Arbeidsongevallenverzekering

Bescherm je personeel met de arbeidsongevallenverzekering van KBC

 • Verzeker je werknemers op het werk, op de baan en bij thuiswerk
 • Krijg 4 extra waarborgen bovenop de wettelijke vereisten 
 • Personaliseer je polis met opties zoals hogere lonen
 • Vermijd kosten, boetes en andere sancties
Stel je vragen aan een verzekeringsexpert

Waarom een arbeidsongevallenverzekering?

Read more placeholder
https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=QsW_K8GQ0DY

Een ongeval tijdens het werk? Da’s snel gebeurd. Daarom ben je als ondernemer met personeel ook wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te nemen.

Maar met de KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen krijg je meer dan de wettelijke vereisten. Inbegrepen in je polis zijn 4 aanvullende waarborgen die je personeel meer bescherming bieden. Zonder extra premie voor jou.

Daarnaast kun je extra opties toevoegen, zoals de waarborg Excedentaire lonen. Hiermee verzeker je het volledige loon van je werknemer, zelfs als deze het loonplafond (2022: 48.084,06 euro) overstijgt.

Wat is een arbeidsongevallenverzekering?

Een arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering die je als werkgever moet nemen voor elke persoon met wie je een arbeidsovereenkomst hebt. Zelfs al is het maar voor een dag. Zo zijn je werknemers goed beschermd als ze het slachtoffer worden van een arbeidsongeval.

Stel je vragen aan een verzekeringsexpert

Sluit je geen arbeidsongevallenverzekering af? Dan kan dat zware gevolgen hebben. Zo kun je een boete krijgen en zelfs een gevangenisstraf. Bovendien moet je zelf de (medische) kosten betalen wanneer een van je werknemers verongelukt.

Wat zit er in de verplichte arbeidsongevallenverzekering?

Bij een arbeidsongevallenverzekering krijg je een aantal verplichte waarborgen.

Wel verzekerd

 • Een vergoeding als je werknemer tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt is 
 • Een vergoeding als hulp van anderen nodig is, na een ernstig, blijvend letsel
 • Een vergoeding als je werknemer overlijdt: begrafeniskosten, levenslange rente voor de huwelijkspartner, rente voor de kinderen (zolang ze recht hebben op kinderbijslag)
 • Kosten voor medische zorgen na een arbeidsongeval

Niet verzekerd

 • Stoffelijke schade, zoals beschadigde kledij
 • Eventuele morele schade door het ongeval

Goed om te weten: vergoedingen worden berekend op basis van geplafonneerde lonen (2022: 48.084,06 euro). Verdienen je werknemers meer? Dan neem je het best de aanvullende waarborg Excedentaire lonen.

Waarom kiezen voor de arbeidsongevallenverzekering van KBC?

Met de arbeidsongevallenverzekering van KBC krijgt je personeel 4 aanvullende waarborgen zonder bijkomende premie, bovenop de wettelijke vereisten. Zo zijn je werknemers extra verzekerd als een ongeval geen arbeidsongeval is binnen de verplichte waarborgen.

De 4 extra waarborgen gelden voor onderstaande situaties:

 1. Thuiswerken: verzekerd bij ongeval tijdens thuiswerken, bijvoorbeeld als je van de trap valt. 
 2. Evenementen: zolang ze mee georganiseerd zijn door de werkgever.
 3. Dienstopdracht: in het buitenland en vanaf 1 overnachting ook in het binnenland.
 4. Overlijden: overlijdt je werknemer door een arbeidsongeval? Dan betalen we de vergoeding ook uit aan de wettelijk of feitelijk samenwonende partner.
Stel je vragen aan een verzekeringsexpert

Welke opties kun je toevoegen aan je verplichte verzekering?

Goede werknemers vind je niet makkelijk en de jacht op talent woedt heviger dan ooit. Je zorgt dus maar beter voor genoeg redenen om je personeel elke dag voor je bedrijf te laten kiezen. Zo kun je de verplichte arbeidsongevallenverzekering aanvullen met 5 interessante opties.

OPTIE 1: bescherm je werknemers met hogere lonen

De vergoedingen uit de arbeidsongevallenwet zijn gebaseerd op het wettelijke loonplafond. Voor arbeidsongevallen is dat 48.084,06 euro in 2022.

Verdienen je werknemers meer? Dan kun je dat bedrag meeverzekeren met de aanvullende waarborg Excedentaire lonen. Er geldt dan nog steeds een maximale vergoedingsgrens, maar deze ligt 11 keer hoger (48.084,06 euro x 11) dan zonder deze waarborg.

Wel verzekerd
Het gedeelte boven het loonplafond verzekeren we op dezelfde manier als de wettelijke vergoeding.

Niet verzekerd

 • Morele en stoffelijke schade
 • Zelfdoding en de gevolgen van poging tot zelfdoding
 • Ongevallen door opzet of zware fout, zoals dronkenschap

Je voordeel?
Je hebt een extra argument om hoogopgeleid personeel aan je bedrijf te binden

OPTIE 2: recupereer de loonkost na een arbeidsongeval

Wordt je werknemer het slachtoffer van een arbeidsongeval? Dan ben je als werkgever verplicht om het loon uit te betalen tijdens de eerste maand van werkonbekwaamheid. Je krijgt hiervan slechts een gedeelte terugbetaald door je arbeidsongevallenverzekering.

Wil je dit gewaarborgd loon volledig vergoed krijgen? Dat kan. Met de verzekering Recuperatie loonkost na een arbeidsongeval krijg je gedurende die eerste maand ook een vergoeding voor het gedeelte van het gewaarborgd loon dat je zelf moet betalen.


