Aangifte arbeidsongeval

Aangifte arbeidsongeval

Is een van jouw medewerkers het slachtoffer van een ongeval op het werk?

Hieronder vind je meer informatie over hoe je een arbeids(weg)ongeval aangeeft.

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=aohiLB7d0Us

1. Je medewerker geeft het ongeval aan bij jou

De medewerker geeft het ongeval zo snel mogelijk aan bij jou, ook als die niet meteen last heeft van het ongeval en het werk niet moet onderbreken. Zo vermijden we discussie als je medewerker later problemen zou ondervinden als gevolg van het ongeval.

Vraag om zo snel mogelijk een medisch attest binnen te brengen. KBC heeft het nodig bij de beoordeling van het arbeids(weg)ongeval.

2. Je brengt KBC op de hoogte

Binnen de 8 dagen na het arbeids(weg)ongeval doe je aangifte van dit ongeval bij KBC. Geef hierbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het ongeval. Dat kan op verschillende manieren:

Digitale aangifte van je arbeidsongeval

Met onze handige digitale tool voor het aangeven en opvolgen van arbeidsongevallen kun je in je KBC Touch en KBC Business Dashboard nog makkelijker en sneller je aangifte doen.

Je kunt rekenen op heel wat interessante voordelen

  • Afhankelijk van wat je invult, worden de volgende vragen bepaald, waardoor het aangifteproces een stuk eenvoudiger verloopt.
  • Je kunt alle nodige documenten zowel tijdens de aangifte als gedurende de volledige levensduur van het schadedossier opladen.
  • Dankzij een track & trace krijg je op elk moment een helder zicht op al je aangiftes en schadedossiers.
  • Je kunt rekenen op een uitgebreide ondersteuning via verschillende instructiefilmpjes en demo's, FAQ's, onze helpdesk enz. Uiteraard staat ook je verzekeringsagent altijd voor je klaar.

Benieuwd hoe het werkt?

Bekijk hier zeker het handige demofilmpje. In dit overzicht zie je meteen wat je kunt verwachten.

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=DjVGgr0mq3I
  1.  Log on Touch 0:01
  2. Log on Business Dashboard 0:50
  3. Configuratie 1:27
  4. Intro 2:36
  5. Werkgever 3:05
  6. Werknemer 5:38
  7. Ongeval 13:10
  8. Verwonding 19:12
  9. Preventie 23:37
10. Arbeidsovereenkomst 25:18
11. Documenten uploaden 29:28
12. Verzenden aangifte & bevestiging ontvangst 32:17
13. Track & Trace 33:28
14. Overzichtsscherm 37:38
15. Modelformulieren 39:28
16. FAQ 40:16
17. Help 40:41

Meer weten?

Ook hier vind je nog heel wat nuttige info:

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=QsW_K8GQ0DY

De toepassing ‘Aangifte sociaal risico’ (ASR)

Als je al toegang hebt tot de toepassing ‘Aangifte sociaal risico’ (ASR) van de federale overheid, doe dan hier de aangifte: ASR : Over ASR Arbeidsongevallen - Sociale Zekerheid.

Papieren aangifte

Hiervoor gebruik je het Formulier aangifte van een arbeidsongeval.
De aangifte stuur je per post naar:
KBC Verzekeringen NV
t.a.v. dienst Arbeidsongevallen
Professor Roger Van Overstraetenplein 2
3000 Leuven

3. Bezorg ons de nodige documenten

Wat hebben we nodig?

  • Medisch attest, ingevuld door de spoed- of huisarts. De medewerker moet dat, best zo snel mogelijk, rechtstreeks aan ons sturen of aan jou bezorgen. In het laatste geval stuur jij het ons samen met de aangifte.
  • Attest tijdelijke arbeidsongeschiktheid, opgesteld door de behandelende arts van je medewerker.
  • Een kopie van de laatste loonfiche. Die mag jij of je medewerker ons bezorgen.

Hoe stuur je ons de documenten?

Papieren aangifte

Als je de aangifte op papier hebt ingediend, stuur jij of je medewerker medische documenten per post aan:
KBC Verzekeringen NV
t.a.v. dienst Arbeidsongevallen
Professor Roger Van Overstraetenplein 2
3000 Leuven
Ken je je dossiernummer al, vermeld het dan op de omslag van je brief.

Andere – niet-medische – documenten mag je per e-mail doorsturen naar schade@kbc.be
Vermeld altijd het dossiernummer samen met je voornaam en naam in het onderwerp van je e-mail.

4. KBC beslist of het ongeval erkend wordt als arbeidsongeval

Zodra we alle gevraagde documenten ontvangen hebben, bepalen we of we het ongeval erkennen als arbeidsongeval. We brengen jou en je medewerker van deze beslissing op de hoogte.

