Ongevallenverzekering

Je persoonlijke ongevallenverzekering


 • Snelle vergoeding voor je kosten
 • Dezelfde premie voor 1, 2 of meer kinderen
 • Wereldwijde dekking
 • Ook voor niet-klanten
Simuleer je ongevallenverzekering

Wat is een ongevallenverzekering?

De persoonlijke ongevallenverzekering van KBC biedt je bescherming bij ongevallen in je privésfeer. De verzekering dekt ongevallen thuis, in je tuin, tijdens het sporten of als je een hobby beoefent.

Een ongeluk schuilt vaak in een klein hoekje... Je valt bijvoorbeeld van een ladder wanneer je de dakgoten leegmaakt, of je kwetst je met een snoeischaar, je bent gewond na het vallen met de fiets of tijdens het joggen, je verbrandt je aan je strijkijzer... Allemaal herkenbare voorbeelden uit het dagdagelijkse leven. Bij pech ben je beter goed verzekerd, en dan komt de persoonlijke ongevallenverzekering goed van pas.

Waarom is een ongevallenverzekering nodig?

persoonlijke ongevallenverzekering

Ben je gevallen met je fiets of tijdens het skiën? Of heb je je zwaar verbrand aan de barbecue? Je mutualiteit of hospitalisatieverzekering betalen niet altijd al je medische kosten terug. Bijvoorbeeld kinesitherapie, kosten voor een 1e prothese, bril, ... Onze privé ongevallenverzekering betaalt ook die kosten terug. Tot 5 jaar ná je ongeval.

Ook bij blijvende invaliditeit of overlijden krijgen jij of je nabestaanden financiële steun. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een rolstoel, aanpassingen aan je woning zoals de installatie van een lift, aanpassingen aan je auto, aankoop van een assistentiehond of andere investeringen en extra kosten na het ongeval. 

Met de persoonlijke ongevallenverzekering bescherm je jezelf, je partner en je kinderen tegen de financiële gevolgen van een ongeval. Zelfs de speelkameraadjes van je kinderen (tot 14 jaar).

Simuleer je ongevallenverzekering

Je ongevallenverzekering berekenen en online afsluiten

 • Met onze handige simulator bereken je snel de prijs van je ongevallenverzekering. Om te bepalen of we je meteen online een ongevallenverzekering kunnen aanbieden, houden we rekening met de gegevens van de verzekerden en hun verzekeringshistoriek.
 • Je kunt je verzekering meteen online afsluiten, zelfs als je bij ons nog geen klant bent.
 • Een ongeval geef je door met onze app, eenvoudig en snel.
 • En je staat er nooit alleen voor: er is altijd een KBC-verzekeringsagent in je buurt die je persoonlijk begeleidt bij je aangifte. Ook als je je verzekering bij ons digitaal hebt afgesloten.

Is een van de onderstaande situaties op jou van toepassing? Dan maak je best even een afspraak om je ongevallenverzekering te laten simuleren of af te sluiten.
 

 • Je wilt de niet-inwonende kinderen van je partner verzekeren
  Als je je kinderen verzekert, zijn alle (toekomstige) kinderen van jou en je samenwonende partner automatisch verzekerd en dat zolang ze:

  • Bij je inwonen
  • Zelf geen beroeps- of vervangingsinkomen hebben
  • Door jou of je samenwonende partner worden onderhouden

Als je niet met je partner samenwoont, zijn enkel jouw kinderen verzekerd.
 

 • Je bent (partner van) een ondernemer
  Als ondernemer of partner van een ondernemer kun je je ongevallenverzekering wel simuleren in KBC Mobile of KBC Touch, maar je kunt die niet online aanvragen.

 • Je wilt als ondernemer je inkomen of omzet beschermen bij arbeidsongeschiktheid
  Met een gewaarborgd inkomen krijg je als ondernemer een uitkering terwijl je niet kunt werken. Daarnaast kun je ook je vaste kosten, leningen en omzet verzekeren. Zo is je onderneming financieel beschermd tijdens je afwezigheid.