Wat is er verzekerd?

 • Het verschil tussen het brutoloon dat je als werkgever de eerste maand moet betalen aan je werknemer en de vergoeding die je als werkgever ontvangt van de arbeidsongevallenverzekeraar
 • De werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, die je als werkgever betaalt voor de verzekerde periode met gewaarborgd loon
   

OPTIE 3: bijstand personen bij dienstopdrachten

Valt je werknemer ziek of heeft hij een ongeval tijdens een dienstopdracht? Dan zorg je met de aanvullende waarborg Verzekering bijstand personen bij dienstopdrachten voor extra bescherming. Zowel voor dienstopdrachten in het buitenland als in het binnenland.

Wel verzekerd

    Bijstand in België

 • Overbrenging van een zieke of gewonde
 • Opsporings- en reddingskosten

    Bijstand in het buitenland

 • Medische kosten en opsporings- en reddingskosten
 • Repatriëring door medische redenen
 • Bagagevervoer
 • Reis- en verblijfkosten van een familielid in het geval van  hospitalisatie
 • Vervroegde terugreis naar huis bij bepaalde crisissituaties thuis
 • Dringende hulp, zoals geneesmiddelen, een bril of een koffer met kleren

Niet verzekerd

 • Dienstopdrachten die al bezig zijn voor het sluiten van deze verzekering
 • Bijstand die niet werd aangevraagd op het ogenblik van de gebeurtenis zelf
 • Bijstand die niet door ons of met ons akkoord werd uitgevoerd

Goed om te weten

 • Een dienstopdracht mag maximaal 3 opeenvolgende nachten tellen
 • Deze verzekering  geldt enkel binnen België (minstens 1 overnachting) of binnen geografisch Europa

De volledige lijst met vergoedingsgrenzen vind je in de algemene voorwaarden.

OPTIE 4: aanvullende verzekering bij medische kosten en begrafenis

Wel verzekerd

 • Medische kosten die de arbeidsongevallenwet niet terugbetaalt (tot 5.000 euro)
 • Extra begrafeniskosten (tot 5.000 euro)

Niet verzekerd

 • Ongevallen in het privéleven van je werknemer tijdens een periode van afwezigheid, waarvoor de verzekeringnemer geen loon uitbetaalt (uitzondering bij afwezigheid door ziekte, ongeval of zwangerschapsverlof)
 • Ongevallen door opzet of zware fout
   

OPTIE 5: ongevallen in het privéleven van je werknemer

De extra waarborg Ongevallenverzekering privéleven op basis van de arbeidsongevallenwet beschermt je werknemers ook voor ongevallen buiten de werksfeer.

Wel verzekerd

 • Vergoedingen bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid 
 • Bij overlijden: begrafeniskosten en een vergoeding voor de nabestaanden
 • Medische kosten na een ongeval

Niet verzekerd

 • Ongevallen in het privéleven van je werknemer tijdens een periode van afwezigheid, waarvoor de verzekeringnemer geen loon uitbetaalt (uitzondering bij afwezigheid door ziekte, ongeval of zwangerschapsverlof)
 • Ongevallen waarop de Belgische arbeidsongevallenwet van toepassing is

Goed om te weten

 • Tussenkomsten van de mutualiteit worden afgetrokken van het uitbetaalde bedrag
 • In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt er geen vergoeding uitbetaald voor de dag van het ongeval en de daaropvolgende 30 dagen
 • Bij medische kosten geldt een franchise van 50 euro

Stel je vragen aan een verzekeringsexpert

Werk je met personen in opleiding of helpers zonder arbeidsovereenkomst?

Werken er mensen betaald of onbetaald in je onderneming in het kader van een opleiding? Dan moet je voor deze kleine statuten een arbeidsongevallenverzekering afsluiten.

Denk maar aan: 

 • Individuele beroepsopleidingen (IBO's)
 • Bedrijfsinterne opleiding (BIO's)
 • leerjongens
 • schoolstagiairs
   

Met de verplichte arbeidsongevallenverzekering ben je niet verzekerd als je zelf een ongeval hebt of als er een ongeval gebeurt met mensen waarmee je geen arbeidsovereenkomst hebt.

Denk maar aan: 

 • Je zoon of dochter die je even komt helpen 
 • Klanten in je wachtzaal 
 • Sollicitanten 
 • Kinderen in je crèche 
 • Je buurman die op drukke momenten even bijspringt

Daarom kun je bij KBC ook ongevallenverzekeringen sluiten voor jezelf, derden en onbezoldigde helpers

Daarnaast kun je als werkgever ook een verzekering gewaarborgd inkomen nemen. Die beschermt je ook bij arbeidsongevallen.

Laat je adviseren door je KBC-verzekeringsagent

Hulp nodig om de juiste verzekering te vinden voor jouw situatie? Je KBC-verzekeringsagent helpt je graag verder.

Is een van jouw medewerkers het slachtoffer van een ongeval op het werk?

Hoe je een arbeids(weg)ongeval aangeeft lees je op de pagina 'Aangifte arbeidsongeval'.

Goed om te weten

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.  
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor één of drie jaar. De polis wordt op de vervaldag telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur als de initiële periode die is overeengekomen, tenzij de polis wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.  
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38.  Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.aswww.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.
 • Voor een offerte van de KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon. 

De KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Lees zeker dit informatiedocument voor je de verzekering sluit

Stel je vragen aan een verzekeringsexpert