5. KBC erkent het arbeidsongeval

Als KBC het arbeidsongeval erkent, betalen we de kosten terug. Maak je medewerker erop attent dat hij een overzicht van zijn kosten moet bijhouden. Lees ook onze gedetailleerde slachtofferbrochure. Verschillende situaties zijn mogelijk:

KBC vergoedt de medische kosten die het gevolg zijn van het arbeidsongeval, zoals:

  • Raadplegingen bij de huisarts
  • Aankoop van geneesmiddelen
  • Verplaatsingskosten

Om de verplaatsingskosten door te geven gebruikt je medewerker best dit formulier. De originele documenten van de kosten en van de getuigschriften voor verstrekte hulp mogen per post naar KBC Verzekeringen NV, t.a.v. dienst Arbeidsongevallen, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.
 

We betalen een vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid. De eerste 30 dagen na het ongeval betaal jij als werkgever het gewaarborgde loon, dat  KBC aan jou terugbetaalt. Daarna vergoedt  KBC je medewerker.

Je medewerker bezorgt ons zo snel mogelijk een attest tijdelijke arbeidsongeschiktheid met vermelding van de afwezigheidsperiode(s).

We vergoeden ook de medische kosten die het gevolg zijn van het arbeidsongeval, zoals:
Raadplegingen bij de huisarts
• Aankoop van geneesmiddelen
Verplaatsingskosten

Om de verplaatsingskosten door te geven gebruikt je medewerker best dit formulier. De originele documenten van de kosten en van de getuigschriften voor verstrekte hulp mogen per post naar KBC Verzekeringen NV, t.a.v. dienst Arbeidsongevallen, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.

De eerste 30 dagen na het ongeval betaal jij als werkgever het gewaarborgd loon, dat KBC aan jou terugbetaalt. Daarna vergoedt  KBC je medewerker.

We nodigen je medewerker uit voor een onderzoek bij de raadsarts. Zodra het mogelijk is, bepaalt onze raadsarts de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid. Je medewerker ontvangt maandelijks of jaarlijks een vergoeding voor deze blijvende arbeidsongeschiktheid, afhankelijk van het toegekende percentage.

We vergoeden ook de medische kosten die het gevolg zijn van je arbeidsongeval, zoals:
Raadplegingen bij de huisarts
• Aankoop van geneesmiddelen
Verplaatsingskosten

Om de verplaatsingskosten door te geven gebruikt je medewerker best dit formulier.
De originele documenten van de kosten en van de getuigschriften voor verstrekte hulp mogen per post naar KBC Verzekeringen NV, t.a.v. dienst Arbeidsongevallen, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.
 

6. KBC erkent het arbeidsongeval niet

We brengen Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, op de hoogte van onze beslissing.
Gaat je medewerker niet akkoord met deze beslissing, dan kan die het dossier aan de arbeidsrechtbank voorleggen.
Algemene informatie over arbeidsongevallen vind je op de website van Fedris.

7. KBC erkent het arbeidsongeval voorlopig niet

We onderzoeken het dossier. Op dat moment betalen we geen kosten terug noch betalen we een vergoeding tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Je medewerker moet het ziekenfonds inlichten over het arbeidsongeval en de arbeidsongeschiktheid, en brengt de kosten voorlopig best binnen bij het ziekenfonds.
Er zijn verschillende situaties mogelijk:

Dan betalen we de kosten terug, ook diegene die al gemaakt zijn.
Meer info over de tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en het aanvaarden van het arbeidsongeval vind je terug onder punt 5.

 

We brengen Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, op de hoogte van onze beslissing.

Gaat je medewerker niet akkoord met deze beslissing, dan kan die het dossier aan de arbeidsrechtbank voorleggen.

Algemene informatie over arbeidsongevallen vind je op de website van Fedris.
 

8. Bijkomende verplichtingen

Arbeidsongevallen met ten minste vier kalenderdagen werkverlet: ongevallensteekkaart

Als je medewerker ten minste 4 kalenderdagen arbeidsongeschikt is (de dag van het ongeval niet meegerekend), dan moet een preventieadviseur het ongeval onderzoeken en een ongevallensteekkaart opmaken. De adviseur stelt de gepaste maatregelen voor om gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Voor het onderzoek van een arbeidsongeval kun je ook contact opnemen met je externe dienst voor preventie op het werk.
 

Bij ernstige arbeidsongevallen: bijkomende meldingsplicht

Geeft je preventieadviseur of KBC Verzekeringen aan dat het om een ernstig arbeidsongeval gaat, dan bezorg je binnen de 10 kalenderdagen volgend op het arbeidsongeval een omstandig verslag aan de dienst Toezicht Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO).
Bij een dodelijk ongeval of een ongeval met een blijvend letsel moet je bovendien onmiddellijk bij diezelfde Federale Overheidsdienst aangifte doen van dit ernstige ongeval. Om te bepalen of het om een ernstig ongeval gaat, kun je terecht op deze website.

Heb je vragen?

Neem contact op met je KBC-verzekeringsagent of je KBC -dossierbeheerder op het nummer 016 24 33 65. We staan voor je klaar.

Beschikbare documenten