Wentelkrediet

Daarom kies je ervoor

Wentelkrediet

Daarom kies je ervoor

Zo werkt het

  • Jij bepaalt het bedrag dat je wilt financieren. Afhankelijk van je investeringsplan en/of offertes en de middelen die je zelf kunt investeren.
  • Alternatief voor het investeringskrediet. Het wentelkrediet is een alternatief voor een gewoon investeringskrediet. Je gebruikt het om een investering te financieren. We spreken hier over een kredietlijn. Dit wil zeggen dat je een afgesproken bedrag kunt opnemen, maar je bent daartoe niet verplicht.
  • De periode: telkens wanneer je een bedrag opneemt, tot het afgesproken maximumbedrag, doe je dit voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 3 maanden. Op het einde van die 3 maanden wordt het volledige opgenomen bedrag automatisch teruggestort vanop je eigen rekening en kun je eventueel een nieuw bedrag opnemen.
  • Je rolt dus als het ware van de ene opneming in de andere, vanwaar de naam “wentel”-krediet komt. Het moment waarop je het bedrag terugbetaalt, noemen we ‘de wenteldatum’. Eenmaal terugbetaald, krijg je op dat moment de gelegenheid om je wentelkrediet om te vormen tot een gewoon investeringskrediet.

Zoveel kost het

De kredietlijn openen doe je voor een bepaald maximum op te nemen bedrag, voor een bepaalde looptijd in jaren.

  1. Dit aan een transparante prijs, namelijk EURIBOR. Dit is een rentevoet waarvan dagelijks de waarde gepubliceerd wordt in De Tijd.
  2. Bovenop EURIBOR betaal je trekkingsrecht* en een kredietmarge, uitgedrukt in procenten. Deze marge wordt vastgelegd op het moment dat je de kredietlijn opent en ligt vast voor de hele looptijd.

Ter verduidelijking: je betaalt enkel rente op het opgenomen bedrag, voor de periode dat het opgenomen was. Je betaalt dus geen rente op de volledige kredietlijn, als die niet volledig opgenomen is. Het bedrag dat je niet opneemt, daar betaal je een kleine vergoeding voor: de kredietlijnprovisie.

*Het trekkingsrecht is een kleine vergoeding voor de proceskosten bij een opneming.

Wat als je geld opneemt?

Van bij het begin krijg je een maximumbedrag dat je kunt opnemen. Maar je blijft daar vrij in. Je doet het enkel wanneer je het nodig hebt.

Het bedrag dat je wél opneemt, staat ter beschikking op jouw eigen rekening voor een bepaalde periode. Meestal is dit 3, 6 of 12 maanden. Op het einde van die periode betaal je het bedrag terug, vermeerderd met de EURIBOR-rente en de kredietmarge. Dezelfde dag kun je opnieuw geld opnemen. 

Krediet aanvragen?

Vraag je wentelkrediet vandaag nog aan

* Voor alle zakelijke kredieten tot 150.000 euro valt de beslissing binnen de 24 uur na het indienen van je aanvraag of je afspraak, op voorwaarde dat het kredietdossier volledig is.

Meer info

Ook interessant