Materiële schade & gevolgen
Materiële schade & gevolgen

Materiële schade & financiële gevolgen

Brand - diefstal - productieverlies - bedrijfsschade - e.a.

Materiële schade & financiële gevolgen

Brand - diefstal - productieverlies - bedrijfsschade - e.a.

De populairste bescherming voor je bedrijfsmateriaal

Tips & Tricks

Hoe je pand(en) verzekeren?

Hoe bedrijfsvoertuigen verzekeren?

Bescherm je bedrijf tegen inkomensverlies na zware materiële schade

Hoe een bedrijf beschermen tegen cybercriminaliteit?

Je nieuwe zaak verzekeren?

Alle verzekeringen voor bedrijfsmateriaal

Gebouwen & bedrijfswagens

Multirisicoverzekering

Bescherm je goederen tegen verschillende risico’s, zoals brand, vandalisme en storm. Lees er hier meer over.

Verzeker je lichte vracht

  • Verzekering voor lichte vrachtauto’s
  • Bescherm je voertuig met de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
  • Vul aan met extra's voor een uitgebreide bescherming

Zakelijke autoverzekering

  • Kies voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
  • Ga voor extra’s en geniet een uitgebreide bescherming
  • Simuleer online

Ander bedrijfsmateriaal

Verzeker voorwerpen tegen alle risico's

Je bent beschermd tegen het financiële verlies door (poging tot) diefstal of onverwachte beschadiging of vernieling van de verzekerde voorwerpen.

Diefstalverzekering

Beschermt je tegen verlies of beschadiging van je goederen als gevolg van (poging tot) diefstal.

Verzekering bedrijfsschade

Het kan dat je na een verzekerd schadegeval je beroepsactiviteiten niet volledig kunt uitoefenen. Bescherm je tegen de daling van de bedrijfsresultaten die daarvan het gevolg is.

Verzekering waardepapieren (geld of effecten)

Deze ‘alle risico’s’-verzekering beschermt je tegen vernieling, beschadiging of verlies van de verzekerde waarden.

Verzekering voor je dieren

Verzeker je tegen schade aan je dieren, zoals individuele paarden en runderen of runderen in groep.

Verzekering bodemvervuiling

Deze verzekering beschermt je tegen de kosten voor de opruiming van de vervuiling van de bodem door weggevloeide stookolie uit een tank of de bijhorende leidingen.

Verzekering voor goederen die je vervoert

Onderweg met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar voor eigen rekening in je voertuig? Bescherm je lading tegen risico’s zoals beschadiging of diefstal, en neem een verzekering voor je vervoerde goederen.

Verzekering productieverlies

Wil je je financiële risico’s beperken? Bij KBC bieden we een ruime verzekering aan voor je dieren en/of teelten onder glas. Zo ben je zeker van een snelle doorstart van je bedrijf na een schadegeval.

Bescherming bij onverwachte wijziging in omgevingsfactoren

Beschermt je goederen tegen onvoorziene en plotse wijziging in de omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid.

Bescherming bij een plotse wijziging in klimaat

Plotse wijziging in de klimaat- en groeifactoren? Je kunt je daarvoor verzekeren.

How to: hulp bij het beheer van je verzekeringen

Zakelijke verzekeringen in Touch