Diefstalverzekering

Waarom de verzekering diefstal?

Diefstalverzekering

Waarom de verzekering diefstal?

Dankzij de KBC-Verzekering Diefstal ben je verzekerd tegen het verlies van goederen door diefstal. Maar ook tegen beschadiging, zelfs al slaagt de dief er niet in om effectief iets te stelen.

Wat is onder andere verzekerd?

Je bent gedekt voor verlies of beschadiging door diefstal, of poging tot diefstal. Dat kan gaan om:

  • Inhoud in de verzekerde gebouwen: koopwaar, materieel, dieren, inboedel en waarden (obligaties, geld, goud …)
  • Onder bepaalde omstandigheden ook inboedel en materieel buiten de gebouwen
  • Als de gebouwen zelf niet meeverzekerd zijn in deze polis, dan voorzien we in een waarborg tot een bedrag van 2.500 euro (ABEX 480). Voor huurders regelen we de schade voor rekening van de eigenaar.

Sleutels van buitendeuren en de safe gestolen of verloren? We vergoeden de vervanging daarvan. Alsook de vervanging van de sloten door gelijkaardige sloten. De vergoeding van beide is maximum 500 euro (ABEX 480).

Wat is onder andere niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)

  • Winkeldiefstal
  • Financieel verlies door diefstal van bank- of kredietkaarten
  • Indirecte schade zoals verlies van winst of gebruiksderving

Vereiste preventiemaatregelen

We verwachten dat je redeneert zoals ‘een goede huisvader’. Dit wil zeggen dat je een aantal basismaatregelen neemt om pogingen tot diefstal te vermijden. Afhankelijk van de diefstalgevoeligheid en de verzekerde bedragen kunnen we je vragen om extra maatregelen te nemen.

Je waarden, zoals geld en obligaties, zijn standaard meeverzekerd tot 2.000 euro (ABEX 480). Met een waardenverzekering kun je deze ruimer verzekeren.

Wat je ook nog moet weten

  • Dit is een zaakschadeverzekering
  • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
  • De verzekering  geldt voor 1 jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
  • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 0800 62 084 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de deze verzekering kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Patrimoniumpolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Zoek een KBC-verzekeringsagent in je buurt

Was this page useful to you? Yes No

Related products

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen

De verzekering KBC-Gewaarborgd Inkomen beschermt je als zelfstandige tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Je stemt ze volledig op je persoonlijke situatie af.
Ongevallenverzekering voor gezinsleden

Ongevallenverzekering voor gezinsleden

Vraag je wel eens aan je kind om een handje te helpen in de zaak? Of aan je echtgenoot om de post weg te doen? Verzeker hen ook voor mogelijke ongevallen.
Sociaal VAPZ

Sociaal VAPZ

Een aanvullend pensioen opbouwen via een sociaal VAPZ staat gelijk aan nóg meer fiscale voordelen en bescherming dan bij een gewoon VAPZ. Klinkt interessant? Lees meer.
Pensioenopbouw gefinancieerd met je RIZIV-toelage

Pensioenopbouw gefinancieerd met je RIZIV-toelage

Heb je recht op een RIZIV-toelage? Dan kan je deze inzetten ter financiering van een verzekering die je voorziet van uitkering bij pensioen, overlijden of eventuele invaliditeit.