering
 • Na een melding van overlijden kunnen je nabestaanden beroep doen op onze dienst nalatenschappen
 • Meestal is er erfbelasting verschuldigd op de KBC-Overlijdensverzekering
 • De fiscale behandeling kan wijzigen en is afhankelijk van je individuele omstandigheden. Voor meer uitleg kun je terecht kun je terecht in een KBC-kantoor, bij KBC Live of bij je verzekeringsagent.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Overlijdensverzekering kun je terecht in een KBC-kantoor, bij KBC Live of bij je verzekeringsagent.

De KBC-Overlijdensverzekering is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC-groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Bereken je premie in enkele klikken
Geen klant of geen KBC Mobile? Maak hier een afspraak.
Bereken je premie in enkele klikken
Geen klant of geen KBC Touch? Maak hier een afspraak.