  Maak een afspraak
 • De experts van KBC Live staan elke werkdag voor je klaar van 8 tot 22 uur en zaterdag van 9 tot 17 uur op 078 152 153
 • De contactgegevens van je verzekeringsagent vind je in KBC Mobile bij ‘Mijn KBC’
 • Hier vind je een KBC-kantoor in je buurt

Wel verzekerd

Kosten voor

 • Medische verzorging na een ongeval in je privéleven bijvoorbeeld:
  • In het huishouden
  • Tijdens recreatief sporten
  • Op school als je ook je schoolgaande kinderen verzekert
  • Tijdens een onbezoldigde hobby
  • Bij niet-beroepsmatige verplaatsingen in het verkeer
  • Als je privé op reis bent
 • Het verblijf van een familielid van het slachtoffer in het ziekenhuis

Een vergoeding bij

 • blijvende invaliditeit
 • overlijden

Terugbetaling van de begrafeniskosten


De ongevallenverzekering privéleven geldt wereldwijd.

Niet verzekerd

Ongevallen

 • Waarop de Belgische arbeidsongevallenwet of een gelijkaardige buitenlandse wet van toepassing is
 • Tijdens competitie, wedstrijden en trainingen van full contact gevechtssporten zoals boksen en kickboksen, van gemotoriseerde sporten, kiten, (water)ski, snowboarden, skeleton en bobslee
 • Die je met opzet of door een zware fout veroorzaakt en je bent 16 jaar of ouder. Bijvoorbeeld als je dronken bent of drugs hebt gebruikt.

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Simuleer je ongevallenverzekering

Hoeveel vergoeden we standaard?

 • Medische verzorging en aanverwante kosten zoals aangepast vervoer zijn verzekerd tot 5.000 euro. Je eigen aandeel (franchise) bedraagt 50 euro.
 • Loop je een blijvende invaliditeit op van meer dan 5%? Dan ontvang je een vergoeding die kan oplopen tot 50.000 euro. Daarbij houden we rekening met de graad van invaliditeit. Per begonnen schijf van 5% invaliditeit ontvang je 2.500 euro.
  • Bijvoorbeeld bij 50% invaliditeitsgraad ontvang je 25.000 euro
  • Bij 51% invaliditeitsgraad ontvang je 27.500 euro
  • Een blijvende invaliditeit van minstens 67% wordt gelijkgesteld met een volledige invaliditeit, zodat je in dat geval 50.000 euro ontvangt
 • Als je zou overlijden binnen de 3 jaar na het ongeval, krijgen je nabestaanden financiële steun. We betalen hen een kapitaal uit van 5.000 euro. Daarbovenop vergoeden we de begrafeniskosten tot 5.000 euro. Bij het overlijden van een verzekerd kind vergoeden we enkel de begrafeniskosten.

Ontdek het antwoord op de meest gestelde vragen

Wat zijn de verschillen tussen een ongevallenverzekering, een hospitalisatieverzekering en een familiale verzekering? Vergelijk die verzekeringen en ontdek wanneer ze van pas komen.
 

Als je kiest voor onze vipformule, dan verdubbelen we alle verzekerde bedragen!
Voorbeeld: medische verzorging is standaard verzekerd tot 5.000 euro. In onze vipformule betalen we je medische kosten terug tot 10.000 euro.
Het bedrag van je eigen aandeel in de kosten voor geneeskundige verzorging en in de aanverwante kosten blijft wel 50 euro.

persoonlijke ongevallenverzekering kinderen

Als je je kinderen verzekert, zijn alle (toekomstige) kinderen van jou en/of je samenwonende partner automatisch verzekerd en dat zolang ze bij je inwonen. Wonen ze niet meer bij je in, blijven ze verzekerd zolang ze zelf geen beroeps- of vervangingsinkomen hebben en door jou of je samenwonende partner worden onderhouden.

Als je niet met je partner samenwoont, zijn enkel jouw kinderen verzekerd.

Wil je ook de kinderen van je partner verzekeren? Neem dan met ons contact op.

ongevallenverzekering motorrijden

Neem contact op met onze expert Verzekeren als je

ongevallenverzekering ondernemer

Wat als je door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt bent en je beroepsinkomen verliest? Dan krijg je dankzij de verzekering KBC-Gewaarborgd Inkomen elke maand een uitkering bovenop de uitkering van je ziekenfonds

Lees meer over gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

Goed om te weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij je ze uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag opzegt.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be.
  Je hebt altijd het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een premieberekening van de ongevallenverzekering privéleven kun je terecht op www.kbc.be, in KBC Touch, in KBC Mobile of bij je expert Verzekeren.

De KBC-Polis voor Uw Ongevallen is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van KBC Groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Simuleer je ongevallenverzekering

Een ongeval aangeven?

We helpen je graag, op elk moment. En je kiest zelf welke manier je het best past.

Een ongeval aangeven